Konut kredisi es rizasi

Evliyseniz ve bankadan konut kredisi çekmeyi düşünüyorsanız sözleme aşamasına gelindiğinde banka tarafından konut eş rızası formunun eşiniz tarafından imzalanması talep edilecektir. Birçok kişi iş bu noktaya gelene kadar konut kredisi eş rızasının en anlama geldiğini bilmezken bazı kişiler de konut kredisi eş rızası şartı olduğunu bilmekte; fakat bu rızanın neden ve nasıl alındığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamanın sıkıntılarını çekmekte. 

Bugünkü içeriğimizde sizlere konut kredisi eş rızası kavramını A’dan Z’ye tüm detaylarıyla açıklayacak ve kredi işlemlerinin yanı sıra hangi durumlarda eşten rıza alınması gerektiği hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri sunacağız. 

Konut Kredisi Eş Rızası Nedir?

İlk olarak konut kredisi eş rızası nedir? sorusu ile başlayalım. Konut kredisi çekerken alacağınız ev banka tarafından ipotek edilir. Bu durumda bankanın izni olmadan ilgili konutu satamaz ya da bir başkasına devredemezsiniz. Borcun ödenmemesi gibi taahhüt eksikliği durumunda banka ipotek hakkını kullanarak evi kendi nezdine alabilir, aynı şekilde 3.şahıs ya da şirketlere satabilir. 

Yukarıda saymış olduğumuz durumların meydana gelmesi halinde meydana gelen sorunlardan eş de en az kredi kullanıcısı kadar etkilenmiş olacaktır, bu sebeple bankanın ipotek koyacağı konutlar için eşten rıza alınması gerekir. Eşlerden hangisinin kredi çektiği önemsizdir ve evlilik devam ettiği sürece eşlerden birinin kredi çekmesi halinde diğerinin rızası aranır.

Eş rızası, bankalarda konut kredisi eş muvafakatnamesi olarak da adlandırılabilmekte. Muvafakat kelimesi başlı başına razı olma anlamı taşımakta ve muvafakatname ile eşin ipotekli bir kredinin getireceği sonuçlara razı olduğunu beyan etmesi amaçlanmaktadır. Konut kredisi eş muvafakatnamesi sözlü değil, yazılı alınması gereken bir rıza türüdür. 

Konut Kredisi Eş Rızası Neden Alınır?

Konut kredisi eş rızası neden alınır? sorusunun yanıtı aile konutu kavramını korumaktır. Konut, aile kavramı için son derece önemli bir araç olarak tanımlanır. İpotek sebebiyle bir eve el konulması, aile yapısına da zarar verecektir. Bu durum kanunlarda da açıkça beyan edilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, konut kredisi çeken eşin diğer eşten rıza almadan alacağı konutu ipotek ettiremeyeceği konusunda kesim hükümler içerir. Kredi kullanıcısının eşi, konut kredisi eş rızasını imzalayarak olası tüm hususları kabul etmiş sayılır. 

Konut Kredisi Eş Rızası Hangi Durumlarda Alınır?

Konut kredisi eş rızası hangi durumlarda alınır? sorusunun yanıtı bazı kesimler tarafından yanlış bilinmekte. Zira öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki çekeceğiniz diğer kredilerde konut ipoteği ya da kefaletimiz söz konusu değilse eş rızası alınmasına gerek yoktur. Eğer birine kefil olacaksanız eşinizden yine rıza alınması gerekir. Kefil olduğunuz kişinin kredisini ödememesi sizi, dolayısıyla da eşinizi de etkileyecektir; bu sebeple kredi türüne bakılmaksızın birine kefil olmanız durumunda eşinizden de rıza alınmalıdır.

Konut kredisinde eş rızasının alınması için konutun banka ipoteğinde olması şartı vardır. Eğer krediyi ipotek olmadan çekiyorsanız eşinizden rıza alınmasına da gerek olmayacaktır. Buradaki eş rızası kredi sebebiyle değil, kredi ile alınan konutun ipotek edilmesi sebebiyle alınmaktadır. Banka tarafından farklı bir teminatla kredi kullandırılıyorsa eşinizden rıza alınmaz. 

Bireyler, kendi adlarına ya da ortağı oldukları şirket adına da bankaya teminat verebilme hakkına sahiptirler. Özellikle yeni kurulan şirketlere limit açılması adına bankalar tarafından konut ipoteği gibi teminatlar istenebilir. Böyle bir durumda bir başkası adına bankaya ipotek veriyorsanız yine eş rızası istenir. Eğer ipotek kendi firmanız için verilecekse ve şirket tüzüğünüzde aksi bir karar bulunmuyorsa eş rızası alınmasına gerek olmaz. 

Eş rızası gerektiren ve gerektirmeyen durumların daha iyi anlaşılabilmesi adına aşağıdaki listeyi incelemenizi tavsiye ederiz. Bu listede banka tarafından hangi durumlarda eş rızası isteneceği açıkça yer almaktadır;

  • Konut kredisi çekiyorsanız ve alacağınız konut banka tarafından ipotek ediliyorsa eş rızası gerekir.
  • Konut kredisi çekerken alacağınız konut üzerine ipotek konulmayacaksa eş rızası alınmasına gerek yoktur.
  • Ortağı olduğunuz bir şirkete teminat olarak sahibi olduğunuz bir konutu veriyorsanız eş rızası gerekmez.
  • Bir başkası adına kendi sahibi olduğunuz konutu teminat olarak veriyorsanız ilgili banka tarafından ipotek eş rızası talebi gelecektir. 
  • İhtiyaç kredisi ya da taşıt kredisi gibi kredilerde konut teminatlı işlem yapılmıyorsa eş rızası alınmayacaktır.
  • Kredi tipi her ne olursa olsun ortağı olduğunuz bir şirket dışında birine ya da bir şirkete kefil oluyorsanız eşinizden yine rıza alınacaktır; fakat buradaki rıza ipotek eş rızası değil kefil eş rızasıdır. Kefil eş rızasında kefalet durumu açıkça beyan edilir ve kefaletin getirdiği sorumluluklardan söz edilir. Eşinizin kefaletinizi kabul etmemesi durumunda kefilliğiniz geçersiz olacaktır. 

Ayrıca eşin kredi kartı borcu öğrenilebilir mi konumuza da göz atabilirsiniz.

Okuma Yazma Bilmeyen Eşten Nasıl Eş Rızası Alınır?

Konut kredisi eş rızası ile alakalı en çok cevap aranan sorulardan biri de okuma yazma bilmeyen eşten nasıl eş rızası alınır? şeklinde karşımıza çıkıyor. Eşiniz okuma yazma bilmiyorsa konut kredisi eş rızası banka şubesinde tamamlanmayacaktır. Zira ipotek eş rızası yazılı bir form şeklindedir ve genellikle bankanın hazırlamış olduğu bir form mevcuttur. Eşinizin ilgili muvafakat örneğini okuması ve anlaması, ayrıca bunu yazılı olarak da beyan etmesi gerekir. Dolayısıyla okuma yazma bilmeyen birinden bankada eş muvafakat imzası alınamayacaktır. 

Eşinizin okuma yazması yoksa bankadan eş rızası muvafakat örneğini alarak notere gitmeniz gerekir. Noter yetkilisi ilgili durumu eşinize anlatacak ve onaylayıp onaylamadığını teyit ederek belge oluşturulmasını sağlayacaktır. Eşinizin durumu anladığından emin olunmadan noter tarafından belge üretilmez. İşlemler olumlu sonuçlandığında noterden alacağınız teyit evraklarını bankanıza iletmeniz gerekir. Banka yetkilisi noterden alınan evrak için teyit aldıktan sonra işlemler standart şekilde devam edecektir. 

Konut kredisi eş rızası

Muvafakatname örneği Halkbankın konut kredisi sözleşmesinden alınmıştır. Sözleşme tüm detaylarına ulaşabilirsiniz . https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/genel/s%C3%B6zlesmeler/OnodemeliKonutKredisiSozlesmesi%20(1).pdf

Eş Rızası Olmadan Kredi Çekilir mi?

Eş rızası ile ilgili sıkça sorulan sorulardan bir diğeri de eş rızası olmadan kredi çekilir mi? şeklinde dile getirilmekte. Eş rızası olmadan kredi çekilip çekilemeyeceği kredinin türüne göre değişkenlik gösterir. Daha önce de belirttiğimiz üzere kredi için konut teminatı alınmıyorsa kredi çekilmesinde bir sakınca yoktur.

Konut kredisinde alacağınız konut ipotek altına alınacaksa eşinizin rızası olmadan kredi akışı ilerletilemez. Krediniz onaylanmış olsa bile tapu işlemleri öncesinde eş rızasının mutlaka alınması gerekir. Boşanma durumunda kişi tekrar evlenmemişse ya da kredi müşterisinin eşi vefat ettikten sonra yeni bir evlilik yapılmamışsa eş rızası alınmayacaktır. 

18 yaşını dolduran ve konut kredisi çekmek isteyen bekâr bireylerden aile rızası alınmamaktadır. Özellikle internet sitelerinde bununla alakalı çokça soru olduğunu görüyoruz. Konut kredisi rızası yalnızca eş ile alakalıdır. Mahkeme tarafından kendisine vasi tayin edilmediği müddetçe bekâr birinin konut kredisi çekebilmek adına birinden yazılı onay almasına gerek yoktur. 

Ayrıca kefiller içinde eş rızası alınması gerekmektedir.

Muvafakat ornegi

Konut Kredisi Eş Rızası Ne Zaman Alınır?

Konut kredisi eş rızası, sözleşme aşamasında ipotek evrakları oluşturulmadan önce alınmaktadır. Banka, eş rızası olmadan ipotek evraklarını müşterisine teslim etmeyeceği için bu durumda tapu müdürlüğünde devir işlemi de yapılamayacaktır. Konut kredisi başvurusu yapılıp onaylandıktan sonra satın alınacak ev için banka tarafından ekspertiz süreci başlatılır. Ekspertiz süreci de tamamlandıktan sonra sıra kredi sözleşmelerini almaya gelir. Banka yetkilisi, sözleşme aşamasında konut kredisi eş muvafakatnamesi alınacağını size bildirir ve eşinizin imzaları sözleşmelerle birlikte alınır. 

Hastalık, evden çıkamama, zorunlu ikamet gibi durumlarda banka yetkilisinin eşin bulunduğu yere giderek imza alması mümkündür. Banka görevlisi konut kredisi eş rızası formunu müşterisine vererek huzuru dışında alınmasını sağlayamaz. Böyle bir durumda işlem geçersiz sayılır ve banka yetkilisi hakkında yasal işlem başlatılır. Konut kredisi eş rızası, noter dışında alınan rızalar hariç olmak üzere banka yetkilisinin huzurunda alınmalıdır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir