Tasinmaz tapu bedeli nasil belirlenir
tasinmaz tapu bedeli nasil belirlenir

Kişiler taşınmaz mal alım satımı yaparlarken, gayrimenkulün fiyatında pazarlık yaparak anlaşabilmektedirler. Ancak bu anlaşmalar ile alıcı ve satıcının beyanına göre işlem yapılsa da, Tapu Müdürlükleri işlemleri başlatmadan önce bağlı bulunan Belediye’den alınan rayiç bedel evrakının teslimini istemektedir. Bu evraklarda evlerin bedeli normal bedelin çok çok altında çıkabilir.

Taşınmaz Tapu Bedeli Hangi Etkenlere Göre Belirlenir?

Aslında bu evrakın istenmesinde asıl sebep taşınmaza ait vergi borçlarının ödenmesini sağlamaktır.

Yapılacak satış işleminde gayrimenkulün alım ve satım fiyatını beyan ile alan tapu daireleri başvurular sonucu gerekli ön hazırlığı yaptıktan sonra kişilere SMS’le bilgi göndererek tapu bedelini yatırmaları istenilirken mesajda dip not olarak kredi kullanılacaksa kullanılacak kredi bedelinden daha aşağıda beyan edilen satış işlemleri için ceza çıkabileceği belirtilmektedir. Mantıken Ekspertiz fiyatı, bankadan alınan kredi miktarı ile alım işlem miktarları ortaya çıkmaktadır.

Taşınmaz gayrimenkulün değerinin belirlenmesinde uzmanlar taşınmaza verilen kira bedeli üzerinden de hesaplamaktadırlar. Kesin bir hesap değeri olmayıp, taşınmazın bulunduğu yer ve mevki ile etrafında yapılan satışlar da bu miktarın belirlenmesinde adres gösterici olarak karşımıza çıkmaktadır.

Taşınmazların alım satımında son beş yıl içerisinde yapılan kazançlar Gelir Vergisine tabi tutulmaktadır. Yani aldığınız ev ise aldığınız tarihten itibaren beş yılını doldurmadan daha yüksek miktarlara satış yapıldığında bu kazancın vergisini ödemekle yükümlüsünüz. Aradaki fark ile yüzde 35 oranında vergi öderken, satış tarihinden itibaren vergi ziyai cezası ve gecikme faizi ile ödenecektir.

Taşınmaz Mal Satımı Harç Bedeli Takibi Nasıl Yapılmaktadır?

Taşınmaz malların alım satımı ile tapu tescil işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Tapu Müdürlüklerince yapılmaktadır. Burada yapılan tesciller nedeniyle yatırılan tapu harcı bedelleri ise Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılarak, tahsilatların takibi sağlanmaktadır.

Tapu işlemlerinin bitiminden sonra Tapu Müdürlükleri yapılan tesciller ile miktarlarını düzenli olarak Gelir Daire Başkanlıklarına göndermektedirler ve evin satış bedelleri ile düşük gösterilenler gerekli incelemelere tabi tutularak cezai işlem yansıtılmaktadır.  İnceleme sonucu yapılacak İdari Yaptırım Kararları yüksek oranlarda çıktığından, normalinde ödeyeceğiniz tapu bedelinden fazlasını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Tapu tescilinde 492 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır ve bu kanunda belirtilen hususlar üzerinden tapu bedeli tahsili yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir