Devlet memuru olma şartları

Devlet Memuru Olma Şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı haricindeki Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları ihtiyaç duydukları kadro sayısı, sınıf ve…

4982 sayılı bilgi edinme kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip…

Memura yasak olan haller

Memura Yasak Olan Haller

Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki…