Noter vekalet ücreti
Noter vekalet ücreti

Türkiye’de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde görev yapan noterler, herhangi bir alanda, hukuki kesinliği sağlamak ve ihtilafları önlemek için işlemleri belgelerle somutlaştıran ve hukuka uygun hale getiren kişiler olarak tanımlanabilir. Noter vekalet ücreti, her yıl yeni düzenleme ile belirlenir.

Noter avukatı ücreti her yıl olduğu gibi 2022 yılında da güncellenmekte ve avukatın türüne göre değişiklik göstermektedir. Vekalet, kişilerin kendilerine bakamayacakları durumlarda başka bir kişiye yetki vererek işin yapılmasını sağlayan bir süreçtir. Bu yetkiler resmi kanallardan sağlanmalıdır.

Vekil sahipleri vekil adına alım satım yapmaya yetkilidir. Vekaletname veren kişinin noter masraflarını karşılaması gerekir. Vekaletname çeşitli amaçlara hizmet edebilir. Taşıt satışı, arsa ve konut satışı, hesap gibi konularda notere yetki verilmesi mümkündür. Ancak her bir vekaletname türü için farklı bir ücret ödenir.

Noter vekalet ücretleri
Noter vekalet ücretleri

Muhasebe Vekalet Ücreti

Vekâlet, yapılacak iş ile ilgili asıl olan kişinin diğeri üzerindeki yetkisiyle doğrudan bağlantılı bir kavramdır. Noterler tarafından yapılan birçok vekalet türü bulunmaktadır ki birim devri, kuruluş vekaleti gibi vekalet türleri içinden biri de muhasebe vekaletidir.

Muhasebe vekaleti ile muhasebeci şirket veya işletme adına vergi dairelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, belediyelerde gibi birçok devlet dairesinde işlem yapabilir.

İşletme sahibiyseniz veya bir işiniz varsa, belirli işlemleri rahatça yapabilmesi için hesabınızı yetkilendirmelisiniz. Her yıl güncellenen avukatlık ücretlerinde de noterde muhasebeciye verilen avukatlık ücretlerinde farklılıklar vardı. Muhasebe noterleri için vekâlet ücreti 2022 yılı için 192 TL olarak belirlenmiştir. Bir avukata verdiğiniz vekaletnamede olduğu gibi, verdiğiniz yetkide de hesabınızın yetki sınırlarını detaylı olarak ortaya koyması önemlidir.

Araç Satış Vekalet Ücreti

Noter vekalet ücretleri her mali yılın başında yasal olan verilere göre belirlenir ve düzenlenir. Noterlik mesleğine en çok konu olan işlemlerden biri de kesinlikle araç alım ve satım işlemleri olmaktadır.

2022 yılı başında araç satışı, tapu satışı ve devri, mali müşavir veya muhasebe vekaleti, noter vekâletnamesi gibi bir dizi işlem için yetki belgesi alma ücretleri düşürüldü. Düşürülen noterlik hizmetlerinden biri de araç satış vekalet ücretleri oldu.

Bugün piyasada her gün binlerce araç alınıp satılıyor ve bu alım satımların büyük bir çoğunluğu da araç satışı vekaleti yolu ile yapılıyor. Araç alım ve satım işlemlerinde noterlere verilen vekalet için de alınacak olan araç satış vekalet ücretleri, diğer noter ücretlerinde olduğu gibi yasal olarak düzenleniyor. Ülkemizde 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile araç satışı vekalet ücretleri 192 lira olarak belirlendi ve halen aynı şekilde uygulanıyor.

Tapu Vekalet Ücreti

Tapu vekalet ücretleri de her yıl başında yeniden düzenlenen ve uygulamaya alınan ücretler arasındadır. Bu vekaletname, bir kişiye sınırlı veya münhasıran resmi konularda size ait gayrimenkullerin ticaretini yapma yetkisi vermek için verilir. Alım ya da satıma konu olan bir gayrimenkulün alım satım işlerinin takibi açısından verilen vekaletnamelerde uygulanacak ücretlerin süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Bu vekaleti herhangi bir vatandaş adına vermek için son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğraf ve vekaletname veren kişinin kimliğinin tespiti ile yapılır. Söz konusu tapu vekaleti için notere ödenecek olan vekalet ücreti hazırlanacak olan vekalet metninin sayfa sayısına göre değişiklik gösterir.

2022 yılı başından itibaren uygulanan tapu vekalet ücretleri 500 TL ila 1900 TL arasında değişmektedir. Vekaletnamenin geçerlilik süresi ise genellikle 3 ay olarak uygulanır. Gayrimenkul alacak olan ya da satacak olan kişilerin söz konusu mülk ile ilgili belge temini, dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü gibi konular için vekalet vermesi şeklinde uygulanır.

Avukat Vekalet Ücreti

Noter tarafından düzenlenen vekaletlerden biri de avukat vekâletnameleridir. Bazı işlemler için genel vekaletname verilmesi yeterli olmayacağı için özel izinler vekalet metnine eklenebilir. Bu ücretin asgari tutarları, niteliğine göre TBB’nin her yıl güncellediği asgari avukatlık ücreti planında yer almaktadır.

2022 yılı başından itibaren belirlenen oranlar şu şekildedir;

  • Hukuk bürosunda sözlü danışmanlık ücreti ilk saate kadar 540,00 TL’dir.
  • Avukatın vekalet ücretleri kapsamında yer alan sözlü danışmanlık ücreti bin 125 lira olarak belirlenmiştir ve vekalet saatine göre değişiklik gösterir.
  • Avukattan yazılı danışmanlık hizmeti alma ücreti ilk saat 1.125,00 TL‘dir. Sonraki her saat için 525,00 TL artar.
  • Avukat vekaletleri içinde yer alan yazılı danışmanlık hizmet ücretleri de düzenlenen ihbarname ve yazılara göre değişiklik gösterir.
  • Avukat tarafından düzenlenecek kira ve benzeri sözleşmeler için asgari 1.080,00 TL ödenmesine karar verildi.
  • Esas sözleşme, tüzük, miras sözleşmesi, vasiyet, tüzük vb. maddelerin avukat tarafından hazırlanması gerekiyorsa en asgari ücret 3 bin 280 lira olarak belirlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesi, şirket birleşme ve devralmaları vb. ticari işlere ilişkin sözleşmelerin avukatlar tarafından düzenlenmesi için belirlenen asgari ücret bin 650 lira şeklindedir.

Umumi Vekalet Ücreti

Genel vekalet ya da umumi vekaletname de denilen bu tür vekaletler için de belirlenen bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Umumi vekalet sözleşmelerinde vereceğiniz vekalet çeşitleri, miktarları ve özel taraflarına göre ücret tarifelerinde değişiklik olabilir.

Genel olarak 2022 yılı başından itibaren uygulanan umumi vekalet ücret tarifeleri 550 lira ile bin 900 lira arasında değişiklik göstermektedir. Burada söz konusu olan verilecek olan vekaletin türü ve özelliğidir. Yani verilecek olan yetkinin miktarına göre vekalet ücretleri farklılaşır.

İmza Vekalet Ücreti

Çeşitli işlerin takibi ve kararların alınması için imza vekaleti de verilebilmektedir. İmza vekaleti için noter huzurunda imzalanan sözleşmelerde kişi vekil tayin edebilir. Vekâlet verecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte vekâlet verilebilir ve işlem yapılabilir. Vekaletname için gerekli belgeler eksik olduğunda noter aleyhine işlem yapılması mümkün değildir.

Bir başkasına vekalet vermeyi düşünenler için tamamlanması gereken belgeler şunlardır;

  • 2 adet son 6 ay içinde çekilen vesikalık fotoğraf
  • Vekaletname veren kişinin kimlik kartı ancak kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti sicil numarası olmalıdır
  • Vekaletname alacak kişinin adı, soyadı ve kimlik numarasını içeren belgeler
  • Vekalete konu olan sözleşme bilgilerini içeren belgeler

Bu şartlara uygun olarak hazırlanacak belgelerle imza vekaleti ve diğer vekaletler ücrete tabi olarak verilebilir.

Miras Vekalet Ücreti

Günlük yaşamda kişilere bir başkası tarafından kalan mirasların takibi ve miras işlemleri zaman alıcı ve zahmetli olabilir bu nedenle de miras vekaleti de verilebilir. Bir kişiden miras kalması durumunda, vasiyet işlemleri kendisi veya avukatı tarafından başlatılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu işlemleri avukatlarına yetki vererek gerçekleştirmektedir. Transfer, bir yerden başka bir yere taşınmak anlamına gelir.

Miras, bir kişinin ölümü halinde mülkün mirasçılara devredilmesidir. Mirasçı olduğu belirlenen kişiler, çoğunlukla vefat eden ruhsat sahibi ile birinci derece kan bağı bulunan kişilerdir. Bu devirler tapu müdürlükleri tarafından yapılır. Miras vekalet ücretleri de mirasın boyutu, varislerin durumu, mirasın bulunduğu konum ve diğer pek çok konuya göre değişiklik gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir