Kosgeb kredi 2018
kosgeb kredi 2018

Ülkemizde faaliyet gösteren devlet kurumlarından bazıları ekonomiyi desteklemek amacıyla girişimcilere farklı destekler verilmektedir. Bu kurumların başında ise KOSGEB gelmektedir. KOSGEB tarafından birçok alanda kredi verilmekte olup bunlardan bazıları faizsiz bazıları ise hibe şeklindedir. Oldukça cazip şartlarda sunulan kredilerden dolayı girişimciler KOSGEB üzerinden kredi kullanmak için başvuru yapmaktadır. Söz konusu başvuruların kabul edilmesi için mutlaka gereken şartların sağlanması gerekmektedir.

Aksi takdirde yapılacak olan başvuruların tamamı reddedilmektedir. KOSGEB tarafından yapılan desteklemeler farklı alanlar olabildiğinden dolayı şartlarda farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı destekleme programının türüne göre aranan şartların net olarak bilinmesi gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin söz konusu durumu dikkate almalarında büyük yarar bulunmaktadır.

KOSGEB Kredi Şartları 2018 ve Girişimcilik Sertifikası

KOSGEB tarafından verilen kredilerin cazip olması herkesin ilgisini çekmektedir. Bilinçli ve bilinçsiz birçok kişi söz konusu krediler için başvuru yapmaktadır. Bundan dolayı KOSGEB belli alanlarda kredi alabilmek için bazı şartlar getirmiştir. Bu şartların sağlanmasıyla kişiler bilinç kazanmakta ve böylece verilen kredilerin boşa gitmemesi sağlanmış olmaktadır. KOSGEB tarafından verilen desteklemelerden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle KOSGEB’e kayıt olması ve akabinde eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimden başarılı olunması durumunda ise belge alınmaktadır. Bu belge sayesinde verilen kredilere başvuru yapılabilmektedir. Burada kısaca anlatılan bu uygulamanın detayları da aşağıda bulunmaktadır. Bu eğitim olmadan birçok krediye başvuru yapılamamaktadır.

KOSGEB tarafından verilen kredilerden yararlanmak isteyenlerin eğitim alması gerekmektedir. KOSGEB tarafından verilen eğitimler farklı zamanlarda hemen hemen bütün illerde düzenlemektedir. Düzenlenecek olan eğitimler için yeterli talebin olması gerekmekte olup gerekli talebin olmaması durumunda eğitim verilmemektedir. Eğitimler ne zaman ve nerede verileceği KOSGEB’in resmi internet sitesinde yer almaktadır. Buradan takip edilerek eğitimlere katılmak mümkündür. Ayrıca bu eğitimlerle ilgili diğer ayrıntıların neler olduğu da yine eğitim ile ilgili yapılan duyuruda yer almaktadır. Duyuruda başvurunun nereye yapılacağı ve hangi kurum ile ortaklaşa bu eğitimlerin düzenlendiği gibi ayrıntılar da bulunmaktadır ki bu kısım çok önemlidir. Eğitimler İŞKUR ile de düzenlenebilmektedir.

Böyle bir eğitime katılabilmek için İŞKUR üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruların çok olması durumda kura ile kimlerin katılacağı belirlenebilmektedir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda 32 saatlik bir eğitim verilmekte olup bunun sonunda da katılımcılara girişimcilik sertifikası verilmektedir. Ayrıca bu kurslar tamamen ücretsiz olup herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu sertifika sayesinde KOSGEB tarafından verilen birçok hibe ve faizsiz krediye başvuru yapılabilmektedir.

KOSGEB Kredi Şartları 2018 ve Kredinin Verilme Süreci

KOSGEB tarafından verilen kredilerin destekleme amaçlı olduğunun unutulmaması gerekmektedir çünkü kredilerin veriliş sürecinde bu durum dikkate alınmaktadır. Kredi almak isteyenlerin de bu hususu dikkate almaları gerekmektedir. Kredi almak için öncelikle girişimcilerin yapacakları yatırım ile ilgili detaylı bir proje hazırlaması gerekmektedir. Proje hazırlandıktan sonra girişimcilerin bu projeyi kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başlaması gerekmektedir. Yapılan işlemlerin tamamının projeye uygun olması ve bu doğrultuda yapılması çok önemlidir.

Bu süreçte yapılan harcamaların tamamının faturalandırılması çok önemlidir. Bu faturaların miktarlarının belli oranları daha sonra KOSGEB tarafından ödenmektedir. Yapılan desteklemeler genel olarak bu şekilde yapılmaktadır. Yani KOSGEB’ten alınan para ile herhangi bir yatırım yapılamamaktadır. Bunun yerine kurum yapılan harcamaların %60’ı ile %100’ü arasındaki miktarları ödemektedir. Bu ödemelerin bir kısmı faizsiz kredi şeklinde olurken bir kısmı ise hibe kredi şeklinde olmaktadır.

KOSGEB Kredi Şartları 2018 Nelerdir?

Yukarıda belirtilen eğitim ve sonrasında yapılan destekleme yöntemi birçok krediyi kapsasa da tamamı bu şekilde değildir. 2017 yılında esnaflara verilen faizsiz kredide bu şartların hiç birisi aranmamıştır. Onun yerine daha farklı şartlar aranmış ve şartları uyan herkesi belli oranlarda kredi verilmiştir. Burada aranan şartlar çok daha esnektir. Esnaf kredisi haricinde KOSBGEB tarafından verilen kredilerde aranan şartlar genel olarak şu şekildedir:

 • Kredi almak isteyen kişilerin KOSGEB tarafından verilen eğitime katılmaları ve bu eğitim sonucunda girişimcilik sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir.
 • İşletmelerin vergi kaydının olması gerekmektedir. Resmi olarak faaliyet göstermeyen işletmelere destek verilmemektedir.
 • Yatırım yapılan alanın KOSGEB tarafından desteklenen alanlar arasında bulunması gerekmektedir.
 • Yakın zamanda KOSGEB tarafından verilen başka bir destekten yararlanmamış olmak.

Genel hatlarıyla bu şartların sağlanması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Yapılan başvurular KOSGEB tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra karar ilgili kişiye bildirilmektedir. Kredi başvurularında kişilerin istedikleri tutarın daha altında miktarlar da verilebilmektedir. Bu durum sunulan proje ve değerlendirme yapan kurumun tutumuna göre farklılık göstermektedir.

KOSGEB Kredi Şartları 2018 ve Faizsiz Esnaf Kredisi

Esnaflara verilen faizsiz kredinin şartları ise bundan çok daha farklıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi esnaflarda bu gibi şartlar aranmamış ve daha esnek davranılmıştır. Bundan dolayı da çok fazla başvuru olmuş ve bunların ancak bir kısmına kredi verilebilmiştir. Esnaflara verilen faizsiz kredilerin şartları şu şekildedir:

 • C. vatandaşı olmak
 • Devlet tarafından verilen desteklemelerden yakın zamanda yararlanmamış olmak
 • Esnaf kefaletten 30 bin liralık faizsiz kredi almamış olmak
 • Bu kredi için 2016 yılında ya da 2017 yılında başvuru yapmak
 • KOBİ olmak
 • Vergi mükellefi olmak
 • Kredinin onaylanmasından sonra KOSGEB’e kayıt olmak

Esnaf kredisinden yararlanmak için belirtilen şartlar bu şekildedir. Şartlar incelendiğinde esnaf olmaktan başka bir şart olmadığı görülmektedir. Yani esnaf olan ve daha önce bu krediden yararlanmayan herkes söz konusu krediye başvuru yapabilmektedir. Böylece esnaflara çok büyük bir fırsat çok kolay şartlarda sağlanmış olmaktadır.

KOSGEB Kredi Şartları 2018 ve Banka Onay Süreci

KOSGEB tarafından verilen krediler bankalar aracılığıyla verilmektedir. Krediyi bankalar verirken faizini KOSGEB yapmaktadır. Bundan dolayı kredi kullanan kişiler kredilerini bankalardan almakta ve geri ödemesini de yine bankalara yapmaktadır. Bu durumun getirdiği doğal bir sonuç bulunmaktadır. KOSGEB’den kredi almaya hak kazanan kişilerin kredilerini kullanabilmesi için anlaşmalı bankadan da onay alması gerekmektedir.

Burada da devreye kredi notu olan findeks devreye girmektedir. Daha önceki bankacılık işlemlerde ödenmemiş ya da düzensiz ödemelerin yapılmış olması kredi notunun düşmesine ve KOSGEB tarafından verilen kredinin ödenmemesine neden olabilmektedir. Bundan dolayı başvuru yapacak kişilerin bankacılık işlemlerine özen göstermesi ve kredi notunu iyi seviyede tutması çok önemlidir.

KOSGEB tarafından verilen kredilerin genel şartları bu şekildedir. Kredi kullanımı için KOSGEB’e kayıt olunması ve sertifika alınması gerekmektedir. Kredi başvuruları ise kurumun kendi internet sitesinden yapılmaktadır. Burada belirtilen şartların dışında bazı desteklemelerde özel şartlar bulunabilmektedir. Kredi verilecek alanla ilgili şartların da öğrenilmesi gerekmektedir.

Ayrıca KOSGEB zaman zaman başvuru şartlarını değiştirmekte ya da esnetebilmektedir. Bu da kredilerle ilgili şartların yakından takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle kararlar alan kurum bunları kendi resmi internet sitesinden yayınlamaktadır. Söz konusu değişiklikler buradan takip edilebilmektedir. Ayrıca kurumun sağlamış olduğu desteklerin sayısı sürekli artış göstermekte ve yeni krediler için yeni şartlar da istenebilmektedir. Bunlar dışında kuruma yapılacak başvuru için genel şartlar bu şekildedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir