Devlet memurlarında mal bildirimi zorunluluğu
devlet memurlarında mal bildirimi zorunluluğu

Memur olarak görev yapan herkes kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları için taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borç miktarlarını bildirmek zorundadır. Mal Bildiriminin şekli, biçimi, düzenleme dönemleri, teslimi düzenlenen bir yönetmelik ile açıklanmıştır.

Kimler Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda

 • Seçimle iş başına gelenler (Muhtar ve ihtiyar üyeleri hariç)
 • Noterler
 • Türk Hava Kurumunu yönetim, denetim kurul üyeleri
 • Türk Kızılayı’nda görev alanlar ve şube başkanları
 • Genel ve Katma bütçeli daireler, özel idare müdürlükleri, belediye ve bunlara ait kuruluşlar, özel kanunla kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ve bu kuruluşların alt kuruluşunda aylık alarak görev yapanlar
 • Kamu Kuruluşu niteliğinde görev yapan Oda, Borsa Odası, Borsa meclisi ve üyeleri (5590 Sayılı yasaya göre kurulanlar)
 • Siyasi Parti Başkanları, Vakıfların idaresinde görev alanlar, Kooperatif birlik başkanları, yeminli mali müşavir, kamuya yararlı olan dernek yöneticisi ve deneticileri
 • Gazete sahibi olan gerçek kişiler, gazete şirketlerinin yönetim denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdür, yazar ve fikir yazarları
 • Özel Kanunla kurulan konfederasyon, sendika şube başkanı ve yöneticileri

Eşlerin Mal Bildirimi

Yukarıda açıklanan kişilerin eşleri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorunda olup eşler velayeti altındaki çocukları için ayrı ayrı bildirimde bulunurlar.

Birden Fazla Mal Bildirimi

Yukarıda belirtilen görevlerde çalışanlar asli görevleri dışında ikinci bir yönetim kurulu, danışma kurulu üyeliği gibi görevleri yürütürse tek mal bildiriminde bulunur.

Mal Bildirimi Verilecek Merciler

 • TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri TBMM Meclis Başkanlığına
 • Kamu Kurumlarındaki personel çalıştığı özlük birimlerine
 • Kurum genel müdürlükleri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ilgili bakanlıklara
 • Yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ilgili mahkeme başkanına
 • Noterler Adalet Bakanlığına
 • Türk Hava Kurumu, Türk Kızılay’ı yönetim ve denetim üyeleri kurum ve dernekle başkanlarına
 • Görevinden ayrılmış olanlar, en son görev yaptıkları makama
 • Siyasi Parti Başkanları Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına
 • İl Genel Meclis Üyeleri Valiliklere
 • Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkanlıklarına
 • Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığına
 • Gazete sahipleri ve yazarları bağlı bulundukları en büyük mülki amirliğe
 • Vakıflarda görev alanlar ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Mal Bildiriminin Konusu

 • Taşınmaz Mallar (arsa ve kooperatif hisseleri dahil)
 • Aldıkları aylığın beş katından, aylık almayanlar ise GİH sınıfında 1 derecenin 1 kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katına kadar değerdeki alım ve satımlar
 • Para hükmündeki kıymetler
 • Hisse Senedi ve Tahviller
 • Altın gibi değerli madenler
 • Her türlü kara, deniz ve hava taşıtları için
 • Borçlar ve Gelirler için verilir.

Mal Bildirimi Zamanı

 • Memur olarak atananlar atamayla birlikte
 • Bakanlar kurulu atanmalarına müteakip bir ay içinde
 • Seçimle gelenler kesinleşmesinin ardından iki ay içinde
 • Görevi bitenler bir ay içinde
 • Gazete sahibi ve yazarlar işe başlamalarına müteakip bir ay içinde

Ek Mal Bildirimi

 • Mal bildirimi vermekle yükümlü olanlar kendileri, eşleri  ve velayeti altındaki çocuklarının mallarında değişiklik olduğunda bir ay içinde vermelidir.

Mal Bildiriminin Yenilenmesi

Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirimi yenilenir.

Hediye ve Hibeler

Mal bildirimi vermekle yükümlü bulunanlar milletler arası protokollerde nezaket kaideleri uyarınca hediye alıp verebilmektedir. Türk uyruğu dışında hediye alınırsa alınan tarihteki aylık 10 net tutarı aşıyorsa her hediye hibe niteliğinde sayılır ve bir ay içerisinde kendi kurumlarına teslim edilir.

Yurt dışında alınıyorsa yurda döndükten sonra on gün içinde il defterdarlığına değer takdiri için gönderilir. Belirlenen değer komisyonca en geç on gün içinde tespit olunur ve ilgililere tebliğ edilir.

Mal Bildirimi Gizliliği

Yapılan mal bildirimleri soruşturma ve kovuşturmaya yetkililer dışındakilere açıklanamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir