Kyk borcu ödenmezse ne olur
KYK Borcu Ödenmezse Ne Olur

KYK öğrenim kredisi, yüksek öğrenim süresi içinde alınan ve öğrenciyi maddi açıdan rahatlatan önemli bir gelir kaynağıdır. Söz konusu kredi, öğrenciliğin devam ettiği süre boyunca alınabilir. Adından da anlaşılacağı gibi bahse konu meblağ, bir kredidir. Yani burs değildir. Bu nedenle geri ödemesinin de yapılması gerekir. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bu kredi, yine aynı kuruma geri ödenmelidir. KYK borcu geri ödenmesi için belirlenen süre, öğrencilik süresinin bittiği dönemden sonraki 2 yıldan sonra başlar.

Öğrencinin çalışma hayatına başlamış olması ya da başlamaması, kredinin geri ödemesinin başlaması için dikkate alınan bir husustur. Yani öğrenci çalışma hayatına atılmamış olsa dahi öğrenim kredisinin geri ödemeye başlamalıdır. Hal böyle olunca özellikle çalışma hayatına başlamamış olan öğrenciler, kredinin geri ödemesinde zorlanabilirler.

Geri ödenmeyen KYK borçları cezalı faiz uygulaması ile borçludan tahsil edilir. Gecikmiş veya birikmiş borcun tahsilatı ise ilgili vergi dairelerinin takibine düşebilir. Borcun yapılandırılmasına rağmen gecikme yaşamış birisinin ödemesi artık vergi dairesi nezaretinde tahsil edilir. Yasal otorite tarafından zaman zaman yapılan KYK af düzenlemesi ile gerekli ödeme kolaylığı sağlanır. Genel anlamda KYK borcu ile ilgili esasları aşağıdaki şekildedir.

 • Öğrencilik sürecinin tamamlanmasını müteakip sizden 2 yıl boyunca herhangi bir şekilde geri ödenme talep edilmiyor. Fakat dilerseniz bu süre içinde erken ödeme indirimlerinden de yararlanarak kredi borcunuzu kapatabilirsiniz.
 • 2 yıllık sürenin tamamlanmasını müteakip yapılacak yapılandırma ile kredi taksitlerini eşit şekilde vergi dairelerine ödeyebilirsiniz.
 • KYK kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda yasal takip ve gecikme faizi ile karşılaşmanız aşikârdır.
 • KYK af yasası kapsamında yapılan düzenlemeler, kredi borcunun gecikme faizinin silinmesinden ibaret bir durumdur. Borcun tamamının silinmesi söz konusu değildir.

Yapılandırılan KYK Borcu Ödenmezse Ne Olur?

KYK borcunun ödenmemesi durumunda karşılaşılan gecikme faizi her yıl değişkenlik gösterir. Söz konusu faiz oranının belirlenmesinde yıllık ÜFE oranları dikkate alınır. Bunun yanında ödenmeyen  kredi borcuna aylık %1,40 oranında gecikme faizi uygulanır. Aylık gecikme zammı, ödenmeyen toplam borç dikkate alınarak hesaplanır. Bu durumu bir örnekle açıklayabiliriz.

 • Öğrencilik süreci tamamlanan Selda’nın yapacağı KYK geri ödemesi miktarı 20.000 TL olsun.
 • Yapılacak olan bu tutarın 10.000 TL’si ödenmiş, geri kalan 10.000 TL’lik tutarın ise ödenemediği ve aradan da belli bir zaman geçtiğini düşünelim.
 • Yapılandırılan borcun geri kalan 10.000 TL’lik kısmı için gecikme faizleri eklenerek ödeme yapılması gerekir.
Yapilandirilan kyk borcu odenmezse ne olur
Yapılandırılan kyk borcu ödenmezse ne olur?

KYK ödenmezse ne olur araştırmasında öğrencilerin aklına gelen sorulardan biri de kredinin ödenmemesi durumunda haciz durumunun söz konusu olup olmayacağıdır. Günümüzdeki yasal düzenlemeler ile eve haciz gelmesi çok zorlaşmıştır. KYK borcu ödenmemesi durumunda eve haciz gelmeyeceğini günümüz uygulamalarından yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Haciz durumları genellikle özel kurum ve kuruluşlara olan borçlar nedeniyle yapılır. Devlet, kendi alacakları için son 10-15 yıldır haciz işlemi yapmamaktadır. Bu kapsamda alacağın tahsili için aşağıdaki prensiplerin göz önünde bulundurulduğunu bilmeniz gerekir.

 • Borçlunun sigortalı bir işi varsa maaşından kesinti yapılarak tahsilât işlemi yapılır. Kısacası kişinin maaşına haciz gelir.
 • Taşınmazlara haciz koyma hakkı varken devlet artık bu uygulamaya başvurmuyor. Fakat borçlunun aracı varsa araca haciz işlemi uygulanabilir.
 • Zaman zaman yapılan yapılandırma seçenekleri değerlendirilerek kişiye ödeme kolaylığı sağlanabilir.
 • Borçlunun şirketi varsa şirketin mal varlığına el konulabilir. Bunun yanında şirketin banka hesapları da bloke edilebilir.

Yapılandırmaya rağmen hâlâ ödeme gerçekleştirilmiyorsa ve ödeme karşılığında kabul edilecek herhangi bir varlık yoksa ödeme tekrar yapılandırılır. ÜFE oranı ve faiz olmaksızın ana paranın geri ödenmesine yönelik bir çözüm bulunulabilir ki bu durum istisnai olarak borç tahsil etme yöntemlerindendir. Tabii bu arada durum mahkemeye taşınabilir. Bu istisnaya rağmen hala ödeme yapılmıyorsa dava açılır ve mahkeme süreçleri yıllar sürebilir. Bu süreç içerisinde mahkeme, borçlu kişinin varlıklarını gözetecek ve sorgulayacaktır.

Alacaklı taraf meblağı, verecekli tarafın maddi durumuna uygun olarak tekrar yapılandırabilir. Örneğin 2.000TL’si ÜFE veya faiz olan 10.000 TL’lik borçtan söz edecek olursak. Alacaklı taraf en başta 2.000 TL’den vazgeçer. Sonra ana paranın bir kısmından. Uzun yıllardan sonra hâlâ ödeme gerçekleşmiyorsa ödenecek meblağ giderek düşebilir ve temsili bir bedel ödenmesi ile borç kapanır. Yukarıdaki anlatılan borç ödemezsem ne olur sürecine bir örnektir. Ancak durum anlatılandan çok daha farklı gelişebilir.

KYK En Son Ne Zaman Af Çıktı?

KYK af kapsamında yapılan düzenleme ile kişinin gecikme durumundaki kredi borçlarının gecikme faizlerinin silinmesi ve borcunun yeniden yapılanmasını kapsar. Ülkemizde bu kapsamda yapılan en son düzenleme 30 Nisan 2021’de yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile kişinin kredinin ödenmemesinden kaynaklı gecikme zammı silindiği gibi borcu daha kolay bir şekilde ödemesi için bir kısım düzenleme de yapılmaktadır. Yapılan düzenleme ile borcun cezalı faiz durumuna düşmeden kişinin imkânları doğrultusunda ödeyebileceği şekilde düzenleme yapılır.

Her ne kadar yapılan düzenlemenin niteliğine ve belirlenen esaslara göre değişse de KYK kredi borcunun alınan süre kadar taksit oranında geri ödenmesi esastır. Yani öğrenci 4 yıllık lisans eğitimi süresinde bu krediyi aldıysa öğrencilik sürecinden sonraki 2 yıllık süreden sonra, yine 4 yıl içinde kredi borcunu öder. Tabi KYK af ve yeniden yapılandırmadan yararlanan öğrenciler için farklı durumlar söz konusu olabilir.

Yurtlar, burslar ve krediler hakkında merak edilen her şeye KYK kategorimizde ki yazılarımızla ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir