Varlik yonetimi
varlik yonetimi

Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlularının artmasıyla yapılan düzenlenmeler sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından denetlenebilen, bankaların ve mali kurumların alacaklarının satın alınarak tahsil edilmesi, yeniden yapılandırılması amacıyla Varlık Yönetim Şirketleri kuruldu.

Varlık Yönetim Şirketleri Ne Yapar?

Henüz kurulmuş olan 12 varlık yönetim şirketi bu anlamda bankalara olan kişilerin borçlarının yeniden yapılandırılarak tahsilinin yolunu açıyor. Bu şirketler günü geçmiş borların alacaklılarından devralarak finans kuruluşlarının yükünün hafifletilmesini sağlarken borçlu ile görüşülerek sulh yöntemleri ile başlatılmış olan yasal süreçleri devamını getirerek çözüm üretmektedirler. Bu şirketlerin en önemli özelliği ise borçlunun borçlarını ödemesi için istek uyandırması ve finans şirketler ile olan alışverişini devam ettirebilmesini sağlamak. Bu şirketler alacağın temlik ettirilmesiyle gerekli işlemlere başlar.

Temlik Ettirmek Ne Demek? Yasal mı?

Bankalar alacağının borçlunun rızasına bakmaksızın üçüncü kişilere devretmesi olayına temlik denilmektedir. Kişinin borcu ile ilgili tüm tasarruf devralan yönetim şirketine geçer. Bununla ilgili olarak 5411 Sayılı Bankacılık Yasasının 143. Maddesinde gerekli hususlar yer almaktadır ve sözleşmelere istinaden borçlar devredilir. Ancak borçlunun isteği ile devir işlemi gerçekleşmez.

2017 yılı itibariyle yaklaşık 1 milyon kişinin borçlarından arındırarak, kredi kullanabilmelerinin yolunu açan varlık yönetim şirketleri bu etkisiyle önemli kuruluşlar içerisine girmiş durumda. Bu şekilde borcu olan ancak yapılandırarak ödenmesini sağlayanlar için sicil affı düzenlemesi de yapıldı.

Sicil Affı

Sicil affı ile ilgili olarak yapılmış olan düzenleme sayesinde protesto edilen senet, karşılıksız çekler, ödenmemiş ve geciktirilmiş kredi, kredi kartları ve diğer borçların altı ay içinde borçlu tarafından ödenmesi ile finans kuruluşlarının kara liste diye tabir edilen listedeki kayıtları dikkate alınmayabileceği anlamını kapsar.

Borçlu ile yapılan sözleşmelere göre ödemesi tamamlanan dosyalar düzenli olarak ilgili mevkilere ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine gönderilerek güncellemelerinin yapılması sağlanıyor. Ancak bu yapılandırmalar sonucu sizden masraf alınması gerekiyor.

Borç Yapılandırılması Sonucunda Alınan Masraflar

Borç devri sonrası varlık yönetim şirketince yapılan yapılandırmalarda icra müdürlüklerince gerçekleşmesi gereken haciz uygulamaları, blokeler ve dosyaların işlemden kaldırılması için harç ve masraflar alınmaktadır. Bu masraflar ise İcra Müdürlüklerince hesaplanıyor ve buralara ödeniyor. Bu masrafı borçlu olan kişi ödemekle yükümlü.

Fibabanka Alacaklarını Sattı.

Bilindiği üzere İstanbul Borsa’sı üzerinde işlem yapan firmalar işletmeleri ile ilgili yapılan işlemleri yatırımcısına duyurmak üzere KAP üzerinden duyurular yapmakla yükümlüdür. Fibabanka da yaptığı duyuru ile daha önce vermiş olduğu ve alamadığı, kanuni takibe düşen krediler toplamı olan 68 milyon liralık alacağını 1,2 milyon TL karşılığı Emir Varlık’a sattığını duyurdu. 31.10.2017 tarihinde karşılıklı yapılan sözleşme neticesinde alacaklarını 1.25 milyon TL bedelle devrettiğini duyuran banka bu konuda yatırımcılarını da aydınlatmış oldu.

Varlık Yönetim Şirketleri ve İletişim Numaraları

Destek Varlık Yönetim Şirketi                    (212) 347 42 25

Efes Varlık Yönetim Şirketi                          (212) 988 16 10

Final Varlık Yönetim Şirketi                         (216) 538 41 00

Güven Varlık Yönetim Şirketi                     (212) 355 19 00

Hayat Varlık Yönetim Şirketi                       (212) 381 73 00

Hedef Varlık Yönetim Şirketi                      (850) 480 70 70

İstanbul Varlık Yönetim Şirketi                  (212) 805 08 18

Mega Varlık Yönetim Şirketi                       (212) 367 36 45

Sümer Varlık Yönetim Şirketi                     (216) 318 74 74

Vera Varlık Yönetim Şirketi                         (212) 217 69 00

Yunus Varlık Yönetim Şirketi                      (212) 344 07 00-02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir