Hazine arazisi nedir 1524745856 min 1
hazine arazisi nedir 1524745856 min 1

Hazine arazisi devlete ait olan arazilere denilmektedir.  Göller , dereler , dağlar , ormanlar  devlet mülkiyetinde olan arazilere örnektir. Tescili sırasında sahibi çıkmayan araziler de hazine arazisine dahil edilir. Yani tapusu olup da sahipsiz araziler de devlete kalmaktadır. Bunlar çayırlar , meralar ve kışlak alanlar olabilir. Mülkiyeti devlete ait olan bu tapulu arazilerin satın almak veyahut kiralamak mümkündür. Devlet bu araziler için sahiplerine 31/12/2011 tarihine kadar alma hakkı tanımıştır. Alınmayan arazilerde hazineye kalmıştır.

Hazine Arazisi Kiralama ve Satın Alma

Devlete ait hazine arazileri tarımsal, ticari , spor vb amaçlarla kiralanabilecek.Bu arazileri kiralamak isteyen vatandaşların taşınmazın sınırlarını ve kiralama nedenini içeren bir dilekçeyle Defterdarlığa başvurmaları gerekir.

Hazine arazisi kiralama ve satın almaHazineye bağlı bütün arazi ve taşınmazların kiralanması mümkün olmayabilir.Kamu hizmetindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ınca Tabiat Varlıklar kapsamında kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar, Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki askeri bölgeler, orman kanunu kapsamındaki taşınmazlar ,  ibadet alanları , su ürünü üretim yerleri ve kaynak yer altı suyu bölgesi kapsamındaki taşınmazlar , maden arama ve madencilik bölgesinde kalan taşınmazlar kiralanması mümkün olmayan taşınmazlardır.

Kiralanabilir durumdaki araziler ihale usulü ile kiralanır.İhaleler kapalı teklif, açık teklif ve  pazarlık usulü olarak yapılabilir.İhaleye katılabilmek  için bazı şartları yerine getirmek gerekir.İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri göstermeleri, T.C. Kimlik numaraları veya Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri , Defterdarlıkça gerekli görülen belgeleri vermeleri  gerekir.

Hazine taşınmazları 10 yıl süreye kadar kiralanabilir.Ancak enerji üretim tesisleri , doğal gaz iletim , tağıtım , depolama ve şebekelerin ihtiyacı olan araziler, turistik tesis kurulacak araziler 10 yıldan fazla süreyle kiralanabilir.İhalelerde kiralama bedelinin %10’u ile %30′ u  arası bedel teminat olarak alınabilir.

Hazine arazilerin kiralanması gibi satın alınması da mümkündür.Hazine arazilerinin satışları ihale usülü ile yapılmaktadır.

Tarım Yapan Kiracıya Satın Alma Hakkı

Tarım ve hayvancılığa destek ve teşvik amaçlı çiftçilere kiralanan arazilerin belirli şartlar dahilinde satışı yapılabilecek.Arazilerin satın alınmasında hak sahibi olunması için en az 3 yıldır kiracı olarak bulunulması , kira işleminin devam ediyor olması , ve araziyi tarım amaçlı kullanıyor olması şartı aranacak.Bu şartları sağlayan kişilerin Hazine tarafından ilan edilen başvuru tarihlerinde başvuru yapmaları gerekir.Hazine arazi satın almak isteyenlerin reyiç bedelini kabul etmeleri ve ödemeleri gerekir.

Hazine Arazisinde Evim Var Ne Yapmalıyım ?

Hazine üzerinde ev olması durumunda hazine arazisinin satın alınması gerekir. Aksi taktirde ev gecekondu durumunda olacaktır.

2b Arazisi Nedir ?

2b arazileri orman özelliğini yitirmiş devlete ait olan ait olan arazilerdir . Bu araziler orman arazisinden çıkarılmış yada çıkarılacak olan devlet kullanımındaki arazilerde. Genelde bu arazilerde su, elektrik , doğal gaz gibi altyapı hizmetleri bulunmaktadır. 2B arazilerininde satışları mümkündür ancak sadece çevre yerlisi tarafından alınabilir. 3. şahıslara satılması kesinlikle yasaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir