Bilgi edinme kanunu
bilgi edinme kanunu

Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip 4982 Bilgi Edinme Kanunu’na ait bilgileri sizler için maddeler halinde açıklamaya çalıştık.

Görevde Yükselme Sınavına ve Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam eden devlet memurlarına büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz Bilgi Edinme Kanununda satır başları şu şekilde:

 • 4982 Sayılı Kanun Mahkemelere uygulanamaz.
 • Türkiye’de ikamet eden yancı kişi ve kişilikler kendi faaliyet alanları hakkındaki bilgiyi karşılıklık esasına göre isteyebilirler.
 • Başvuru yapılırken başvuranın adı soyadı, imzası, oturma adresi, tüzel kişilik ise yetki belgesi gibi bilgiler başvuru belgesinde mutlaka bulunmalıdır.
 • Dilekçede ne isteniyorsa açıkca belirtilmelidir.
 • Ayrı bir çalışma, analiz gerektiren bilgiler talep ediliyorsa olumsuz cevap verilebilir.
 • Başvuru bilgileri başka kurumu ilgilendiriyorsa bu kuruma yazılır ve başvuru sahibine bilgi verilir.
 • Kamuoyuna broşür, ilan gibi yayınlarlar açıklanan bilgiler bilgi edinmeye konu olamaz ancak kişiye bildirilir.
 • İstenilen bilgilere 15 iş günü içinde erişim sağlanır.
 • Açıklanması yasaklanmış bilgilerin istenilmesi halinde yasaklanmış bilgiler çıkarılarak bilgiye erişim sağlanır.
 • Kopyalanması mümkün olmayan bilgilerin incelenmesine, not verilmesine, ses kayıtlarının dinlenilmesine ve video görüntülerinin izlenilmesine izin verilebilir.
 • Erişim maliyetinin yatırılması için başvuru sahibine 15 iş günü
 • Reddedilen başvurunun sahibi yargıya gitmeden önce 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. Kurul 30 gün içinde karar verir. Kurul başvuru hakkında bilgileri kurumlardan isterse kurumlar bunu 15 iş günü içinde kurula bildirmek zorundadır.
 • Bilgi Edinme Kurulu 9 üyeden oluşur.
  • Yargıtay ve Danıştay içinden 2 üye
  • Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukukundan Prof veya Doçent
  • Baro Başkanı seçilme yeterliliğine sahip 2 aday
  • Genel Müdür düzeyinde olan bürokrat
  • Adalet Bakanlığının önerisindeki kişilerden oluşur.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bakanlar Kurulunca seçilir.
 • Kurul Başkanını üyeler arasından kendileri seçer.
 • Kurul en az ayda 1 kez yada başbakanın çağrısı ile toplanır.
 • Kurulun süresi 4 yıldır.
 • Görev süresi dolmadan görevi sona erenlerin yerine seçilen 4 yıllık süreyi tamamlar.
 • Kurul üyelerine 3000 göstergeden huzur hakkı ödenir. Bir ayda 4 günü geçerse huzur hakkı ödenmez.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekreteryası Başbakanlıkça yürütülür.
 • Bilgi Edinme Kapsamı Dışındaki Haller

  • Devlet sırrı niteliğinde bulunan bilgiler
  • Ekonomiyi etkileyecek bilgiler
  • Askeri ve istihbarata ait bilgiler
  • İdari soruşturmada bulunan soruşturmanın ve kişinin güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgiler
  • Adli soruşturması devan eden bilgiler
  • Özel hayatın gizliliğini etki edecek bilgiler
  • Haberleşmenin gizliliği kapsamındaki bilgiler
  • Ticari sır bilgileri
 • Kamu yararını gözeten bilgiler kişiye 7 gün içinde haber verilip, kişinin 7 gün içinde yazılı rızası alındıktan sonra açıklanabilir.
 • Bilgi Edinme başvuru sayıları, kabul edilen sayı, red edilen sayı, itiraz sayıları her yıl Şubat ayında Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurul bu sayıları Nisan ay’ı sonuna kadar TBMM’ye gönderir. TBMM 2 ay içinde kamu oyuna açıklar.
 • Mükerrer başvuru yapılması halinde başvuru işleme alınmaz ve başvuru sahibine bildirilir.

3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu

Türk Vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı kişilerin TBMM ve diğer kurumlara yapacakları şikayet ve dilekler için düzenlenmiştir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı kişiler karşılıklık esasına göre ve Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanırlar.

– Başvuru dilekçesinde adı soyadı, imzası, iş veya ev adresinin bulunması gerekmektedir.

– Verilen dilekçe ilgilendiren kurum dışında bir kuruma verilirse bu kurum ilgili kuruma dilekçeyi gönderirken yine aynı şekilde başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru dilekçesinde bir konu bulunmayan, konusu yargıyı teşkil eden yada adı soyadı, imzası ve adresi bulunmayan dilekçeler incelenmezler.

Dilekçe hakkı kanununa göre dilekçe ile başvuranlara dilekçeleri hakkındaki bilgi ile cevap 30 gün içinde cevap verilmesi gerekir.

TBMM’ye gönderilen dilekçelerin ilgili komisyonca incelenmesi ve karar bağlanma süresi 60 gündür. Komisyonun talep ettiği bilgileri ilgili kurumlar 30 gün içinde  cevaplandırmakla yükümlüdür.

Konu hakkındaki bilgi, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazarak bilgi edinilmesini sağlamış olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir