Dis ticaret belgeleri
dis ticaret belgeleri

Dış ticaret işi yapan, yani ürettiği malları ihraç eden yada yurt dışında üretilen ürünlerinin ithalini yapan tüccarların, ürünün pazarlanmasından, sevkiyatına ve ödenmesine kadar yapılan işlemler için tanzim etmek zorunda oldukları belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri sizler için sıralayarak, ne için düzenlendikleri hakkında bilgiler sunmaya çalışacağız.

Proforma Fatura Nedir?

Dış ticaret işlemleri sırasında alıcı ve satıcı anlaşma yaparken malın birim fiyatı, özellikleri ve malın satış şartlarının belirtildiği, ancak bilgi amaçlı düzenlenen teklif niteliğindeki faturaya proforma fatura denir.

Dış Ticaret ilişkileri sırasında malını satmak üzere satıcının düzenlediği proforma fatura ön fatura niteliğini taşımaktadır.

Satıcı şartlarını belirlediği satış işlemini alıcı onayladığı durumda kesin faturaya dönüşür. Bu fatura daha sonra alıcının yani ithalatçı, ihracatçıya göndermiş  olduğu faturayı açmak üzere görevlendirdiği bankaya ibrasını sağlayarak küşat mektubunun hazırlanmasına olanak verir.

Proforma Faturada Neler Bulunur?

Tarih, malın cinsi ve özellikleri, satıcı ve alıcının isim, unvan ile adresleri, malın ödeme şekli, malın teslim şekli, birim fiyatı, ağırlığı ve ebatları, malın sevkiyatı, sevk sırasındaki ambalaj özellikleri, navlun ve sigortasına ait primler ve düzenleyen kişilerin imzaları bulunur.

Amir Banka Nedir?

Dış Ticaret işlemlerinde ithalatçı tarafından tayin edilen bankanın muhbir banka ile gerekli iletişim kuran bankadır.

Küşat Mektubu Nedir?

Akreditifi açmak üzere amir tarafından görevlendirilen, amir bankası, verilen talimata göre metni hazırlamakla yükümlüdür. Yükümlü olunan ve İngilizce akreditif metnine bu aşamada küşat mektubu denilmektedir.

Gümrük Faturası Nedir?

Uluslararası terimi Customs Declaration Form olan  bu fatura gümrük kuralları çerçevesinde doldurulup, ihracat birliğince onaylanmasından sonra Gümrük kurumuna sunulan belgedir.

Navlun Fatura Nedir? (Freight İnvaice)

Malı satan firmanın ödeme yapılmasından sonra malın taşıma bedelini gösteren faturadır. Bu fatura ücreti malın faturasına dahil edilebilmektedir.

Sevk Belgesi (Konşimento)

Malın satışını yapan ihracatçı firma ile taşınacak malın taşıma işini yüklenen  firmayla arasında yaptığı taşıma sözleşmesidir .Bu taşıma işlemi için deniz, hava, kara ya da karma olarak anlaşma yapılarak sözleşme düzenlenebilmektedir.

Dış ticaret sırasında ithalat ve ihracatçı tarafından düzenlenen belgeler bunlarla kalmamaktadır. Yurt dışı ticaretinde şirketlerin riskleri büyük olur ve atılan adımlar yasal zemine oturtulur.

Bunlarla birlikte düzenlenen belgeler içinde et ticareti yapılıyorsa İslami ülkeler için olmazsa olmaz helal belgesi düzenlenmektedir.

Hazırlanan kolilerin listesi teslim edilir ve kolilerin boyutları ve ağırlığı gibi ayrıntılara yer verilir. Düzenlenecek menşe şahadetnamesi ile birlikte ürünün hangi ülkede üretildiği gösterilir. Tarım ürünü ihracatında ürünlerin radyasyon durumu ile karşılaşılacak risklere karşı sigorta poliçesi düzenlenmesi diğer belgeler içindedir.

Bitki gibi canlı ürünlerin gönderimi sırasında ürünlerde tehlikeli ve zararlı hastalık olup olmadığı, ürünlerde ilaç kalıntılarının bulunmadığı ve küçük haşerelerin barınmadığına dair bitki sağlık sertifikası düzenlenir.

Her bir ürünün analizinin gerçekleştirildiği kimyasal ve gıda maddeleri için rapor hazırlanırken ülkeler arası malın dolaşımının sağlanabilmesi adına Dolaşım belgesi düzenlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir