Ntmznjywmj muvafakatname kefillik midir
NTMzNjYwMj muvafakatname kefillik midir

Bankalara kredi için başvuran insanların sabit gelirinin olmaması , kredi notunun düşük olması durumunda bankalar kişinin krediyi geri ödeyememe riskine karşılık kefil isterler. Kefil borçlu kişinin borcunu ödeyemediği taktirde onun yerine borcu ödemeyi kabul eden kimse demektir. Kefillik çok ciddi bir meseledir. Bir başkasının borcuna kefil olurken iki kere düşünmek gerekir. Yeni borçlar kanununa göre bir başkasına kefil olabilmek için eşin yazılı rızası gereklidir. Peki başkasına kefil olduktan sonra kefillikten vazgeçebilir miyiz?

Kefillikten Vazgeçilebilir Mi?

Bir başkasının borcuna kefil olunup kefilliğin sonlandırılmak istenmesi durumu olabilir. Her ne kadar kefilliği sonlandırmak zor olsa da bazı durumlarda mümkündür. Öncelikle imzalanan kefillik sözleşmesine bakılması gerekir. Adi kefillik ve müteselsil kefillik olmak üzere iki tür kefillik vardır.

Adi kefillikte alacaklı alacağını öncelikle borçlu olan kişiden talep eder. Yani borçlu kişiye başvurulmadan kefile başvurulamaz. Bu durumda kefilin itiraz hakkı doğar. Asıl borçlunun hakkında yapılan icra takibine rağmen borcunu ödememesi , borçlunun takibinin imkansız hale gelmesi , borçlunun iflasına karar verilmesi durumunda kefile başvurulur .

Diğer bir kefillik türü ise müteselsil kefilliktir. Bu kefillikte kefilin yükümlülüğü adi kefilliğe göre daha ağırdır. Alacaklı alacağını öncelikle borçludan da kefilden de isteyebilir. Bu duruma kefilin itiraz etme hakkı yoktur. Müteselsil kefillikte borçlu ile kefil alacaklıya karşı aynı ölçüde sorumludur.

 Banka Kefilliği Sonlandırılabilir Mi?

Banka kredilerine kefil olan kişiler borç durumu oluşmamışsa kefillikten vazgeçebilirler.Bankadan çekilen kredi henüz borçlunun hesabına yatırılmadıysa  kefillik sonlandırılabilir. Kefillik sözleşmesi yazılı bir şekilde yapılmalıdır.Kefilin sorumlu olacağı miktar ve kefalet tarihi sözleşmede belirtilmelidir. Aksi taktirde kefillik sözleşmesinin geçerliliği yoktur ve kefilliğe itiraz edebilirsiniz. Borçlu borcunu kasti olarak ödemeyip yurt dışına kaçması durumunda kefilliğin iptali için mahkemeye başvurabilirsiniz.

Kefalet Hangi Durumlarda Sona Erer ?

Borçlu kişinini borcunu ödemesi, asıl borcun yenilenmesi  borç sözleşmesinin geçersiz sayılması , borcun ibrazı ile ortadan kaldırılması , süreli kefillikte sürenin dolması ,  borçlu ile alacaklı arasındaki davada borcun olmadığına kanaat getirilmesi , 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolması durumunda kefillik durumu ortadan kalkar.

Kefillik Kaç Yılda Düşer ?

Kefalet 10 yıldan fazla süre için verilmiş bile olsa yeni bir kefalet verilmemesi durumunda  Borçlar Kanunu 598’e göre kefilin sorumluluğu 10 senenin sonunda sona erer.

Kefillik ciddi bir meseledir.Bir yakınımız kredi çekmek için bizden kefil olmamızı isteyebilir. Her ne kadar içten içe olumsuz yaklaşsak da kırmamam için kefil olmak isteyebiliriz. Başkasının kefil olurken borcu ödeyip ödeyemeyeceği mutlaka düşünülmelidir. Borçlunun borcunu ödeyemediği taktirde borcu sizin ödeyeceğiniz gerçeği göz ardı edilmemelidir. Kefil olurken yapılan kefalet sözleşmesi mutlaka incelenmeli, sözleşmenin bir nüshası saklanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir