Memur kredi borcunu odemezse ne olur
memur kredi borcunu odemezse ne olur

Aylık düzenli bir maaşa sahip olmasından dolayı, diğer çalışanlara göre daha rahat ve hızlı bir şekilde kredi alan memurlar kredi taksitlerini ödeyemezse ne olur? Bu sorularımızı cevaplayalım.

Memur olarak çalışan insanlarda, her tüketici gibi harcamalarına bazen önlem alamaz ve ekonomik olarak aldıkları kredileri geri ödemelerde zorlanabilirler. Bu gayet doğal bir durumdur. Peki memurlar artan ihtiyaçlraı, kredi kartı ödemeleri ile kredi taksitlerini ödemede sorun yaşar, geciktirirlerse,  hatta  taksitlerini ödeyemez duruma gelebilirler. Bu geçmiş dönemde olmuştur ve gelecek dönemlerde de olacaktır.

Memur Kredi Ödemesini Yapmazsa Nasıl Bir Süreç Başlar?

Bankalar her ne kadar düzenli ödemelerini yapan müşterileri de olsa her ay ödeme tarihinden önce müşterilerine kredi borcunun bulunduğunu, yatırma vadesini hatırlatan SMS’ler gönderirler. Günü geçen ödemeler için de ardı ardına SMS’ler gönderirler ve kredi taksitine faiz işlediği ayrıntısına yer verirler. Yine müşteri ödememekte ısrar ederse banka müşteri hizmetleri telefonla arayarak borcun vadesinin geçtiğini bildirir ve ödemesi için yineler.  Her ne kadar genelde kredi kullanan insanlar Kredi sözleşmelerinin bir nüshasını alsalar da okumazlar ve hakları hakkında bilgi sahibi olmazlar. Kredi sözleşmesinde belirtildiği üzere  tüketici birbirini  izleyen en az iki taksitini ödememesi durumunda, banka tüketiciden kalan bütün borçların kapatılması talebinde bulunabilir. Memur yine ödeme yapmazsa banka 90 gün (üç ay)  sonunda memurun maaşın haciz  işlemleri başlatır. Aslında bankalar böyle bir duruma gelmek istemezler ve müşterisi ile anlaşma yoluna giderek borcun kapatılması için uğraşırlar.

Memurun Maaşına Haciz konulması kişi açısından hiç iyi bir durum değildir. Çünkü banka haciz işlemlerini vekalet vereceği avukatlar aracılığıyla yapar ve kredi borcunun üstüne  vekalet ve haciz masrafları da eklenir. Böylece kişinin cebinden daha fazla para çıkmasına neden olur. Ancak haciz işlemi memurun maaşına yapıldığı için bankaya borcun hepsi kapanmadığı gibi aylık taksitler halinde haciz işlemi yapılmaya başlanır.

Memur  Maaşından  Haciz Ne Kadar Kesilir?

Memurların farklı bir maaş hesaplaması bulunmaktadır. Memurların derece kademesine göre, unvanı ve kıdemine göre hesaplanan  memur maaşları aslında çok düşüktür. Kasım 2016 tarihi itibariyle 3-1 derecesindeki bir memurun maaşı 107,00 TL civarlarındadır. Ancak aldıkları tazminatlar ve yardımlar ile 2.800,00 TL civarlarına çıkmaktadır. Kanunen memurun maaşının ¼ ü oranında icraya maaşı kesilebilir. Bu kesinti miktarı maaşta çok düşük olacağı ve borcun kapanamayacağı için tazminatlar ve yardımlar ile birlikte eline geçen rakamın ¼ oranında icraya para kesintisi yapılır ve kredi borcu, vekalet ücretleri ile masraflar ve faizi birlikte ödenmiş olur.

Kesilen haciz maaşın bordrosunda görüldüğü gibi, memurun bağlı olduğu Malmüdürlüğü tarafından kesildiğine dair liste ile birlikte icraya veren avukatlara havale edilir. Memurun maaşını yapan mutemet tarafından icra kesintilerinin takibi yapılarak, borcun bitmesi ile sistem üzerinden kesinti kaldırılır.

Memurun İcra borcu bitti, yine kesinti yapıldı. Ne Yapılabilir?

Memurun icraya verilen borcu maaşından kesilerek alacaklıya gönderilir. Ancak mutemetin hatası, malmüdürlüğünde yapılan işlemlerde yapılan hatalar sebebiyle memurun maaşından fazla para kesilmesi durumunda;  kişinin icra müdürlüğünden alacağı borcun bittiğine dair belgeyi, mutemetine dilekçe ekinde vererek haciz işleminin kaldırılmasını, yatırılan paranın havale olmaması durumunda kendisine iadesini talep eder. Eğer havale edildiyse, havale edilen kişi ile irtibata geçilerek fazladan kesilen ücretin iadesi talep edilebilir.

Memur Kredi Borcundan İcraya Verilirse İşten Çıkarılır mı?

Memur kredi borcundan ve diğer borçlarından dolayı icraya verilir maaşı haciz edilirse işten çıkarılmaz. Ancak memur bu durumu alışkanlık haline getirir ve maaşına haciz gelmesini sürekli tekrar etmesi durumunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesine göre kınama ve uyarı cezası ile tecziye edilebilir.

Konu ile ilgili sorularınız aşağıda yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir