Konut kredisi çekme şartları
Konut Kredisi Çekme Şartları

Konut sahibi olmak herkesin hayali olan bir hedeftir. Konut fiyatlarının her geçen gün biraz daha artması ile birlikte insanların konut kredisi ihtiyacı da hâsıl olmaktadır. Konutun bedelinin belli bir kısmı için duyulacak kredi ihtiyacı bankalar aracılığı ile karşılanır.

Konut kredisi başvurusu yaparken hangi meblağda bedelin kredi ile karşılanacağının da bilinmesi gerekir. Konutun bulunduğu muhit, fiziki şartları, binanın yaşı gibi kriterler, kredi oranını doğrudan etkileyen hususlardır. Bu bedelin belirlenmesi için başvuru yaptığınız bankanın görevlendireceği eksper, konuta verilecek kredi oranının ne olacağını belirleyecektir.

Konut kredisi alınırken bilinmesi gereken hususlardan biri de kredinin ödemesi tamamlanana kadar bankanın konutu ipotek altına alacak olmasıdır. Bunun yanında banka kredi çeken kişiden hayat sigortası, konut için DASK gibi güvenceleri de talep edecektir. Kısacası banka her ihtimali göz önünde bulundurarak, kredi vereceği kişiye ve mülke göre risk değerlendirmesi yaparak tarafları güvence altına alır.

Konut kredisi çekerken bilinmesi gerekenlerden biri de bankanın talep edeceğiniz meblağın tamamını size vermeyecek olmasıdır. Bu kapsamda belirlenen oran, Mart 2020’de yapılan düzenleme ile % 80’den % 90’a çıkarılmıştır. Yani bankadan 100 bin TL kredi talep ettiğinizde, eksper tarafından belirlenecek kredi limiti en fazla 90 bin TL olacaktır.

İpotekli Konut Kredisi

Bankalar müşterilerine konut kredisi verecekleri zaman konut kredisi çekme şartlarına harfiyen riayet ederler. Bu kapsamda kredi verilen ev, müşterinin borcu bitene kadar bankaya ipoteklidir. Bir nevi borç bitene kadar ev bankanındır. Kredi onay sürecinde bu evin ipotekli olduğuna dair tapuya gerekli bildirim yapılır. Bu bildirim üzerine banka, kullanılan krediyi direkt olarak evi satan kişinin banka hesabına yatırır.

İpotekli evin kredi borcu tamamlanana kadar banka müşterisinin hayat sigortası ve evin DASK sigortasının aksatılmadan yapılması gerekir. Banka hayat sigortasını kredi çekileceği zaman kredi vadesi sonuna kadar yapar. Fakat DASK’ın her yıl yenilenmesi gerekir. Bu sigortayı banka aracılığı ile yaptırabileceğiniz gibi başka bir sigorta şirketine de yaptırabilirsiniz. Her iki durumda da banka sigortanın yatırıldığını yakinen takip edecektir. 

Konut kredisi kullanılan meskenin kredi vadesi belli bir süre sonra tamamlanır. Konut kredisinin günümüz koşullarında maksimum 240 ay olabileceği, yasal otorite tarafından belirlenmiştir. Kullanılan kredi tamamlanmadan banka, evin satışına müsaade etmez. Fakat bir kısım hususlarda bu duruma çeşitli çözümler bulunabilir.  

İpotekli Eve Konut Kredisi Çıkar mı?

Bir kısım durumlarda ipotekli konut kredisi almak da mümkündür. Evin üzerindeki ipotek kaldırılarak yeni bir kredi çekmek ilk çözüm yolu olabilir. Çekilecek yeni kredinin ihtiyaç kredisi kapsamında alınması, sorunun çözümünü sağlayacaktır. Bunun yanında ipotekli eve uygulanacak ikinci bir ipotekle de kredi alınması mümkündür.

İpotekli eve ikinci ipotek uygulaması, konut kredisi kullanılan banka aracılığı ile daha kolay olmaktadır. Ancak farklı bankalara talepte bulunularak da bu duruma bir çözüm üretilebilir. İzlenecek ikinci yöntemde bankalar arası bir yazışma süreci başlayacaktır. Yazışma sonucunda banka eve tekrar bir eksper görevlendirmesi yapar. Eksperin raporu üzerine eve tekrar kredi verilip verilmeyeceğine karar verilir. Talebin onaylanması üzerine konut kredisi başvurusu yapan kişi kredisini alabilir. Tapuda eski krediden kaynaklı ipotek kaldırılarak yeni kredi nedeniyle eve tekrar ipotek uygulanır.

İpotekli eve konut kredisi çekildiğinde banka, eski kredinin kalan kısmını kapatarak geriye kalan meblağı yeni ev sahibine öder. Sonuçta ipotekli olan evin satılmasının önündeki engel kaldırılmış ve konut başka bir kişiye satılmış olur. Aynı yöntem sonraki satışlarda da uygulanabilir.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir