Evlilik parasi
evlilik parasi

Sosyal devlet anlayışı çerçevesi içerisinde devlet SSK ya da Emekli Sandığına tabi olarak çalışan kişilere çeşitli kalemler altında nakdi yardım yapmaktadır. Bu yardımlardan birisi de evlilik yardımıdır. Ancak her çalışan bu yardımı almaya yetkili değildir.

Memurlar Evlilik Yardımını Nasıl Alır? Başlığı altında 657 sayılı kanuna tabi çalışanların evlilik yardımını nasıl aldıkları konusunda bilgiler vermiştik.

Evlenme çağında olan kişiler ister istemez Dernek, Vakıf ve kurumlar ile belediyelerin evleneceklere yaptıkları ya da yapacakları yardımlar hakkında bilgi edinmek isterler. Özellikle belediyeler kendi mevzuatları kapsamında yardımlar yapabilmektedir.

Evlilik Parası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ölüm sigortası mevzuatından sağlanan yardımlardan biriside evlilik ödeneği olarak da geçen çeyiz yardımıdır. Evlilik parası anne veya babasının vefat etmesi sonucu devletten yetim atlığı alan kız çocuklarına verilen evlilik yardımıdır.

Evlilik parasını anne veya babasının vefat etmesi sonucu yetim aylığı alan genç kızlar yararlanabilir. Erkek çocukları evlilik parası alamamaktadır. Kızların evlilik yardımını alabilmesi için iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bunlardan ilki ölüm gelir / aylığı almak, ikincisi ise bu ödeneği aldığı dönemde evlenmiş olmak.

Dul kalan eşler tekrar evlenmeleri durumunda evlilik parası alamazlar. Evlenecek olan kişi çalışıyorsa ve ölüm aylığı almıyorsa evlilik parası alamaz. Yazımızda da belirttiğimiz gibi evlilik parası almak için evlenilecek tarihte kişinin ölüm aylığı alıyor olması gerekir.

Çeyiz Yardımı Ne Kadar?

Evlilik parası verilirken alınan yetim aylığının iki yıllık toplam tutarı ödenir. Yani alabileceğiniz evlilik parasını hesaplar 24x alınan yetim aylığı formülüyle hesaplayabilirsiniz. Evlenecek kişi evlilik yardımı aldığı takdirde 2 yıl içerisinde boşanırsa tekrar ölüm aylığını ancak evlilik tarihinden itibaren 2 yılın dolmasından sonra alabilir.

Her ne şekilde olursa olsun özellikler kadınlar bağlı oldukları durumlar ile haklarını iyi bilmeli, kendisine yeterli gelecek seviyede araştırma yapabilmelidir. Hakedilmiş olan ödenekler ile hakların alınabilmesi için bu önemli bir husustur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir