Tapu devri nasıl yapılır
Tapu Devri Nasıl Yapılır

Tapu, bir taşınmazın sahibini doğrulayan belgedir. Genel olarak tapu devri nasıl yapılır? Sorusunun cevabını verebilmek için, şahıslar arasında ya da kurumlar arasında yapılan devrin belgelerinin farklı olduğunu belirtmek gerekir. Bunun için taşınmazın yüz ölçümün bilinmesi, tam olarak yerinin tespit edilmesi, numarası, mahallesi, bölgesi varsa semti gibi detaylara tapuda yer verilir.

Tapu günümüzdeki en değerli belgeler arasında yer alır. Artık elektronik ortamda tapular saklanıp kişilerin e-devlet profillerine işlendiği gibi hala matbu halde bulunan tapularında büyük bir önemi bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’na göre tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Yalnızca kişilerin üzerine düşen bazı görevlerin olduğu da unutulmamalıdır.

Taşınmaz bir arsa, bağ, ev ya da tarla olabildiği gibi taşınmazın üzerinde bulunan binalarda yapı kullanım belgesi uyarınca tapuya işlenebilir. Tabii ki bu işlem için bir prosedür bulunur. Örneğin bir bağ evinin tapuya işlenmesi ya da tarımsal amaçlı bir deponun tapuya işlenmesi için öncelikli olarak, ilgili bir harita mühendisinden destek almak gerekmektedir.

Tüm bu yasal prosedürler uyarınca yapılan iş ve işlemler yeniden tapuya tasdik edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Web tapu
Web tapu ile neler yapılır?

Pandemi ile birlikte işleyişi değişen bir çok devlet dairesi arasında tapu ve kadastro müdürlükleri de bulunmaktadır. Bu süreç ile birlikte ortaya çıkan Web Tapu ile bir çok belgeye onay verebilir ve tapu işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Web Tapu üzerinden yapılacak tüm işlemleri detaylıca anlatan aşağıdaki videoya göz atmalısınız!

Ayrıca Web Tapu adresine tıklayarak sunulan hizmetleri ve süreçlerini inceleyebilirsiniz.

YouTube video
Web Tapu İşlemleri

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle tapu devrinin ne olduğunu bilmek gerekir. Tapu devri bir bedel karşılığında kişiler arasında tapunun el değiştirmesi işlemine verilen addır. Her ilçede ya da il merkezinde bulunan tapu müdürlükleri tarafından bu işlem yapılır.

Bir sıraya tabi tutulan bu işlemlerde öncelikli olarak taraflardan yarı yarıya olacak şekilde tapu harcı ödemesi ve tapu döner sermayesi bedelini ödemesi beklenir. Bunun için atmler, tapu müdürlükleri ya da internet şubelerini kullanabilirsiniz.

Tapu devri için satıcı ve alıcının kimlik bilgileri ile başvuru yapıldıktan sonra iletilen telefon numarasına ödemenin hangi bankaya ne zamana kadar yapılması gerektiğine dair bilgilendirme mesajları da gelir. Tabii ki bu işlem yoğunluğa bağlı olarak 1 – 2 gün kadar sürebildiği gibi daha uzun süreli olarak da yapılabilir.

Belgeler şu şekildedir:

 • Nüfus cüzdanları ve temsil belgesi (burada temsil belgesinden kasıt yetkililerin ve/veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ile beraber ilettikleri temsil belgesidir)
 • Satış işlemi İcra Müdürlüğü kanalı ile yapılacaksa bu sefer de satış müzekkeresi istenir
 • Dava aracılığı ile satılan taşınmazlarda ise mahkeme müzekkeresi istenir
 • Eğer bina vasıflı bir taşınmaz tapu devri yapılıyorsa zorunlu deprem sigortası
 • Belediyeden alınmış olan emlak vergisi değerini belirten bir belge

Masrafsız Tapu Devri Nasıl Olur?

Masrafsız tapu devrinin uluslararası hukuktaki karşılığı satışsız tapu devridir. Bu sebeple satış olmaksızın yapılan tüm devirlerde daha az masraf çıkması doğaldır. Burada önemli konu başlığı ise daha az harç ödemek için usulsüz devir işleminin yapılıp yapılmadığıdır.

Daha az harç ödemek için ya da hiç harç ödememek için yapılan devrin tespit edilmesi halinde iki tarafında ceza ile karşılaşacağı unutulmamalıdır.

Masrafsız tapu devri işlemi yapılmamaktadır! Tapuda devir işlemi sadece ve sadece normal satış ile ya da bağış yolu ile yapılmakta her iki işlem için de belli miktarda harç ödemesinin yapılması gerekir.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri söz konusu olduğunda aile içi ya da birinci derece akrabalar arası tapu devri gibi tanımlar artık geçerliliğini korumamaktadır. Sadece bedelsiz olarak bağış yolu ile tapu devri yapılabilir. Peki ama devir işlemleri için iki tarafta herhangi bir ödeme yapıp – almadıysa bu sefer işlemler nasıl tamamlanır? İşte o zaman şu basamaklardan yararlanıldığını söyleyebiliriz.

Öncelikle tapu dairesinde belli oranlarda harç miktarı belirlenerek ödemesinin yapılması gerekmekte sonrasında alıcı ve satıcı tarafından yüzde 4 (alıcı için yüzde iki satıcı için yüzde iki) olacak şekilde devir işlemi tamamlanıyor.

Hisseli Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Hisseli tapu devri söz konusu olduğunda iki farklı devir mümkün olmaktadır. Bunlardan ilki hiç şüphesiz hisse sahibinin hissesini olduğu gibi başka birine ya da diğer hisse sahiplerinden birine devretmesi şeklinde olabilir.

Diğer bir devir işlemi ise tüm hisse sahiplerinin hisselerini bir araya getirerek taşınmazı olduğu gibi başka birine ya da birilerine devretmeleridir. Her iki işlem için de hisseli tapu devri denir. Kaç hissedarı bulunuyorsa o kadar kişi bir araya gelerek kendileri devir teslim işlemlerini yapabilirler.

Aynı şekilde hissedar sayısının fazla olması durumunda karışıklık olmaması ve zamanın iyi ayarlanması için hissedarlar bir avukata vekalet vererek satış işlemi konusunda destek alınabilir.

Hisseli Tapuda Gereken Belgeler Nelerdir?

Hisseli tapu ile normal tapu devri arasında bir fark bulunmaz. Aslında temeldeki küçük farkı dışında iki işlem için de fark bulunmadığını belirtmek gerekir. Öncelikle hisseli tapuda herkes hissesi kadar söz sahibi olmaktadır. Bu sebeple tüm hisse sahipleri bir araya gelerek kendi hisselerini devredebilirler.

Devir işleminin tamamlanması için öncelikle gerekli olan belge rayiç bedeldir. Bunu almak için belediyeye tapu sahiplerinden bir tanesi başvurarak rayiç bedeli öğrenebilir. Peki tapunun hisseye bölünmesi için ne gerekir?

1997/12 sayılı genelge bir arsanın imar planı olsun ya da olmasın bölünerek satılmasını yasaklamaktadır. Bu sebeple bazı istisnalar haricinde bir arazinin bölünmesi ve bu şekilde satılması mümkün olmamaktadır. İstisnaları ise şunlardır:

 • Veraset yolu ile intikal ettiyse
 • İmar uygulaması (İmar şuyulandırması nedeniyle) hisseler bölünmek zorunda kalabilir.
 • Cebri icra yolu ile satış: Burada asıl önemli olan taşınmazı borca karşılık satmaktır. Yalnız taşınmazın değeri borçtan daha yüksekse bu sefer, taşınmazın sadece belli bir hissesinin satılması söz konusu olabilir.
 • Kat irtifakı nedeniyle hisselendirme yapılması durumunda tapu – hisseler bölünecektir.
 • Mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, yine mahkeme kararı ile hisseler bölünebilir.
 • Tarım ve hayvancılık yapılacak bölgelerde, bu amaçla işleme yapılacaksa hisseler bölünebilir. Aynı durum, turizm – sanayi ve depolama amaçlı hisseli satışlar için de yapılacak bina ve işletmelerde bölünme şeklinde olabilir.

Tapu devri sadece Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Özellikle son dönemlerde kişileri yanlış yönlendirmek ve haksız kazanç elde etmek için istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu sebeple tapunun gayet açık bir şekilde kişinin rızası ile karşılığını alarak devredilmesi söz konusu olmaktadır. Eğer kişinin anlama – anlatma  ve akıl sağlığında sorun olduğuna kanaat getirilirse tapu ve kadastro müdürlüklerinden hastanelere sağlık raporu alınması için yönlendirme yapılabilir. Bu durum yine 65 yaşının üzerindeki kişiler için zorunlu, 65 yaşının altındaki kişiler içinse tapu müdürlüklerinin inisiyatifine bağlıdır.

Tapu ve kadastro müdürlükleri ile ilgili, tapu devri ile ilgili ve tapular ile alakalı aklınıza gelen her sorunun cevabına ulaşmak için Tapu ve Kadastro Çağrı merkezini arayarak iletişime geçebilirsiniz. Alo 181 numarasından günün her saatinde Tapu ve Kadastro konu başlığında aklınıza takılan her türlü sorunun cevabına son derece kısa bir süre içerisinde ulaşmanız mümkün olmaktadır. Aynı zamanda tapu ve diğer işlemlerin sonrasında fikir almak için de yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iletişim ve randevu numarasını arayabilirsiniz. Her zaman için tapu devri söz konusu olduğunda aklınıza gelen soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir