Konkordatoilanedenler
konkordatoilanedenler

Ticari sistem, sürekli olarak iyi bir muhasebe sistemini ve finansal sürekliliği içermektedir. Bu yüzden de işletmelerin her zaman iyi bir ödeme sistemine ve doğru bir sermayeye sahip olması önemlidir. Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde duyulan en önemli kelimelerden olan Konkordato, aslında işletmelerin borçlarını ödemeleri için gerekli işlemlere, hukuki yetkili organların da dahil edilmesini ifade eden bir anlamı taşır. Özellikle borçlarının ilk ödeme planında olan şeklini ödemekte zorlanan şirketler, bunun için belirli bir oranda fedakarlık beklerler ve eldeki paralarıyla borçlarının bir kısmını anında kapatırlar. Yeniden hesaplanacak borçlar nedeniyle de, bu sistemde alacaklıların en iyi şekilde anlaşmaları kabul etmesi çok önemli bir detaydır.

Konkordato Nedir?

Konkordato, aslında alacaklı ve borçlu arasındaki ödeme planının ve sözleşmenin mevcut şartlara göre yeniden düzenlenmesini içeren bir unsurdur. Burada önemli olan ise genelde uzlaşmanın yetkili organ olan mahkemeler tarafından oluşturulmasıdır. Aslında ticaret hayatının dengesiz yapısı yüzünden meydana gelen bu değişiklik, bilindiği üzere alacaklıların belirli borçlarından feragat etmesi ile hayata girer. Tabi ki Konkordato teklifinde bulunacak olan işletmelerin de, bu konudaki samimiyetlerini göstermeleri ve hali hazırda bulunan borçlarının en azından yarısını ödemeyi kabul etmeleri gerekir. Ödenecek miktar ve işletmelerin sahip olduğu mallar arasında da, doğru ve gerçekçi bir oran olması önemlidir. Bu sayede başvurulan mahkeme, alacaklı ve borçlu arasındaki gerekli anlaşmayı sağlamaya başlayacaktır.

Konkordato İlan Edilme Süreci

Mali durumu borçlarının hepsini ödemeye yeterli olmayan işletmeler, öncelikle Konkordato talebinde bulunur. Yetkili icra mercileri de, gerekli başvuru şartlarını inceler ve verilen dilekçenin detayları ile alacaklıya durumu haber verir. Alacaklı firmalar ise borçlarının tamamının ödenmemesi ve haciz durumundaki alıcı sırasını bilmedikleri için, borçlarının bir kısmından feragat ederler ve peşin şekilde verilecek olan yeni miktarı kabul ederler. Sözleşmenin güncellenmesi sonrasında ise Konkordato süreci başlamış olacaktır. Konkordato ilan eden firmalar, Konkordato komiseri ile birlikte süreci yürütecek ve bu sayede borçlarını ödemeye başlayacaktır. Süreçte şartların aksaması sorunu oluşursa ise Konkordato sistemi komple iptal edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir