Gorevde yukselme sinavi kisa notlar
gorevde yukselme sinavi kisa notlar

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun Kısa Notları

 • Kurumların yurt içi ve yurt dışı eğitim programının hazırlanmasını Devlet Personel Başkanlığı yapar.
 • 657 ye göre derece yükselmesi yapılabilmesi için
  • Üst derecede boş kadro olması
  • Derecede 3 yıl çalışmak ve 3. Kademede bir yıl çalışmak
  • Kadronun niteliklerini elde etmiş olmak gerekir.
 • Kazanç sağlamak kademe ilerlemesi cezası öngörür.
 • İçişleri Bakanlığında 5 müsteşar yardımcısı bulunur.
 • İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları
  • Emniyet Gen Müd.
  • Jandarma Gen Klığı
  • Sahil Güvenlik K.lığı
  • Kamu Düzeni Müsteşarlığı
  • Göç İdaresi Müdürlüğü
 • Bakanlık encümenindeki üyeler;
  • Müsteşar (Başkan)
  • Emniyet Gen Müd.
  • Bakanlık Ana Hizmet Müdürleri
  • Teftiş Kurulu Başkanı
  • Hukuk Müşaviri
  • Personel Genel Müdürü
 • 4982 Bilgi Edinme Kurul Üyelerinin görev süresi 4 yıl.
 • TBMM’ye gönderilen dilekçelerinin sonuçlanması 60 gün.
 • Bakanlık sınav kurulu üyeleri
  • Personel Genel Müdürü ve Yardımcısı başkanlığında
  • Dernekler Daire Başkanı
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
  • Mahalli İdareler
  • Perosenel Genel Müdürlüğünden seçilecek birer üyeden oluşur.
 • Görevde yükselme sınavının kazananlara beş iş günü içinde ilan edilerek tebliğ için gönderilir.
 • Mal bildirimleri 0 ve 5 le biten yıllarda şubat ayı sonuna kadar verilir.
 • Disiplin kurulları 1 başkan 4 üyeden toplam 5 kişiden oluşur.
 • Hayatı tehlikeye giren ana, baba, eş … için 3 + 3 toplam 6 ay özlük hakları korunarak izin alınabilir.
 • Görevden uzaklaştırılan hakkında karar verilemezse 3 ay sonra göreve başlar. Soruşturma 10 gün içinde başlatılır.
 • Bilgi Edinme ücreti 15 gün içinde ödenmezse vazgeçmiş sayılır.
 • Şefin Uzman kadrosuna atanması için en az 2 yıl çalışması gerekiyor.
 • Analık izni bitim anneye ve babaya aylıksız izin süresi 24 ay
 • Eğitim-öğretim hizmetlerinde 1-2-3-4 dereceye atama olmaz.
 • Eş ve çocuğun kazancı bildirilmezse KINAMA cezası
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ayda 1 toplanır.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bakanlar Kurulunca atanır.
 • 1 yıl hapis cezası alanlar af olsa bile memur olamaz.
 • Süresi içinde göreve başlamayan memur 1 yıl memur olamaz.
 • Protokol, merasim hizmetleri iller idaresi genel müdürlüğü yapar.

Disiplin Kurulları Yönetmeliği Notları

 • Disiplin Kurulu 1 başkan, 4 üye toplam 5 kişiden oluşuyor.
 • İl Disiplin Kurulu
  • Başkan Vali Yardımcısı
  • Hukuk İşleri Müdürü
  • Deftedar
  • Milli Gençlik Spor Müdürü
  • Sağlık Sosyal Yardımlaşma Müdürü
  • Tarım Müdürü
  • Bayındır ve İskan Müdürü
 • Aylıktan kesme ve daha üst ceza alanlar disiplin kurullarında görevlendirilemez.
 • Disiplin kurulunun görev süresi 2 yıldır
 • Memurluktan çıkarma yüksek disiplin kurulunda
 • Büyükşehir belediyesi memurluktan çıkarmaları Büyükşehir Yüksek Disiplin Kurulunda
 • Vali, Kaymakamın verdiği uyarma, kınama itirazı Milli Eğitim Genç Spor Md. Disiplin kurulunda karara bağlanır.
 • Disiplin kurulu üyeleri dosyaları 7 günde inceler.
 • Disiplin kurulu itirazlara 30 gün içinde karar verir.
 • Memurluktan çıkarma 6 içinde karara bağlanır.
 • Çıkan kararlar 15 gün içinde tebliğ edilir.
 • Kademe Durdurma ve Aylıktan kesme cezasına itiraz sonucu ret olursa başka ceza 15 gün içinde verilir.
 • Disiplin amiri uyarma, kınama, aylıktan kesme soruşturma tamamlanmasından itibaren 15 gün için verir.
 • Disiplin kurulu Kademe Durdurma cezasını 30 içinde karar verir.
 • Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu Büyükşehir Belediyesi Encümenidir.
 • Memurluktan çıkarmada disiplin soruşturması 6 ay başlanmazsa zaman aşımı olur.
 • İçişleri Yüksek Disiplin Kurulu ( 5 Kişi)
  • Başkan Müsteşar
  • Teftiş Kurulu Başkanı
  • Hukuk Müşaviri
  • Personel Genel Müdürü
  • Emniyet Genel Müdürü

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Notları

 • TBMM’ye yapılan dilekçe başvuruları 60 günde cevaplandırılır.
 • TBMM nin istediği bilgiler kurumlarca 30 gün içinde gönderilir.
 • Dilekçelerde adı soyadı, adresi ve imzası bulunmalı.
 • Yargıya giren ve konusu bulunmayan dilekçeler incelenmez.
 • Adı ve soyadı bulunmayan başvurular incelenmez.
 • Mahkemeler 3071 sayılı kanun dışındadır.

4982 Bilgi Edinme Notları

 • Kurumlar başvuruya erişimi 15 iş günü içinde sağlar.
 • Bilgi başka kurumdan sağlanacaksa bu süre 30 gündür.
 • Başvuru sahibi maliyet ücretini 15 gün içinde yatırmalı. Yoksa vazgeçmiş sayılır.
 • Başvurusu reddedilen 15 gün içinde kurula itiraz edebilir.
 • Kurul itirazları 30 gün içinde karara bağlar.
 • Bilgi edinme kurulu üyeleri 9 kişiden oluşur. Başkan kendi aralarından seçilir.
  • Yargıtay (2 kişi)
  • Danıştay (2 kişi)
  • Ceza hukuku
  • İdare Hukuku
  • Anayasa Hukuku
  • Barodan (2 kişi)
 • Bilgi edinme kurulu görev süresi 4 yıldır. Sekretaryasını Başbakanlık yapar.
 • Kamu yararına kişisel bililer ilgiliye 7 gün önceden haber verilir.
 • Kurumlar bilgi edinme raporlarını Şubat ayı sonuna kadar Kurula Gönderir. Kurul Nisan sonuna kadar TBMM ye gönderir. 2 ay içinde TBMM kamuoyuna açıklar. (2+2+2)
 • 4982 ye başvrular dilekçe, elektronik ortam, diğer iletişim araçlarıyla yapılır.
 • Bilgi Edinme ücreti bütçeye gelir amacıyla alınır.
 • Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Bilgi edinme kurulu ayda bir toplanır. Huzur hakkını ayda 4 defa alabilir. Ödeme göstergesi 3000
 • Bilgi edinme kurulunu Bakanlar Kurulu seçer.
 • Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun dışındadır.

İçişleri Yer Değiştirme Notları

 • Bakanlık Encümeni
  • Başkan Müsteşar
  • Emniyet Genel Müdürü
  • Ana Hizmet Birimleri Müdürleri
  • Teftiş Kurulu Başkanı
  • Hukuk Müşaviri
  • Personel Genel Müdürü
 • Yer Değiştirme ile atanabilenler İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve Nüfus Müdürü(4. Bölgede göreve başlarlar)
 • Hizmet Süreleri
  • Bölge 5
  • Bölge5
  • Bölge 4
  • Bölge 3 Yıl
 • Genel Müdür Yardımcısı olmak için 4 yıl fakülte mezunu 12 yıl hizmet
 • Daire Başkanı, İl Sosyal Etüd Müdürü ve Dernekler Müdürü olmak için 4 yıl fakülte mezunu 10 yıl hizmet süresi aranır.

 

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir