Kadin istihdami ve girisimciligi ustune
kadin istihdami ve girisimciligi ustune

Kadın Girişimciliği

Türkiye İstatistik Kurumuna göre Türkiye’deki nüfusun yarısını kadınlar oluştursa da, bu sayı yeteri kadar temsil görememektedir. Elbette yaşanılan ekonomik, sosyal ve kültürel yapının temsil edilmemelerinde sebebi büyüktür. Türkiye gibi bir çok ülkede aynı problemler yaşanılmaktadır.

Yaşamımız da önemli rollere bürünen kadınlar, yapılan yasal düzenlemeler ve sivil toplum kuruluşlarının etkin çalışmaları ile atılan önemli adımların ardından birkaç basamak yukarıya çıkmış olsalar da, bu oran yeterli miktarda değildir.

Ülke olarak ekonomik ve sosyal kalkınma yaşayabilmemiz ve refah düzeyimizin sürdürülebilir kılınması açısından,  girişimciliğin önünün açılarak, kadın istihdamının sağlanması, dolayısıyla işsizlik sorununun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çalışan kadınların iş istihdamında cinsiyet ayrımına maruz bırakılmasının önüne geçilmesi, özellikle kayıt dışı çalışan ve sağlık sigortasından mahrum kalınmasının önlenmesi atılması gereken adımlardandır. İş gücüne ihtiyacı bulunan işverenlerin özellikle yarı zamanlı kadın çalıştırmaları, dolayısıyla düşük ücrete mahkûm edilmeleri, toplumun kanayan yaralarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2015 yılı itibariyle bir milyonun üzerinde kayıtlı işsiz bulunmakta ve bu sayı artış göstermektedir. İşgücü piyasasında oluşan gelişmeler ve ekonomik durumlar itibariyle artan işsiz sayısına orantılı olarak kadın işsiz sayısı da artmaktadır. Bu artışı önlemek ve kadınları nitelikli işlerde çalıştırmak, onlara fırsat eşitliği imkanı tanımakla iş gücü piyasasındaki yerlerini almalarına öncülük edilmelidir. Bu şartların oluşması için kadınların işve aile yaşamları da uyum haline getirilmelidir.

Kadınların iyi sayılır işlere yerleşmelerinin sağlanması kadar onların eğitilmesi ve beceri seviyelerinin de geliştirilmesine katkı sağlanmalıdır. İş gücünün kalitesi, işverenin başarısında önemli yer tutar. Eğitimsiz çalışan hangi cinsten olursa olsun problem yaratacağından, zaman zaman verilecek seminerler ile eğitimin kalitesi geliştirilmelidir. Bununla ilgili olarak 1946 yılından bu yana faaliyette bulunan İşkur çeşitli eğitim çalışmaları ile kurslar açmakta ve kurslar sonucunda önemli miktarlarda işsiz kadını iş sahibi yapmaktadır.

Kadınlara iş vermek kadar onları girişimciliğe yönlendirmek, yasal ve kültürel olarak önlerinde engellerin birer birer kaldırılmasıyla erkeklere oranla daha dikkatli çalışan kadınların başarı grafiklerinin yükseltilmesi ülke refahını ve  gelişmişlik düzeyini de olumlu yönde etkileyecektir.

Kadın girişimcilerin yatırım yapmalarına  teşvik edilmeli, yeni fikirler doğmasına olanaklar sağlanarak maddi açıdan tanınan desteklerle her çeşit iş dalında kadınlara aile kimliklerinin yanında kariyer yapmalarına imkan verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir