210920171417356230650
210920171417356230650

Memur maaşları her geçen yıl artmasına rağmen enflasyon karşısında adeta eriyor. Yaşanan geçim sıkıntısı sebebiyle bir çok memur ek iş yapıyor ya da ek iş yapmak istiyor.

Devlet memurlarının ek iş yapmasında yasal engel var mı?

Kamuda çalışan tüm devlet memurlarının hak ve hükümlülükleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir.İlgili kanunun 28. maddesinde
“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre Tacir  veya Esnaf  sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Esleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları , yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı olduklari kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır.
Devlet memurlarının yaptıkları iş gereği tarafsızlığı ve özenini yitirmemeleri amacıyla gelir getirici işte çalışmaları yasaklanmıştır.

Peki bu yasak neleri kapsar?

Devlet memurları yasa kapsamında gelir getirecek ticari faaliyette bulunamaz, ticari ve kollaktif şirketlere ortak olamaz, ofis büro vb yerler açamazlar.(Üyesi oldukları yapı, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.)
Esleri, resit olmayan veya mahcur olan çocuklari, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bagli olduklari kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
 

Memurların ek gelir elde edebileceği şartlar nelerdir?

Vergisi Kanunun “Gelirin Unsurları” Başlıklı 2. maddesinde, gelire giren kazanç ve iratlar yedi başlıkta incelenmiştir. Bunlar; Ticari kazançlar, Zirai kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları ve Diğer kazanç ve icratlardır.
657 sayılı devlet kanunu memurlar için bu maddelerin ticari kazançlar için yasaklama getirmiştir.
Devlet memurları vergilendirilimiş olmak, devlet memurunun itibar ve güvenini sarsmamak , iş verimini engel olmamak , mesai saatlerini aksatmamak ,memuriyet nüfusunu kullanarak karşıdakini mağdur etmemek kaydıyla ticari kazanç dışındaki diğer kazançları elde edebilir.

   

Devlet memuru hangi işleri yapabilir?

Devlet memurları Türk Ticaret Kanunu’na göre, esnaf sayılmayı gerektirecek bir ticari faaliyet olmadığı için aracını kiraya verebilir, şirket sahibi olamaz ancak anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabilir, görevini küçük düşürmemek kaydıyla filmde oynayabilir, sahnede şarkı söyleyebilir, köşe yazısı yazabilir, menkul ve gayrimenkul geliri elde edebilir, zirai faaliyetlerde bulunabilir, hisse senedi alıp satabilir, bilirkişi ve hakemlik yapabilirler.

Disiplin cezası

Devlet memurları kanun kapsamı dışında ek iş yaparlarsa  657 sayılı devlet memurları kanununa göre , ticaret yapan ya da memurlara yasaklanan işlerde bulunan kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası karşılaşabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir