Kredi ve Finans Portalı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Faydaları Neler?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci madde hükmünde yer verilmiştir. Kanun hükmünde: “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ardından, SGK’nın 2012/25 sayılı Genelgesi ile “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde de konuya ilişkin düzenlemeler; 23  Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüne denir. Eğer SGK’lı iseniz, özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanıyorsanız, ancak yüksek prim ödemek istemiyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse 3’te 1’i fiyatına özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Genel sağlık sigortalısı olan kişilerin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırması isteğe bağlıdır. Yani zorunlu bir uygulama değildir.

Burada önemli bir noktaya değinecek olursak; SGK’lı bir kişi eğer özel sağlık sigortası yoksa sadece SGK’lı olarak anlaşmalı özel hastaneye gittiğinde hem hastane hem de SGK fark ücreti öder. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise sadece SGK katılım ücretini ödemek yeterlidir. Örneğin 150 TL hastane ve 12 TL SGK katılım ücreti ödenen bir doktor için sadece 12 TL’lik katılım ücreti ödemeniz yeterlidir. Üstelik her türlü test ve tetkiklere ayrıca para ödemeniz gerekmez.  Bu poliçeyi yaptırırken sigorta şirketinin hangi hastanelerle anlaşmalı olduğuna dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Türleri

İki tür Tamamlayıcı Sağlık Sigortası türü bulunmaktadır bunlar : ‘’ Sadece Yatarak ‘’ ve ‘’Hem Yatarak Hem Ayakta’’ .

– Yatarak teminat türünde sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanmaktadır.

– Yatarak artı ayakta tedavi teminatında ise tıbbı müdahalelerin yanı sıra doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, fizik tedavi rehabilitasyon gibi tedaviler de karşılanmaktadır. Yılda 6 kez muayene teminatı kullanılabilir. Her muayene için de ayrı ayrı tanıt işlemleri, yani 6 kez de tanı işlemleri kullanılabilir. Ayrıca teminat kapsamına girmek için belli bir süre beklemeniz gerekmez. Tamamlayıcı sigorta alır almaz sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerden faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Ödemeleri Kapsar?

TSS kapsamında ; SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller, İlave (fark) ücret tutarları, Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar, Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.