Memurlara evlilik yardimi
memurlara evlilik yardimi

Evleneceklere Çeyiz Hesabı ile devlet yardımı yapılması yasal düzenlemeyle gerçekleştirilirken, devlete bağlı kamu kurumlarında görev yapan memurlar da evlilik yardımı alabilmektedirler.

Yetkili Sendikalarca toplu sözleşme döneminde devlet memuru maaşına göre hesaplanan toplamda 3 bin 946 olarak belirlenen ve her yıl artması düşünülen Memurlara evlilik yardımı maaş bordrosunda gösterilen çocuk ve aile yardımı gibi verilmese de, bağlı bulundukları sandıklar ve kuruluşlar sayesinde alabilmektedirler.

Toplu sözleşmelerde 2015 yılında dile getirilen memurlara evlilik yardımının yanında memur çocuklarının evlenmesi halinde de yapılması öngörülüyordu.

Memurların Evlilik Yardımından Faydalanabilmesi

Memurlar bu yardımdan faydalanabilmesi için bağlı bulundukları ve her ay belli miktarlarda yatırılan aidatlar ile alabilmektedirler. Çalıştıkları kurumlara bağlı olarak kurulan sandıklar, çalışanlarının yararını gözetirlerken, maddi açıdan yapacakları işlemler için uygun faizli borç verme ya da farklı isimler altında yardım yapma hakkına da sahiptirler.

Bu anlamda evlilik yardımı veren ve büyük bir üye ağına sahip sandıklardan birisi ise İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sandığı) dır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ve okullarda görev yapan eğitim öğretim sınıfındaki personeli ile Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki personelin üye olabildiği İLKSAN’a üyeler aylık olarak emekli keseneklerinin yüzde ikisi oranında aidat yatırmaktadır. Resmi internet sayfasından indirebildiğiniz yardım formunu tanzim ederek, evlendikleri tarihi gösterir nüfus kayıt örneğinin aslı ve görev yeri belgesi, hizmet cetveli ve askerlik görevini yapmış olanların Terhis Belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesinin ardından formda belirtilen İBAN numarasına bu yardım yatırılmaktadır. Ancak üyeliğe girişten itibaren bir yıllık sürenin doldurulması gerekmektedir.

Dönem dönem medya aracılığı ve sendikalar ile gündeme getirilmiş olsa da memur için kurulmuş sandıklar dışında nakdi olarak evlilik yardımı yapılmamaktadır. Ancak bağlı bulunduğunuz kurumun bankalar ile yaptığı maaş sözleşmeleri karşılığı, sözleşme maddelerinde belirtilen oranlarda kredi imkânları sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir