Doğum yapan memurun izin süreleri
doğum yapan memurun izin süreleri

Haftalık 40 saat çalışma süresi bulunan memurun kurumu ve hizmetleri dolayısıyla farklı çalışma saatleri olabiliyor. Tatil hafta sonları olurken yurt dışı görevlerde hafta tatilini Bakanlar Kurulu farklı günlerde tespit edebiliyor.

Memurun günlük çalışma saatleri bölgelere göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) teklifi ile Bakanlar Kurulunca, illerde valiliklerce belirleniyor. Bu durum engelliler için merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirce farklı belirlenebilir.

Tespit edilen çalışma saatleri DPB teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanırken 24 saat çalışma hizmetleri bulunanlar ise kurumlarca düzenleniyor.

Gebe kadınlara tabip raporunda belirtilmesi ile gebeliğin 24. Haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 yıl gece nöbeti ve vardiyası verilmez.

 • Yıllık izin 10 yıl çalışma için 20 gün, daha fazlası ise 30 gün olurken bu sürelere gidiş ve geliş için ikişer gün yol izni eklenebiliyor.
 • Radyoaktifle uğraşan kişiler ise yıllık izinlerinin yanında 1 ay izin kullanırlar.

Memurların Doğum İzni

Kadın doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta izin kullanır. Tabip raporu ile doğuma 3 haftaya kadar çalışabilir ve kalan izin doğum sonrasına eklenir. Doğum erken olursa izin doğum sonrasına eklenir ve doğumda anne ölürse bu izin babaya verilebilir.

 • 3 yaşını doldurmayan çocuk evlat edinirse çocuğun teslim tarihinden itibaren 8 hafta izin alabilir.
 • Eşin doğumu için 10 gün izin alır.
 • Doğum yapan izin bitiminden itibaren 24 ay’a kadar aylıksız izin alabilir.
 • Derece akrabanın evlenmesi yada ölümü için 7 gün.
 • Mazeret izni 10 gün. Zaruret halinde 10 daha kullanılır ve bir sonraki yıllık izinden düşülür.
 • Kadın memura süt izni ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat kadının istediği saatlerde.
 • % 70 engelli çocuğu olanlara 1 yıl içinde 10 gün mazeret izni.
 • Kadınlara analık izni bitiminden sonra 1. Çocuğa 2 ay, 2 nci çocuğa 4 ay, 3 üncü çocuğa 6 ay yarım gün çalışma izni verilirken çoğul doğumlarda 1 ay eklenir. Engelli çocuk doğması halinde 12 ay yarım gün izin kullanılır.
 • Memura uzun süreli tedavi için 18 ay, diğer tedaviler için 12 ay izin verilir. Hastalık devam ediyor ise aynı sürelerde uzar. İyileşmeyenler emekliliğe sevk edilir.
 • Görevi sırasında kazaya uğrayan memur iyileşene kadar izinli sayılır.
 • Hastalık raporlarının belirlenmesinde Sağlık, Maliye, Dışişleri Bakanlığı ve SGK görüşü ile DPB hazırladığı yönetmelikle belli oluyor.
 • Bakmakla yükümlü olunan eş, baba, anne çocuk için 3 aya kadar izin, isterlerse belgelendirmek suretiyle 18 aya kadar aylıksız izin kullanabilirler.
 • 5 yılını dolduran memur, memuriyeti boyunca iki defa olmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullanabilir.
 • Memur aylıksız izin bitiminden önce mazeret kalkarsa 10 gün içinde görevine geri dönmesi gerekir.
 • Askerliğe ayrılan memur bitene kadar aylıksız izinli sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir