Kredi ve Finans Portalı

İcranın üstüne ikinci icra gelirse ne olur

Kişiye borçlarından dolayı icra tebligatı gelmesinden sonra, kişi bu tebligatta belirtilen masraflarda dâhil olmak üzere hepsini ödemekle yükümlüdür ve süresi içerisinde ödemelidir. Ödenmez ise kişinin maaşından kesintiler uygulanmak suretiyle zamana yayılarak bu borcun tahsili yapılır. İnsanların Kredi kartı, kredi veya senet borçları gibi her türlü vereceklerinden kaynaklanan icra takibi sonrası...