2022 kyk burs başvurusu ne zaman
2022 KYK Burs Başvurusu Ne Zaman

KYK burs başvurusu yükseköğrenim görenler tarafından her sezon başlangıcında merak edilmektedir. Üniversite öğrencilerinin burs veya öğrenim kredisi almak için yaygın olarak başvuru yaptığı kanallardan biri de Kredi ve Yurtlar Kurumu’dur. Burs ve kredi kavramları zaman zaman birbirine karıştırılan terimlerdir. Burs, 5102 sayılı kanun kapsamında yükseköğrenim gören öğrencilere verilen karşılıksız bir paradır. KYK kredisi ve KYK burs başvuruları aynı zamanda gerçekleşmektedir. 2021 KYK burs ve kredi başvuruları 5-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmişti. Her yıl kesin olmamakla birlikte Kasım ayı içerisinde KYK burs başvurusu tarihleri ilan edilir. Burstan yararlanacak olan öğrenciler şunlardır.

 • Lisans ve ön lisans öğrencileri
 • İntibak ya da hazırlık sınıfları hariç olmak üzere ön lisans bölümlerinden lisans bölümlerine dikey geçiş yapan öğrenciler,
 • Yine hazırlık sınıfı hariç olmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler,
 • ÖSYM sınav sonuçlarına göre ham puan bazında Türkiye sıralamasında ilk 100’e giren öğrenciler,
 • Milli sporcu lisansına sahip olan öğrenciler burs imkânlarından yararlanabilirler.

2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu, burs alamayacak öğrenciler için de bir kapsam belirtmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki nitelikleri barındıran öğrenciler KYK bursu alamazlar.

 • Daha önceki dönemde KYK’dan burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Askeri okul ya da Polis Akademisinde öğrenim gören öğrenciler,
 • Normal öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlayamamış olan öğrenciler,
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarının hazırlık bölümünde öğrenim görenler,
 • Açık öğretim programlarında ya da uzaktan eğitim programlarında eğitim gören öğrenciler,
 • Başvurularında gerçeğe aykırı beyanatta bulunan öğrenciler,
 • Burs yönetmeliği hükümlerine göre KYK bursundan yararlanması mümkün olmayan öğrenciler burs alamazlar.

KYK Başvuru Şartları

Yukarıda da değindiğimiz gibi öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi kavramlarını birbirine karıştırırlar. Verilen bursun geri ödemesi bulunmaz ancak öğrenim kredisi, alınan kredinin geri ödemesi gereken destek programıdır. Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak maksadıyla, öğrencinin öğrenim süresi devam ettiği sürece Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenciye öğrenim kredisi verilebilir. Söz konusu krediyi, öğrenciye verilen borç gibi düşünebiliriz.

Normal öğrenim süresi boyunca ödenen öğrenim kredisi, ÜFE oranındaki artışlar dikkate alınarak faizi ile KYK’ya geri ödenmelidir. Söz konusu kredinin öğrenciye ödenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurmalıdır. Öğrenim kredisi alabilecek olan öğrenciler şunlardır:

 • Ön lisans ve lisans öğrencileri,
 • Öğrenim kredisi alacak olan öğrencilerin hazırlık sınıfında olmaması gerekir.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenim kredisinden yararlanabilir.
 • Bir öğrencinin aynı anda hem KYK burs hem de öğrenim kredisi imkânlarından yararlanması mümkün değildir.

Yükseköğretim Kanun ve Yönetmeliği kapsamında, öğrenim kredisi alması mümkün olmayan öğrenciler de kanun kapsamında belirlenmiştir. Söz konusu krediden yararlanamayacak olan öğrenciler şunlardır:

 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan öğrenciler. (yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç)
 • Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek için intibak eğitim programına tabi tutulan öğrenciler,
 • Öğrenim kredisi başvurusunda bulunduğu tarihte öğrenim gördüğü eğitim programında 1 yıl başarısız olmuş ya da 1 yıldan fazla süre ile öğrenimine ara vermiş olan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı şekilde beyanatta bulunduğu tespit edilen öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Mahkeme kararı ile hüküm giymiş olan öğrenciler,
 • Açık öğretim programında öğrenim gören ya da uzaktan eğitime tabi olan öğrenciler,
 • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi alması yeterli görülmeyen öğrencilere öğrenim kredisi verilemez.

KYK Kredi Başvuru Tarihleri

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, her yıl Yükseköğretim Kurumu ve KYK tarafından açıklanır. Her yıl belirlenen takvim dönemi aynı değildir. Fakat genellikle söz konusu burs ve kredi başvurularının Kasım ayı içerisinde yapıldığını söyleyebiliriz. 2022 Ekim veya 2022 Kasım içerisinde KYK burs başvurusu ilan edilecektir.

Genellikle öncelikle öğrencilerin KYK burs başvuruları alınır. Öğrencinin burs ve öğrenim kredisini aynı anda alması mümkün olmadığı için burs çıkmayan öğrencilerin öğrenim kredisi başvuruları alınır. Burs ve kredi başvuruları aynı zamanlarda yapılmaktadır. Ancak hem burs hem kredi başvurusu gerçekleştirilemez. Burs başvurusu yapan öğrencilere burs çıkmaz ise kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 1 ay sonra burs ya da öğrenim kredisi için öğrencinin yeterliliğe sahip olup olmadığı karara bağlanır.

KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın son haftasında yapılır. Her öğrenciye aynı gün ödeme yapılmaz. Öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakam baz alınarak peyderpey ödemeler öğrencilerin banka hesaplarına yapılır. Söz konusu ödeme, öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yapılır. Burs ve KYK kredi başvuru tarihleri geçirilirse tekrar başvuru yapmak için gelecek dönem başvurularının takip edilmesi gerekir. KYK borçlarının öğrenim sonunda geri ödenmesi ise yine T.C kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 veya 10’uncu günlerinde yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir