Kefile icra gelirmi
kefile icra gelirmi

Eş, dost derken kendimize yakın olduğumuz arkadaşlarımıza banka borçlarından dolayı kefil olabilirsiniz. Kefil olunan banka kredi borçlarını ödemezse kefil ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalır? Bunları sizlere açıklamaya çalışacağız.

Kefil Olan Kişiye İcra Gelebilir Mi?

Kefil ve kefil olma durumu bankacılık işlemlerinde kullanılmaktadır. Bankalar insanlara kredi verirken ya da kredi kartı konusunda kredi talep edenlerin şartlarını yeterli görmemesi konusunda kefil yada kefiller talep etmektedir. Bunun yanında kredi borçlusu ile beraber sözleşme imzalatmaktadır.

Normal şartlar içerisinde kredi borçlarının düzenli ödenmesi konusunda hiçbir sorun çıkmamak ta hatta kefil olan kişi kefil olduğunu dahi unutabilmektedir. Fakat kredi borçlusunun yani asıl krediyi kullanmak isteyen kişinin borcunu ödemesi konusunda kefilde aynı yaptırımlara maruz kalmaktadır.

Kredi Araştırması

Bankalar ödenmemiş olan kredi kefiline tebligat göndermek suretiyle borcun ödenmesi için uyarı yazıları göndererek borçluları uyarır. Bu uyarı ile yasal takibe başlanılmak üzere 3 aylık süreyi beklemeye başlar.  İcra ve haciz işlemlerinin başlatılması için yasal prosedüre ayak uydurmak zorundadırlar.

Müteselsil Kefil

Müteselsil kefil genel olarak borçludan daha çok borçlu demek yerinde olacaktır.  Kredi borçlusu kredi ödemesini aksatsa bile yasal takip ve devamında icra durumuna düşerse,  alacaklı ister borçlu isterse kefil olsun  ikisine de icra takibi başlatabilir. Örnek vermek gerekirse kefilin gelir durumunun uygun bulunması veya kredi borcunun tahsil işini daha kolay ve hızlı yapılacağına inanması ile asıl borçluya hiç uğramadan direk olarak kefilden icra yolu ile tahsile gidebilir.

Borçlu ile aynı durumda bulunuyorsanız, borçlunun ödeme durumu yer alırsa, arsa,  araba ve ev gibi değerleri olsa bile alacaklı onları satışa çıkarmak yerine sizden talep edebilmektedir.

Borçlulara ait kredilerin ödenmesi için bankalar hesaplarda bulunan para, değerli maden gibi taşınabilir ve hızlı nakite çevrilen mülklere haciz kaldırırlar. Banka hesaplarında olan paralara bloke koyabilirler.

Sonuç olarak kefilin asıl borçludan bir farkı bulunmamaktadır. Borçlu için imzaladığı sözleşmede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır ve asıl borçlu borcunu hiç ödemese dahi kefil bu borçların hepsini ödemekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir