Kkdf ve bsmv kesintisi nedir
kkdf ve bsmv kesintisi nedir

Kısaca KKDF olarak bilinen Kaynak Kullanımı Destek Fonu, kredi kullanımı sırasında faiz üzerinden hesaplanan ve Gelir Dairesi Başkanlığı’na aktarılan %15 oranında yapılan kesintidir. Konut kredisi hariç kullanılacak olan tüm kredi türleri için alınmaktadır.

BSMV olarak bilinen Banka Sigorta Muamele Vergisi, KKDF gibi Gelir Dairesi Başkanlığı’na yatırılan kesinti bedelidir. Kullanılan kredi faizi dikkate alınarak yapılan hesaplama %5 oranında yapılan kesintidir. Konut kredisi ile konut ipotekli ihtiyaç kredisi dışında tüm kredi kullanımlarında hesaplanan faiz üzerinden kesinti yapılmaktadır.

1988 yılından itibaren Merkez Bankası’nın uygulamaya koyduğu Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) hem kredi hem de para aracı kullanılmaya başlandı. 2002 yılına kadar Merkez Bankası tarafından takip edilen uygulama sonrasında Maliye Bakanlığı’na devredilerek halen takip ve tahsilat işlemleri bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Konut Kredisinde KKDF ve BSMV Muafiyeti Nedir?

Ev alımı sırasında kullanılan konut kredisinde ev alacak olan kişiyi desteklemek amacıyla KKDF ve BSMV kesintisi yapılmamaktadır. KKDF ve BSMV kesintisi toplamda %20 oranında bir kesintiye denk geldiği için ve konut kredisi kullanımları yüksek tutarlarda olduğu için %20 oranına denk gelen KKDF ve BSMV muafiyeti yapılması ciddi bir kazanç sağlamaktadır.

BSMV Nasıl Hesaplanır?

Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) kullanılacak kredi faiz tutarına göre %5 oranına olacak şekilde hesaplanarak kesilmektedir. Örneğin aşağıdaki BSMV hesaplama için verilen tabloya göre kredi için geçerli olan ilk ay vadesi için 129 TL bir faiz uygulanacak olup, faiz tutarının %5’i hesaplanarak BSMV olarak 129×0,05=6,45 TL kesinti yapılacaktır.

Örnek BSMV Hesaplama Tablosu

Vade                      Kalan Anapara             Aylık Taksit                Faiz                   BSMV

  1                               8.386 TL                     1.749 TL                  129 TL               6,45 TL

  2                               6.752 TL                     1.748 TL                   108 TL              5,40 TL

  3                               5.096 TL                     1.747 TL                    87 TL               4,35 TL

  4                               3.419 TL                     1.746 TL                    66 TL               3,30 TL

  5                               1.721 TL                     1.745 TL                    44 TL               2,20 TL

  6                                      0 TL                      1.744 TL                    22 TL               1,10 TL

Toplam                                                         10.481 TL                456 TL            22,80 TL

Tablo hazırlanırken yapılan hesaplamalarda tutarların kuruş bölümlerinde yuvarlama yapılarak tablo oluşturulmuştur.

KKDF Nasıl Hesaplanır?

Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) kullanılacak kredi faiz tutarına göre %15 oranına olacak şekilde hesaplanarak kesilmektedir. Örneğin aşağıdaki KKDF hesaplama için verilen tabloya göre kredi için geçerli olan ilk ay vadesi için 129 TL bir faiz uygulanacak olup, faiz tutarının %15’i hesaplanarak KKDF olarak 129×0,15=19,35 TL kesinti yapılacaktır.

Örnek KKDF Hesaplama Tablosu

Vade                      Kalan Anapara             Aylık Taksit                Faiz                   BSMV

  1                               8.386 TL                     1.762 TL                  129 TL               19,35 TL

  2                               6.752 TL                     1.759 TL                   108 TL              16,20 TL

  3                               5.096 TL                     1.756 TL                    87 TL               13,05 TL

  4                               3.419 TL                     1.753 TL                    66 TL                 9,90 TL

  5                               1.721 TL                     1.750 TL                    44 TL                 6,60 TL

  6                                      0 TL                      1.746 TL                    22 TL                 3,30 TL

Toplam                                                         10.526 TL                 456 TL               68,40 TL

Tablo hazırlanırken yapılan hesaplamalarda tutarların kuruş bölümlerinde yuvarlama yapılarak tablo oluşturulmuştur.

Kredi Kartı Kullanırken BSMV ve KKDF Kesintisi Uygulanıyor mu?

Konut kredisi hariç taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanımında ödemelerden alınan BSMV ve KKDF kesintileri kredi kartı kullanımı sırasında hesaplanan faizlerden de alınmaktadır. Sadece aradaki fark, kredi kartı ödemelerinde gecikmeli ödeme ya da taksitli nakit avans kullanımında faiz söz konusu olduğu için normal kullanımlarda faiz alınmadığı için BSMV ve KKDF kesintileri yapılmamaktadır.

Kredi kartı kullanımlarında hesap ekstresinin asgarisinin ödenmesi ya da hiçbir ödeme yapılmaması durumunda BSMV ve KKDF kesintisi uygulanmaktadır. Kredi kartı hesap ekstresinde belirtilen aylık ödenmesi gereken tutarın tamamı ödendiği takdirde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Konut İpotekli İhtiyaç Kredisinden BSMV Alınır mı?

Konut ipotekli ihtiyaç kredisinde BSMV kesintisi yapılmamaktadır. Kesintinin söz konusu olmaması için tapu üzerinde ’Mesken’’ olarak görünen konutun ipotek gösterilmesi gerekmektedir. Konutun ipotek gösterilerek ihtiyaç kredisi kullanılması halinde BSMV kesintisi yapılmamakla birlikte faiz üzerinden alınmakta olan %15 oranındaki KKDF kesintisinde değişiklik olmadan belirlenmiş yüzdelik oranında ödeme sırasında kesilmektedir.

Ticari Kredilerde BSMV ve KKDF Kesintisi Yapılır mı?

Ticari kredilerde BSMV ve KKDF kesintisi çekilecek kredinin ihracat amacıyla kullanılması durumunda yapılmamaktadır. Onun dışında çekilecek olan ticari kredilerde bireysel kredilerde olduğu gibi faiz üzerinde %5 oranında BSMV ve %15 oranında KKDF kesintisi yapılmaktadır.

BSMV ve KKDF Muafiyeti Var mı?

BSMV ve KKDF muafiyeti çıkarma yetkisi kamu otoritesine bağlı olmakla birlikte konut kredisinde BSMV ve KKDF muafiyeti bulunurken, konut ipotekli ihtiyaç kredilerinde BSMV muafiyeti bulunmamaktadır. Ayrıca ihracat kaynaklı ticari krediler dışında kullanılacak olan ticari kredilerde de BSMV ve KKDF muafiyet bulunmamaktadır.

BSMV ve KKDF Ödemeleri Geri Alınabilir mi?

Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) krediler üzerinden yapılan kesintiler olmakla birlikte her ikisi de bir vergi türü olduğu için BSMV ve KKDF ödemeleri için geri alma gibi bir durum söz konusu olamaz. Aylık taksitler üzerinden alınan BSMV ve KKDF ödemeleri banka tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na yani devlete aktarılmaktadır.

Ancak KKDF ya da BSMV kesintilerinin fazladan yapılması durumunda kesinti yapan finans kuruluşları ya da bankaların vergi olarak bağlı olduğu vergi dairesine gerekli evrakları hazırlayarak başvuruda bulunması sonucunda geri iade söz konusu olabilmektedir.

KKDF Kesintisinin Yapılmadığı Durumlar Nelerdir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) mevzuatı doğrultusunda bazı finansal işlemler ve bazı krediler için uygulanmamaktadır. KKDF kesintisinin yapılmadığı durumlar:

 • Ticari amaçlı olmayan ve gerçek kişilerin kullandığı konut kredileri
 • İhtisas kredileri (Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla kullanılan krediler)
 • Bankalar arasında kullanılan krediler (Sadece yurt içindeki bankalar için geçerlidir.)
 • Finansal kuruluşlar tarafından bankadan alınan krediler
 • Kalkınma Bankası’ndan kullanılan turizm ihtisas kredileri
 • Tarım için çiftçiler tarafından kullanılacak krediler (Tarım sanayi kredileri dahil değildir.)
 • Yurt dışında yaşayan kişiler tarafından bankalardan kullanılan krediler
 • Yurt dışında iş amaçlı kullanılmak üzere alınacak döviz kredileri
 • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ikincil işlem gören ürünler, petrol, arpa, buğday ve gübre gibi ürünlerin ithalatı amacıyla kullanılan krediler
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına dahil edilen krediler
 • Kitap ithal etmek amacıyla kullanılan krediler

KKDF Kesinti Oranları Değişir mi?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranları işlem tutarına göre değişiklik gösterirken, kesinti oranları bazen düşerken bazen yükselmektedir. Şu an geçerli olan KKDF kesinti oranları Resmi Gazetede yayımlanmış olup, aşağıdaki gibidir.

 • Finans kuruluşları ya da bankalardan kullanılan tüketici kredileri (%15)
 • Finans kuruluşları ya da bankalardan kullandırılmış olan yurt dışı kredileri (%0)
 • Türkiye’de yaşayan kişilerin banka ya da finans kuruluşları haricinde yurt dışından alınan krediler (%3)
 • Türkiye’de yaşayan kişilerin banka ya da finans kuruluşları haricinde yurt dışından alınan bir yıllık vadeli döviz ve altın kredileri için (%3), 1 yıl ve 2 yıl vade arasında döviz ve altın kredileri için (%1), 2 yıl ile 3 yıl vade arasında döviz ve altın kredileri için (%0,5), 3 yıl üzeri vadede döviz ve altın kredileri için (%0)
 • Vadeli akreditif, mal mukabili ödeme ya da kabul kredili şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinde (%6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir