Kredi ve Finans Portalı

E-Haciz Nedir? Nasıl Anlaşılır? Nasıl Kaldırılır?

E-haciz işleminin kaldırılabilmesi adına öncelikle haczedilen dosya üzerinde bulunan borcun ödenmesi gerekiyor. Borcun tümüyle ödenmesi durumunda hesaplar üzerinde bulunan e-haciz kaldırılmaktadır.

E-Haciz Nedir?

Elektronik haciz kısaca e-haciz, devlete olan bir borç nedeniyle maaşa, banka hesabında bulunan para, döviz, altın ya da hisse senedi vb. ne varsa elektronik ortam üzerinden el konulması halidir.

Devlet, özellikle vadesi geçmiş olan vergi borçlarının tahsilatı için elektronik ortamda haciz işlemini tercih etmektedir. Bunun için otomasyon sistemi ile birlikte veri paylaşımını kullanan devlet vergi borcunu ödememiş olan kişilerin gayrimenkul, araba, banka hesabı gibi tüm mal varlıklarını öğrenerek tüm mal varlığına bloke koyarak, e-haciz sistemi sayesinde elektronik ortamda haciz işlemlerine dolayısıyla icra işlemlerine başlayabilir.

E-Haciz Nedir? Nasıl Anlaşılır? Nasıl Kaldırılır?

E Haciz Nasıl Anlaşılır?

E-devlet üzerinden e-haciz sorgulaması yaparak, e-haciz olup olmadığını kontrol edebilir ve böylelikle haciz işlemleri söz konusu olmadan borcu ödenmediğine dair verilmiş olan ödeme emrini öğrenerek, erken müdahale ile e- haciz konulmadan problem çözülebilir. Bu nedenle kredi ile ev ya da araba sahibi olan kişiler borçlarını takip etmek adına ‘’Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)” uygulamasına e-devlet üzerinden girerek kontrol edebilirler.

E-Haciz Nasıl Sorgulanır?

E-devlet’e T.C. Kimlik numarası ve şifresi girilerek kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra arama bölümüne ‘’e-haciz’’ yazılması durumunda Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ait iki farklı sayfaya yönlendirme yapılmaktadır.

  • Araçlara uygulanan elektronik hacizler
  • Banka hesaplarına uygulanan elektronik hacizler seçeneklerinden uygun olan ya da olanlar seçilerek e-haciz sorgulaması yapılabilir.

E Haciz Neden Konur?

E-Haciz uygulanması adına öncelikle Vergi Dairesi’ne borçlu olan kişilere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ait olan 55. Maddeye göre borcu ödemeye yönelik ödeme emri tebliğ edilir. Borçlu olan kişi 7 gün içerisinde bu ödeme emrine uymaz ve borcunu ödemezse, ödeme emri kesinleşir. Borcunu ödememiş olan borçlu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamu borçlusu listesine dahil edilir ve elektronik ortamda borçlunun mal varlığına yönelik araştırma yapılır. Bankalara da saat: 00.00 – 08.00 saatleri arasında tespit edilmiş olan varlıklara dair elektronik haciz bildirileri gönderilir ve aynı gün içerisinde borç tutarı kadar olmak üzere borçlu adına elektronik haciz düzenlenmektedir.

E-Haciz Nedir? Nasıl Anlaşılır? Nasıl Kaldırılır?

E- Haciz Taksitlendirme

E-Haciz ödemeleri eğer istenirse, yıllık % 5 faiz uygulaması ile 36 aya kadar taksitli bir şekilde de ödenebilmektedir. Taksitlendirme sırasında taksitler kredi kartı ile ödenebilmektedir ve katsayı uygulamasına engel teşkil etmez.  Aynı zamanda ödemelerin taksitle yapılması e-hacizin kaldırılmasını sağlamaz sadece erken ödeme ile borç daha çabuk kapanır.

E Haciz Nasıl Kaldırılır?

E-haciz işlemi gerçekleştirilmeden önce borçluya süreci durdurabilmesi açısından 7 günlük ödeme ya da taksitlendirme için zaman verilir. Eğer banka hesapları ile ilgili bir haciz söz konusu ise, yani bankadaki mal varlığına haciz konulduysa banka ile anlaşma yoluna gidilerek taksitlendirme yapılabilir ve böylelikle e-haciz işlemi de kaldırılmış olur. Aynı şekilde gerekli görülürse gayrimenkul üzerine de e-haciz konulabilir. Gayrimenkul üzerindeki e-haczi kaldırmak için borcun tümünün ödenmesi gerekmektedir ya da borcun tamamına yönelik bir teminat gösterilmesi gerekmektedir. Böylelikle vergi dairesi müdürünün inisiyatifinde haciz kaldırılabilir.

Araç üzerindeki e-haczin kaldırılması içinde gayrimenkul üzerindeki haczi kaldırmak için yapılan işlem uygulanır ve borcun tamamı ödenir ya da borç değerinde bir teminat gösterilir. Ama teminatın kolay bir şekilde paraya dönüştürülebilir olması gerekir. Böylelikle vergi dairesi müdürü inisiyatif kullanarak e-haczi kolayca kaldırabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.