Memurların hizmet sınıfları
memurların hizmet sınıfları

Devlet memurları kanunu içerisinde 12 hizmet sınıfı bulunur. Bu sınıflardan ikisi 2016 yılında yeni kurulmuştur. Bu Kurulan hizmet sınıfları Jandarma Hizmetleri ile Sahil Güvenlik Hizmetleridir.

Kadrosuz memurun çalıştırılması mümkün değildir. İl Özel İdare, Belediye ve bunlara bağlı birliklerin kadro oluşumları ve kaldırılması İçişleri Bakanlığınca onay verilmesi gerekir. Devlet memurlarınca da belirlenen kadroların kurumca yapılan teklif sonrası Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. 1,2,3,4 derece kadro için Bakanlar Kurulu Kararı aranır. 657’de her kadro için sınıf, derce, unvan ve sayıları bulunur.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Yönetim, icra, Büro gibi hizmetleri gören memurları teşkil etmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfı

En az orta derecede mesleki tahsili bulunan mühendis, mimar, jeolog, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen, şehir planyıcısı, teknik öğretmen okullarından mezun olan vb. kişilerden oluşur.

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Hayvan sağlığı da dahil olmak üzere mesleki eğitim alan tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerden oluşur. Gerekli görüldüğünde döner sermayeden karşılanacak bedeller karşılığı hizmet satın alınabilir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı eğitim ve öğretimle görevli öğretmenleri, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, avukatlık ruhsatı bulunan, baroya kayıtlı ve kurumu temsil edebilecek kişileri, Din Hizmetleri sınıfı ise dini görev yapan memurları kapsamaktadır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Bekçilerde dahil olmak üzere emniyette görev yapan polis, komiser, emniyet müdürlerini, Jandarma Hizmetleri Sınıfı Subay, Astsubay, Uzman Jandarmaları, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı, subay ve astsubayları kapsamaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Kurumun dosya dağıtımını sağlayan, hizmet yerlerini temizleyen, hasta bakımı ve basit onarımları sağlayan memurlardır.

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Vali, kaymakam ve bu sıfatları kazanan  kişileri, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı özel kanunlarla belirlenmiş ve Başbakanlıkça tespiti bulunan görevleri ifa edenlerdir.

Devlet Memurlarının Hizmete Başlarken Alacakları  Derece ve Kademeler

  • Avukatlığını dışarıda yapanlara iki, memuriyetteyken yapanlara ilave bir kademe ilerlemesi verilir.
  • 4 yıllık öğrenimini bitiren, yüksek mühendis, teknik yüksek öğretmen, Güzel Sanatlar vb. mezunları öğrenimlerine göre giriş derece ve kademelerine bir derece ilave alırlar.
  • 5 yıllık ve daha çok öğrenim gören mühendis, yüksek mühendis olan ve eğitim öğretim hizmetlerinde çalışanlar giriş derece ve kademesine bir derece ilave alırlar.
  • Teknik hizmetler sınıfındakiler jeolog, fizikçi , matematikçi vb. giriş derece ve kademelerine bir ilave derece alırlar.
  • 4+ yüksek öğrenim gören diş tabibi, veterinerler, eczacılar bir derece eklenerek hizmete alınır.
  • Lise ve dengi okul mezunu olup okul öğretmenliği ehliyetini alanlar 11-1 dereceden işe başlarlar.
  • Normal öğretim süresinden fazla olan orta ve lise dengi okul mezunları bir ilave kademe alırlar.
  • Orta ve lise dengi normal eğitimden fazla olanlar başarılı her öğrenim yılı için bir kademe alırlar.
  • Emniyet sınıfındakiler ilkokul ve ortayı bitirenler giriş derecesine iki derece, lise ve dengiyi bitirenler bir derece bir kademe, yüksek öğrenimi bitirenler bir derece bir kademe alırlar.  Memurluğa girmeden önce yüksek öğrenim ve master yapanlar bir derece yükselmesi alırken doktora yapanlara iki kaderme ilerlemesi uygulanıyor.
  • Öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve unvana bağlı yükselebilecek derecenin 4. Kademesinden aylık alanlar 8 yıl boyunca disiplin cezası almazlar ise kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükseltilirler.

Memurların Göreve Başlama Derece ve Kademeleri

657 sayılı kanun i̇çerisinde bulunan hizmet sınıfları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir