Memurlara yasak olan haller
memurlara yasak olan haller

Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki vereceği kimseler tarafından verilebilir askeri bilgiler yetkili kılınan görevli dışında kimse tarafından açıklanamamaktadır.

Devlet Memurlarında Araç ve Gereç Yetkisi

Memur kendisine sorumlu olarak yüklenen devlete ait resmi belgelerde dahil olmak üzere araç ve gereçleri bulunduğu bölge dışına çıkaramaz ve kendi hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet Memurları Kanundaki Hususların Uygulanması

Memur 657 sayılı kanunda belirtilen bütün hususların kendileri için uygunlanmasını isteme hakkına sahiptir ve kanunlarda belirtilen şartlar dışında memuriyete son verilmesi mümkün değildir ve emekli olma hakkına sahiptirler.

Memurun şikayeti ve dava açması

Devlet memurları bağlı olduğu kurumla ilgili olarak ister resmi ister şahsi bütün işleri için müracaat edebilirken, kendisine uygulanan eylemlerden dolayı da şikayet edebilirlerken aynı zamanda dava da açabilirler. Şikayetler silsile yolu ile amirden başlayarak gider ve esas ile usuller Başbakanlıkça belirlenir. Ayrıca Anayasa ve kanun hükümlerine uygun olarak sendika kurup ve sendikalara üye olabilirler.

Devlet memurları görevinde suç işlerse bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ya da dava açılması özel hükümlere dayanır.

Memur Hakkındaki Şikayet ve İhbarlar

Kamu hizmetini yürüten memurlara uydurma suçlar ile iftiralar atılırsa soruşturma sonucunda bu işlemin gerçekleşmediği belirlendiğinde memurun bağlı olduğu en büyük amir (illerde vali) suç iftirasında bulunan için dava açılmasını Cumhuriyet Başsavcılığından talep eder.

Toplum Eylem Yasağı

Memurlar toplu halde verdikleri kamu hizmetini aksatacak kasıtlı işlem yapamazlar, işe geldiklerinde hizmeti yavaştacak eylemde bulunamazlar. Ayrıca grev tertip etmeleri, grev ilanı ve propaganda yamaları yasaktır.

Memura Ticaret Yasağı

Devlet memurları hihç bir şekilde ticari işlere karışamaz, tacir ve esnaflık yapamaz. Ayrıca ticari şirketlere ortak olamazlar.  Fakat görevli oldukları kuruma bağlı olarak çalışan iştiraklere kurumunu temsil edebilir. Memur mesleki faaliyetini yürütebileceği ofis, büro, muayehane gibi iş yeri açamaz, çalıştıramaz.

Memur üyesi olduğu yapı, kalkınma, tüketim kooperaftifleri, meslek kuruluşları, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri yapabilirler.

Memurun velayesi altında bulunan çocukları yasaklanan bu faaliyetlerde bulunuyorsa memur bunu 15 gün içinde kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Hediye Alma Yasağı

Memurlar hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak hediye alamaz, menfaat sağlayamaz ve iş sahibi kişilerden borç para alamaz. Bu işlem denetiminden sorumlu olduğu teşebbüslerden de geçerlidir.

Gizli Bilgiler

Devlet memurları sahip olduğu gizli bilgileri ilgli bakanın izni olmadan açıklayamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir