Devlet destekli uluslararasi krediler e1525414089155
devlet destekli uluslararasi krediler e1525414089155

Ekonomi Bakanlığınca Şubat 2018 tarihinde çıkarılan Devlet Yardımları Rehberi ekonomimize yön verecek her türlü dokümana sahip. Türkiye’nin üretim ile ihracat politikası, üretimi ve ihracatı artırma çalışmaları ile ithal ürünlere karşı rekabeti korumaya çabası içerisinde. Ekonominin pozitif bir yönde ilerlemesi adına üretim, istihdam, yatırım ve ihracı kuvvetlendirme, uluslar arası rekabet yeteneğimizi en üst seviyelere çıkarma amacıyla yurt dışına mal ihracı yapan şirketlere uluslararası kredi desteği sağlamaktadır.

Uluslararası Kredilerde Devlet Desteği

Ekonomi Bakanlığının sağladığı Devlet Yardımları rehberinde de belirtildiği üzere Türkiye’den yurt dışına mal ihracının yapılması ya da yurt dışındaki ekonomik projelerinde yurt dışına olan kredi borçlarına, uluslararası kredilerde garanti programıdır diyebiliriz. Kredi borçlusu olan şirkete devlet garanti vererek, borcun olduğu ilgili ülkenin kurumlarıyla birlikte Türk Eximbank’ın tahsis ettiği limitler dahilinde yurt dışı bankalar da olabiliyor. Kredi tutarları yapılan ihraca konu malın işlem bazı dikkate alınırken vadeleri ise  OECD düzenlemeleri dikkate alınarak 2 yıl ile 18 yıl arasında gerçekleşiyor.

Alıcı kredisi olarak niteleyebildiğimiz yurt dışındaki bankalar aracılığıyla ülkemizden yapılan ihracata yönelik işlemlerde kullanılan kredi iştirakçi veya muhabir bankalar aracılığıyla tüketim ve sermaye ithali edecek firmalara kullandırılıyor.

İhracatçı firmalara finansman kaynağı sağlayan Uluslararası Krediler Türk Eximbank Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında ve Eximbank tarafından teminat sayılarak Türk firmalarında yapılacak ihracat alacaklarına iskonto edilmektedir.

Türk Eximbank Destekleri

Ocak 1980 yılında kurulan Türk Eximbank dışa açık bir kalkınmayı model olarak benimsemiştir. Türkiye’de ihracın süreklilik kazanması, dış ticaret finansmanının sağlanmasına yönelik ihtiyaca binaen 1987 yılında Türkiye İhracat Bankası A.Ş. yani Türk Eximbank olarak yenilenmiş ve Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağlayarak gerekli yönleri vermiştir.

Türkiye’den yapılacak ihracatı geliştirmeyi, Pazar edinmeyi, malların çeşidinin artırılması gibi destek ve teşviklerin verilmesi adına her türlü adımları atan Türk Eximbank ihtiyacı ve rekabeti sağlayacak her türlü uluslararası kredi imkânlarını sunmaktadır.

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Reeskont Kredisi; Ekonomimize mal ve döviz kazandırmak için Merkez Bankası ortaklığında Türk Eximbank’a verilen limitler dahilinde kullandırılan TL ve Döviz kuru üzerinden verilen kredilerdir. 360 gün vadelerde verilen kredinin limiti KOBİ’ler için 50 bin diğer firmalara ise 100 bin dolar alt limiti bulunmaktadır.

KOBi İhracına Hazırlık Kredisi; İhracat işi yapan, sadece üretim ile ilgilenen  KOBİ’lere 540 gün vadeye kadar 5 milyon dolara kadar verilen kredi türüdür. Alt limiti bulunmayan kredi ihraca hazırlık aşamaları içindir.

İhracata Hazırlık Kredisi; İhracat şirketleri yada ihracat yapmak için mal üreten imalatçıların uluslararası gücünü artırmak, rekabet edebilirliliğini artırmak amacıyla karşılanan 25 milyon dolara kadar sağlanan finans desteğidir.

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi; 360 gün vadelerde kullandırılan kredi Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin finans kaynağını sağlamak için verilen kredinin limitleri komitelerce belirleniyor ve yıl içerisinde yenilenebiliyor.

Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi; orta ve uzun vadelerde finans ihtiyacı doğuran teçhizat, makine harcamaları için veriliyor. Arsa bina gibi taşınmaz mal alımları için bu kredi imkânı verilmemektedir.

İhracata Yönelik İşletme Sermaye Kredisi; yapılan kredi başvurusunun 180 gün öncesine kadar alınan hammadde ve mallar için bir aylık dönemde kullanılacak olan elektrik, su, doğalgaz ve personel giderleri için veriliyor.

Marka Kredisi; Türk şirketlerin yurt dışında alacakları marka ya da tesisin satın alınması, Türk imajının geliştirilmesi ve moda yaratılması için verilen kredilerdir.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi; Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin yurt dışı hizmetlerine yönelik verilirken KOBİ’lerin döviz kazandırıcı hizmetleri talep edilmektedir.

Özellikli İhracat Kredisi; Türk Eximbank kredileri kapsamında bulunmasa da banka tarafından kabul gören mal ve hizmet projeleri için sağlanan kredilerdir.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

Turizm Kredisi; Seyahat acentalarına TÜRSAB üyesi olmak şartıyla verilen, tur operatörü niteliğindeki firmaların ve yurt dışından havayolu ile yolucu getiren özel havayolu firmalarına veriliyor.

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi; Türkiye’de faaliyet gösteren fakat yurt dışına nakliyat yapan lojistik işletmeciği yapan, kara, deniz hava taşımacılığı hizmetine gerçekleştirilen döviz gelirleri karşılığında verilmektedir.

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Kredisi; yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılan milli ve bireysel katılımcılara verilene kredidir.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. uluslararası kredi ile ekonomimizi yurt içinde ve yurt dışında güçlendirmek adına girişimcilere her türlü kredi ve finans desteğini sağlarken yurt dışındaki Muhabir Bankalar ile bir köprü vazifesi de görmektedir.

Yurt Dışı Muhabir Bankalar

  • Citibank Newyork,
  • Standard Chartered Bank
  • Germany Branch,
  • Citibank London,
  • Bank Of Tokyo Mitsubishi Tokyo,
  • Turkish Central Bank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir