657 kisim 2 test sorulari
657 kisim 2 test sorulari

657 Sayılı Kanun Soruları Neler?

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

 1. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi Genel Kadro Kanununda gösterilmez. (Madde-33)
  1. Kanunlarla kurulan fonlar,
  2. Kefalet sandıkları
  3. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla
  4. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdaki kadroların hangisinin hazırlanmasında İçişleri Bakanının onayı aranmaz. (Madde-33)
  1. İl Özel İdareleri
  2. Belediyeler
  3. Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
  4. Belediyelerin kurdukları birliklerin
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar aşağıdakilerden hangisi ile birlikte hazırlanır. (Madde-34)
  1. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kurumca birlikte
  2. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte
  3. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumca birlikte
  4. İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumca birlikte
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre hazırlanan kadrolardan 1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için hangisinin görüşü alınır. (Madde-34)
  1. İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
  2. Maliye Bakanlığı ile kalkınma Bakanlığı
  3. Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı
  4. Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre hazırlanan kadrolardan 1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için kimin kararının alınması şarttır. (Madde-34)
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Bakanlar Kurulu
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Maliye Bakanlığı
 6. 657 Sayılı DMK’ya göre hazırlanan kadro cetvellerinde aşağıdakilerin hangisi yoktur. (Madde-35)
  1. Sınıfı
  2. Kademesi
  3. Unvanı
  4. Adedi
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre hazırlanan kadro cetvellerinde aşağıdakilerin hangisi yoktur.  (Madde-35)
  1. Sınıfı
  2. Derecesi
  3. Unvanı
  4. Ek Göstergesi
 2. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları içerisinde hangisi yoktur. (Madde-36)
  1. Genel İdare Hizmetler Sınıfı
  2. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
  3. Adalet Hizmetleri Sınıfı
  4. Teknik Hizmetler Sınıfı
 3. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları içerisinde hangisi yoktur. (Madde-36)
  1. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
  2. Öğretmenlik Hizmetleri Sınıfı
  3. Din Hizmetleri Sınıfı
  4. Emniyet Hizmetler Sınıfı
 4. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları içerisinde hangisi yoktur. (Madde-36)
  1. Jandarma Hizmetleri Sınıfı
  2. Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  3. Din Hizmetleri Sınıfı
  4. Mahalli İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 5. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları içerisinde hangisi yoktur. (Madde-36)
  1. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
  2. Milli Birlik Hizmetler Sınıfı
  3. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
  4. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 6. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları içerisinde hangisi yoktur. (Madde-36)
  1. Din Hizmetleri Sınıfı
  2. İmam ve Müezzinlik Hizmetler Sınıfı
  3. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
  4. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 7. 657 Sayılı DMK’ya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların kaç adet sınıfları vardır. (Madde-36)
  1. 8
  2. 10
  3. 12
  4. 14
 8. 657 Sayılı DMK’ya göre ilkokulu bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 15-1 / 7
  2. 14-2 / 5
  3. 13-3 / 3
  4. 15-2 / 7
 9. 657 Sayılı DMK’ya göre ortaokulu bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 15-1 / 7
  2. 14-2 / 5
  3. 13-3 / 3
  4. 15-2 / 7
 10. 657 Sayılı DMK’ya göre Liseyi bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 15-1 / 7
  2. 14-2 / 5
  3. 13-3 / 3
  4. 15-2 / 7
 11. 657 Sayılı DMK’ya göre Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 11-1 / 3
  2. 10-2 / 1
  3. 10-1 / 2
  4. 12-2 / 5
 12. 657 Sayılı DMK’ya göre Ön lisans öğrenimi bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 10-1 / 3
  2. 10-2 / 1
  3. 10-1 / 2
  4. 9-1 / 1
 13. 657 Sayılı DMK’ya göre lisans öğrenimi bitirenler memuriyet giriş derece kademe ve yükselebilecek derece aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. (Madde-36)
  1. 9-1 / 3
  2. 9-1 / 1
  3. 9-1 / 2
  4. 9-2 / 3
 14. 657 Sayılı DMK’ya Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara yapılacak derece kademe ilerlemesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 15. 657 Sayılı DMK’ya Avukatlık stajını memuriyette iken yapanlara yapılacak derece kademe ilerlemesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 16. 657 Sayılı DMK’ya Teknik Eğitim Fakültesi mezunları öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine ilaveten uygulanacak derece/kademe ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 17. 657 Sayılı DMK’ya Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine ilaveten uygulanacak derece/kademe ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 18. 657 Sayılı DMK’ya Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanların derece kademelerine kaç derece/kademe eklenir. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 19. 657 Sayılı DMK’ya tıpta uzmanlık belgesi alanlara derece kademelerine kaç derece/kademe eklenir. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 20. 657 Sayılı DMK’ya Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara derece kademelerine kaç derece/kademe eklenir. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 21. 657 Sayılı DMK’ya Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını memuriyetlerde iken kazananlara derece kademelerine kaç derece/kademe eklenir. (Madde-36)
  1. Bir derece
  2. İki derece
  3. Bir Kademe
  4. İki Kademe
 1. 657 Sayılı DMK’ya Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak icra edenlerin derece kademeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Çalışmalarının tamamı için her yıl için 1 kademe her 3 yıl için 1 derece yükselmesi verilir
  2. Çalışmalarının sadece 3/4 için her yıl için 1 kademe her 3 yıl için 1 derece yükselmesi verilir
  3. Çalışmalarının sadece 2/3 için her yıl için 1 kademe her 3 yıl için 1 derece Bir Kademe
  4. Herhangi bir ilerleme yapılmaz.
 2. 657 Sayılı DMK’ya Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak yapmış oldukları avukatlık hizmetleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 1/2 i memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine
  2. Avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine
  3. Avukatlıkla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine
  4. Herhangi bir ilerleme yapılmaz.
 3. 657 Sayılı DMK’ya Özel sektörde geçen sürelerin en fazla kaç yıla kadarı derece kademe ilerlemeleri için değerlendirilir. (Madde-36)
  1. 6 Yıl
  2. 8 yıl
  3. 10 yıl
  4. 12 yıl
 4. 657 Sayılı DMK’ya Genel olarak hangi öğrenim düzeyine sahip olanlar devlet memuru alabilir. (Madde-41)
  1. İlkokul
  2. Ortaokul
  3. Üniversite
  4. Meslek Lisesi
 1. 657 Sayılı DMK’ya Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin hizmetleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur. (Madde-36)
  1. Özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir
  2. Özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 3/4 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir
  3. Özel okullarda geçen hizmet sürelerinin tamamı her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir
  4. Özel okullarda geçen hizmet derece yükselmesine etkisi olmamaktadır.
 2. 657 Sayılı DMK’ya öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur. (Madde-37)
  1. Kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
  2. Kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst kademeye yükseltilir.
  3. Kazanılmış hak aylıklarına uygun kadro olmak şartıyla bir üst dereceye yükseltilir.
  4. Öğrenim duruma göre çıkabilecek derece üzerine bir dereceye çıkarılamaz.
 3. 657 Sayılı DMK’ya Genel olarak kaç yaşını tamamlayanlar devlet memuru alabilir. (Madde-40)
  1. 18
  2. Kazai Rüşt kararı almak kaydıyla 15
  3. 19
  4. 20
 4. 657 Sayılı DMK’ya Memurların sınıfları dışında çalıştırılmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-45)
  1. Atamaya yetkili Amirin onayı ile başka sınıfta çalıştırılabilir.
  2. Memurun Muaffakatını almak kaydıyla farklı sınıfta çalıştırılabilir.
  3. Memur sınıfı dışında çalıştırılamaz.
  4. Meslek Lisesi

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

657 sayılı kanun örnek soruları - kısım 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir