Icralik evlerden hangi esyalar alinir
icralik evlerden hangi esyalar alinir

Haciz, oldukça sıkıntılı bir süreç olmaktadır. Kişinin düzeninin belli başlı borçları nedeni ile bozulması kişi için oldukça sinir bozucu bir durumdur. Haczin en önemli özelliği caydırıcı bir özellik taşımasıdır. Çok fazla değeri olmayan eşyalar alınsa dahi ev sahibi kişinin hayatını alt üst etmektedir. Birçok kişi böyle durumlar üzerine icralık evlerden hangi eşyalar alınır sorusunu sorabilmektedir. Birçok kişi halı, koltuk gibi temel eşyaların alındığını söylese de bu durum tamamı ile böyle değildir.

Haczi Gerçekleşebilecek Olan Eşyalar

 • 2012 yılında düzenlenen yeni kanuna göre aynı eşyadan birden fazla bulunuyorsa eşya haciz ürünü olarak alınır.
 • Değerli maden olarak tanımlanan Altın, gümüş ve bronz gibi metaller  ailenin evinde bulunuyorsa bu eşyalar borcun ödenmesi adına
 • Evde bulunan birden fazla olan elektronik eşyaların haczi gerçekleştirilir.
 • Fiyatı yüksek ve paraya çevrilmesi kolay olan, alıcısı çabuk bulunacak olan LCD, Plazma TV, kurutma makinesi gibi elektronik eşyalar geçerli maddede sunulan amacın dışında, borçlu kişi ve ailesi için gerekli ve zorunlu mallardan değildir bu yüzden haczi yapılan eşyalar arasında sayılır.

Haczi Gerçekleşmeyecek Olan Eşyalar

Haczi gerçekleşebilecek olan eşyalar dışında haczine izin verilemeyen eşyalar da olmaktadır. Kişilerin icralık evlerden hangi eşyalar alınır sorusu kadar alınamayacak olan eşyaların sorulması ve bilinmesi de önem taşımaktadır.

 • Borçlu tarımla uğraşan çiftçiyse çiftçilik yapabilmesine olanak sağlayan çiftlik hayvanları, vasıtalar, ziraat makinesi ve aletleri gibi işleyişini sürdürmesine yardımcı olacak eşyaları bulunuyorsa alınamaz ve haczedilemez. Borçlu olan kişi çiftçi değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve eşyaları haczedilemez.
 • Borçluların iki ayda tüketebilecekleri  yiyecek ve yakacak eşyaları, borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için kullanacakları olan tohumluğu haczedilemez.
 • Borçlu olan kişi veya ailesinin kıyafetleri en gerekli eşyaları ve zaruri olduğundan dolayı haczedilemez.
 • Geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin hayvanları, hayvan yemleri haczedilemez.
 • Borçlular bağ, bahçe veya meyve, sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve çiftlikte birlikte yaşadığı ailesinin geçimini sağlamak adına işlerine yarayacak olan  zaruri bağ, bahçe ve bu iş için lüzumlu olan alet, edevat ve eşyaların haczedilmesi mümkün değildir.
 • Koltuk takımı, fırın, halı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi evin ana eşyalarının birer tane bulundukları takdirde haczedilmesi mümkün değildir.

Evlerine icra gelecek olan kişiler, bu durumlara karşı oldukça bilgici ve akılcı davranmalıdır. Borçlunun taciz edilmesi ile kişilere hiçbir fayda geçmemektedir.

Ticari ilişki içerisinde borçlunun alacaklıya borcunu ödememesi sonucunda alacaklı tarafından icra dairesine başvurularak borcu tahsil etmek adına işlem başlatılabilmektedir. Başvuru sonucunda icra dairesi borçluya tebligat göndererek alacak konusunda tahsilat talebinde bulunmaktadır. Borçlu tarafından tebligata itiraz edilmezse ya da yasal süre içerisinde ödememe yapılmazsa icra takibi kesinleşmektedir. Bu durumunda da akla ‘’İcralık evlerden hangi eşyalar alınır?’’ sorusu gelmektedir.

Haciz Gelince Neler Alınır?

İcra takibi başladıktan sonra borçlunun mallarının haczedilme süreci başlar ki bu süreçte öncelikle borçlunun banka hesaplarına elektronik olarak haciz uygulanır. Ayrıca borçlunun banka hesapları dışında ev ve işyerinde bulunan mallara, paralarına, kıymetli evraklarına, altınlarına, gümüşlerine, antika ve süs eşyalarına, değerli taşlarına el konulur. Kısaca borçlunun yaşamı için gerekli olan eşyalar dışında lüks statüsüne dahil olan eşyalar haczedilebilmektedir. Borçlunun ödeme yapmaması durumunda adına kayıtlı olan aracına ve tapuda kayıtlı olan gayrimenkullerine, üçüncü şahıslardan alacağı alacaklarına haciz işlemi uygulanabilmektedir. Haciz işlemleri icra memuru tarafından yapılabileceği gibi icra memurunun yardımcı ve katipleri tarafından da yapılabilmektedir. Borçlu olan kişi haciz yapılacak evde bulunmasa bile borçlunun gıyabında haciz işlemlerine başlanabilmektedir. Borçlu icra memuru eve girdikten sonra talep doğrultusunda evde bulunan kilitli yerleri ve dolapları açmak zorundadır, açmaması durumunda zorla açtırılabilmektedir. Haciz işlemini yapacak olan icra memuru borçlunun üzerinde para, altın ve kıymetli evrak ya da eşya sakladığını anlarsa borçludan vermesi konusunda taleple bulunur. Talebe rağmen borçlu sakladığı eşya ya da malları vermek istemezse icra memuru tarafından borçlunun şahsına kuvvet istimal etme hakkı bulunmaktadır.

İcralık Evlerden Hangi Eşyalar Haczedilir?

’İcralık evlerden hangi eşyalar alınır?’’ bankaya, kurum ya da kuruluşlara borcu olan kişilerden tarafından araştırılan konular arasında yer arasında yer almakta olup, en son 2012 yılında konuyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre borçlunun evinden temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar dışında bulunan mallara el konulabilirken, aynı elektronik eşyadan birden fazla bulunması durumunda fazla olan eşya haciz ürünü olarak alınmaktadır. Örneğin evde birden fazla buzdolabı varsa, bir tanesi bırakılarak fazlalık olan buzdolabına ya da buzdolaplarına haciz işlemi uygulanır. Aynı şekilde evde birden fazla çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da televizyon varsa fazla olan eşyalara haciz ürünü olarak el konulur. İcralık evlerden alınabilecek haciz ürünleri arasında fiyatı yüksek olan ve kolaylıkla satılarak paraya çevrilebilen LCD, plazma TV ve kurutma makinesi gibi elektronik eşyalar yer almaktadır. Düzenlenen kanuna göre belirtilen elektronik eşyalar zorunlu mallar arasında olmadığı için evde bir tane bile bulunuyorsa yine de haciz ürünü olarak değerlendirilmektedir. Haciz uygulanacak borçlunun ikamet ettiği yer haczedilecek ürünlerin belirlenmesinde etkilidir. Borçlu ailesiyle birlikte yaşıyorsa, haciz tebligatı yaşadığı eve gideceği için evin eşyaları kapsamında alınabilmektedir. Fakat borçlu henüz reşit değilse ya da anne babasıyla yani ailesiyle birlikte yaşıyorsa, sadece borçluya ait olan eşyalar alınabilmektedir ki bu durumda da eşyaların faturalarının ibraz edilmesi aile eşyalarına haciz konulmasını engelleyecektir. Eşyaların faturalarıyla eşyanın kime ait olduğu ispat edilemezse, eşyaların kime ait tespit edilemeyeceği için haciz uygulanan ürünler arasında değerlendirilerek eşyalara el konulmaktadır.

İcralık Evlerden Hangi Eşyalar Alınamaz?

Şayet borçlu kişi çiftçi ise, icralık evde bulunsa bile ailesinin geçimini karşılayabilmesi için zorunlu olan ziraat aletleri, nakil vasıtaları ve diğer eklentileri haciz ürünü olarak alınamaz. Ayrıca çiftçinin arazi ve çift hayvanları, gelecek mahsul için kullanacağı tohumluğuna icra talebi kapsamında el konulamaz. Borçlu çiftçi değil ve mesleki ya da sanat üzerine iş yaparak geçim sağlıyorsa işi için gerekli olan alet ve eşyalara dokunulamaz.
 • Geçimini hayvancılıkla sağlayan kişinin hayvanları ve hayvan yemleri; meyve ve sebze yetiştiricisi ise bağ ve bahçesine, lüzumlu olan alet ve eşyalarına haciz uygulanması mümkün değildir.
 • İcralık evlerden alınamayacak haciz ürünleri arasında borçlunun ve ailesinin iki ay boyunca tüketebileceği yiyecek ve yakacak eşyaları da yer almaktadır. Aynı zamanda kıyafetleri de zaruri olduğu için borçlu ve ailesinin kıyafetlerine haciz kapsamında el konulamaz.
 • Fırın, koltuk takımı, halı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi eşyalar bir evin ana eşyaları arasında yer aldığı için bir tane olması durumunda haczedilmesi mümkün değildir.
 • SGK emekli aylıkları ve işsizlik maaşı ya da bireysel emeklilikteki birikimler haciz kapsamına girmemektedir.
 • Borçlunun aldığı doğum ve ölüm yardımı ödenekleri ile YÖK tarafından verilmekte olan kredileri haciz işlemi kapsamında değerlendirilemez.
 • SGK ve BDDK kurumuna ait olan mallar, evcil hayvanlar, ilama bağlı olarak alınan nafaka alacağı, telefon numarası ve teminat mektubu haczedilemeyen mallar arasında yer almaktadır.

İcra Memuru İcralık Eve Gelirse Ne Yapabilir?

İcra memuru, alacaklı tarafından oluşturulan talep doğrultusunda haciz işlemini gerçekleştirme yetkisine sahip olan yetkili kişidir. İcralık evlere gelen icra memuru evde hacze tabi mal olup olmadığına bakacaktır. İcra memuru geldiğinde borçlu tarafından kapı açılmasa bile yetkisi kapsamında çilingir eşliğinde icra memuru evin kapısını açtırabilmektedir. Evin kapısı açıldıktan ya da açtırıldıktan sonra icra memuru haciz işlemini gerçekleştirme yetkisini kullanarak tespit yapmaya başlamaktadır. Çilingir eşliğinde icra memuru tarafında evin kapısı açtırıldıktan sonra borçlunun haciz işlemine itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Borçlunun haciz işlemine itiraz hakkı konusunda detaylar bir sonraki başlıkta anlatılmaktadır. Haciz işlemi sonucunda eşyaların muhafaza edilmesi için alacaklının borcunun ödeneceğine dair kanaat oluşturması gerekmektedir. Bu durumda eşyalar evde yediemin olarak evde bırakılır ve belirlenen zaman aralığında borçlunun borcunu ödemesi durumunda haciz işlemi kaldırılmaktadır. Alacaklı tarafından borçlunun yediemin (emanetçi) olarak görülmemesi durumunda yani borçlunun borcunu ödeyeceğine dair kanaat oluşmaması durumunda icralık evlerden alınan eşyalar yediemin depolarına teslim edilmektedir. Borçlu için ödeme tarihi bu durumda da belirlenir ama güven oluşturmadığı için emanetçi yani yediemin olarak görülmez ve son ödeme gününe kadar bekletilen eşyalar ya da mallar borcun ödenmemesi durumunda satışa çıkarılarak alacaklının borçları tahsil edilmektedir.

Eve Haciz Geldiğinde Ne Yapılabilir, Borçlunun Yasal Hakları Nelerdir?

Borçlunun icra tebligatı aldıktan sonra herhangi bir itirazda bulunmaması icra takibi olarak adlandırılır ve icra takibi sonucunda icralık evlere haciz işlemi uygulanmaktadır. Haciz işlemi borçlunun evinde bulunan eşyalara uygulanacağı için yasal olarak borçlunun bazı yasal hakları bulunmaktadır. Haciz işlemi sırasında evde bulunan eşyaların bedelleri belirlenir ve kaydedilir. Alınan eşyalar ve bedelleri alacaklıya sunulur, alacaklı tarafından oluşturulan listeye onay verilirse, borçluya yediemin olarak oluşturulan liste verilmektedir. Şayet borçlunun borcunu ödemeyeceği düşünülürse, haczedilen eşyalar yediemin depolarına bırakılır. Borçlu hala borcunu ödemezse haczedilen ürünler satılır ve elde edilen para ile alacaklarının borcu tahsil edilir. İcra memurunun görevi, borçlunun beyan ve taleplerini yazmaktır ve borçlu olan kişi haciz memuruna herhangi bir itirazda bulunamamaktadır. Borçlunun yasal olarak hakkı ancak icra mahkemesine hazırlanan hacze itiraz dilekçesi eşliğinde başvuruda bulunabilmektedir. Sürecin sağlıklı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için profesyonel yardım almak gerekmektedir ki bunun için hukuki danışmanlık yapan avukatlardan destek alınması en doğru yöntemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir