Atanan memur gorevine baslamazsa
atanan memur gorevine baslamazsa

Aday memur disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla adaylığı kalkar ve asil memurluğu atanır. Asaleten atanma tarihi adaylık süresini geçmez.

İstisnai Memurluğa Atanma

Cumhurbaşkanı Genel Sekterliğinden, Valiliklere kadar 59. Maddede belirtilen görevlere KPSS şartı olmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Daha sonra bu atamalarda 48 nci maddedeki şartları taşıyanlar asil memurluğa geçiş yapabilmektedir. Burada atananlara sınav, kademe ilerleme, derece yükselme dışındaki bütün hükümler uygulanır.

Devlet sanatçıları da istisnai kadrolar içerisindedir. Sanatçıların atanmasında ayrı bir yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atama yapılabilmesi için yabancı dil seviyesinin çok iyi olması gerekir.

Atamalarda Yeni Görev Yerine Hareket

  • Aynı yerdeki görevlere atanan memur kendisine tebliğ günü yeni görevine başlar.
  • Başka yere atanan ise kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde başlar.
  • Savaş ve olağanüstü hal gibi durumlarda bu süre Bakanlar Kurulunca kısaltılabilir.
  • Geçici görevdeki memurun atamasının yapılması halinde geçici görev bitiminde,
  • Ataması yapılan sayman yada sayman mutemeti ise devrin sona ermesi halinde. (Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri 171. Maddede belirtildiği gibi saymanların devir süresi 7 gün, sayman mutemetleri için ise iki gündür. )
  • Ataması yapılan memur raporlu ise tebligata engel değildir ve rapor bitiminde yeni görevine başlar.

Atamada belirtilen yer konusu önemli bir etkendir. Bu etkeni belirleyen kurumlar ise İçişleri ve Maliye Bakanlığıdır.

Atanan Memur Göreve Başlamazsa

Az önce belirtilen maddelerde yeni görevine başlamayan ilk kez ve yeniden atanan memur herhangi bir resmi dayanak belgesi olmaz ise atamaları iptal edilir ve bu kişiler 1 yıl boyuncu devlet memuru olamazlar. Görevi başlamasına engel zorlayıcı bir sebebi bulunuyorsa işe başlamama iki ayı aştığı zaman atamaya yetkili makamlar atamayı iptal ederler.

Başka yerlerdeki bir göreve atanmış olup, görevine başlamamışsa eski görevinden ayrılış ve başlama tarihleri arasında 10 günlük bir süre daha verilebilirken belge ve ispatı zorlayıcı sebebi olmayanlar bu süre sonunda memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Burada ayrıca açıklamak istediğimiz bir husus ta; görev yapan memur usulüne göre memurluktan dilekçe vererek çekilirse, tekrar göreve başlaması için geçecek asgari süre 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir