Kyk yurt nakil başvurusu
KYK Yurt Nakil Başvurusu

Türkiye’de öğrenim gören yükseköğretim kurumu öğrencilerinin büyük bir kısmı KYK yurtlarında barındırılır. Hâlihazırda faaliyet gösteren devlet yurtlarının çoğunluğu, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliğe sahiptir. Fakat zaman zaman odaların küçük olması, kalan öğrenci sayısının fazlalığı ya da buna benzer sebeplerden dolayı öğrenci, KYK yurt nakil başvurusu yapmak isteyebilir.

Öğrencinin yurt nakli istemesi durumu ile genellikle büyük şehirlerde karşılaşılır. Örneğin İstanbul’un Avrupa yakasındaki üniversitelerin birinde eğitim gören bir öğrenci, Anadolu yakasındaki bir yurda yerleştirilmiş olabilir. Bu da öğrenciyi KYK yurt nakil başvurusu yapmaya iter. Bunun yanında öğrencinin yurttaki fiziksel imkânlar nedeniyle memnuniyetsizliği söz konusu olabilir. KYK yurt nakil başvurusu yoğunlukla eğitim-öğretim sezon başlangıcı veya bitişinde gerçekleştirilir. Çünkü giden ve gelen öğrenci dengesine dahil edilmeniz daha kolay olurken, nakil başvurunuzun kabul edilme olasılığı daha yüksektir. KYK yurt nakil başvurusu dilekçe hazırlanarak her zaman başvurulabilecek bir nakil başvurusudur.

Öğrenci, nakil başvurusu için kaldığı yurdun bulunduğu bölgedeki KYK Bölge Müdürlüğü’ne müracaat etmelidir. KYK yurt nakil başvuru dilekçesi içerisinde öğrencinin nakil yaptırmak istediği 3 adet yurdu istediği sıraya göre belirlemelidir. Dilekçeyi ne kadar kısa sürede verirseniz dilekçenin sonuçlanması da o kadar kısa sürede gerçekleşecektir.

Öğrencinin KYK yurduna yerleşip yerleşmediği, üniversite sınav sonucu ile birlikte belli olur. Hak sahibi öğrencilerin yurt kayıt işleminde belli bir ücret yatırmaları gerekir. Söz konusu ücreti yatırmayan öğrencilerin yurt kaydı otomatik olarak silinir. Yurt başvurusunun iptali için öğrencinin ekstra bir işlem yapmasına gerek yoktur. KYK yurtlarında öncelikli olarak kalmaya hakkı olan öğrenciler aşağıda sıralanmıştır.

  • Şehit ve gazi çocukları,
  • %40 ve üzerinde engelli sağlık raporuna sahip olan öğrenciler,
  • Ortaöğretim kurumlarında eğitim alırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan yetiştirme yurtlarında kalmış olanlar ya da devletin koruması altında olan öğrenciler,
  • Lise ve dengi eğitim sürecini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlamış olanlar,
  • Lisanslı amatör ya da milli sporcular,
  • Gönüllü olarak güvenlik korucusu olarak çalışan ya da vefat etmiş olan kişilerin çocukları, yurt yerleştirmelerinde öncelikli olarak değerlendirilir.

KYK Yurt Nakil Başvuru Dilekçe Örneği

KYK yurt nakil başvuru dilekçe örneği son derece basit bir başvuru dilekçesidir. Yazılan dilekçenin cevabı kısa süre içerisinde görevliler tarafından değerlendirilerek, dilekçe sonucu öğrenciye ivedilikle tebliğ edilir. Söz konusu nakil dilekçe örneği için aşağıdaki formatı kullanabilirsiniz.

Kyk yurt nakil dilekce ornegi
Kyk yurt nakil dilekçe örneği

Yukarıda yazılan dilekçe, alt kısmı imzalanarak ilgili yurt müdürlüğüne verilir. Dilekçenin sonucu değerlendirilerek kısa süre içerisinde öğrenciye tebliğ edilir. Eğer üniversite dikey geçişinden dolayı yurt değişimi yapılıyorsa bunu dilekçenin nedenler kısmında belirtmeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz okul, fakülte, bölüm, öğrenci numarasından yeni geçeceğiniz üniversite, fakülte, bölümden bahsetmeniz gerekmektedir.

KYK yurt nakil başvurusu olumlu değerlendirilen öğrenciler, imzalı bir dilekçe ile kaldığı yurttan ilişiğini kesebilir. İlişiğinin kesilmesi esnasında öğrencinin yurda yatırmış olduğu güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti geri iade edilir. Kayıt için yerleştiği yeni yurt müdürlüğünde ise aynı kayıt işlemleri ve güvence bedeli tekrar talep edilir.

Öğrenci KYK yurt nakil başvuru dilekçesi verdikten sonraki 15 gün içinde sonuçlandırılır. Dilekçe ile yapılan KYK yurt başvurusunun hangi aşamada olduğu e-devlet üzerinden de takip edilebilir. Dilekçenizin yurt müdürlüğü tarafından alınmasını müteakip dilekçe taratılarak e-devlet sistemine yüklenecektir. Bu da dilekçenin e-devlet aracılığı ile takibini mümkün kılar.

KYK Yurt Nakil Başvuru Takip

Yukarıda da belirttiğimiz gibi KYK yurt nakil başvuru takip işlemi online olarak e-devlet aracılığı ile yapılabilir. Bunun yanında takip işlemi için yurt müdürlüklerinin idari birimleri ile de irtibatta kalabilirsiniz. Her ne kadar dilekçe verildikten sonraki 15 gün içinde dilekçeye cevap verilmesi gerekse de genellikle 1 hafta içinde dilekçe sonucu öğrenciye tebliğ edilir.

Dilekçenin sonucuna göre öğrenci derhal eski yurdundan ilişiğini kesip yeni yurduna yerleşebilir. Yeni yurduna yerleşen öğrencinin tekrar nakil talebinde bulunması da mümkündür. Fakat bu durumda KYK yurt nakil başvuru dilekçesine olumlu cevap verilme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle gereksiz nakil başvurusunda bulunmaktan uzak durmak gerekir.

KYK yükseköğretim yurtlarının birçoğu öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Buna rağmen bir kısım yurtlardaki imkânlar, öğrencilerin beklentilerini karşılamayabilir. Bu ve benzeri mazeretlerle öğrencinin nakil başvurusu yapması durumunda herhangi bir olumsuzluk söz konusu değilse KYK yurt nakil başvurusu işlemine olumlu cevap verilecektir.

                                    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir