Kiracı nasıl tahliye edilir
Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Kiraların her geçen gün daha da yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Ev sahiplerinin, evleri hakkında karar verebilme imkanı olsa da hukuken imzalanan kira sözleşmesine iki tarafta uyuyorsa bu sefer işleyişin biraz farklı olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Öncelikle sorulan soruları bir kez daha hatırlamamız gerekirse; hangi durumda kiracı tahliye edilebilir? Sorusunu biraz daha detaylandırarak anlatacağız. Sözleşmeler neleri kapsar? Yapılması gerekenler nelerdir? Bu soruların cevaplarına ulaşmaya çalışacağız.

Kira Sözleşmesi İstisnası Nedir?

Hukuken kira sözleşmeleri normal sözleşmelerden biraz daha farklı çalışır. Örnek vererek anlatmak daha doğru olacağı için şu şekilde somut şekilde anlatabiliriz.

Ali, Ahmet’le bir ürünün kullanımı için 1 seneliğine sözleşme imzalamış olsun. Bu bir sene boyunca Ahmet her ay taksitlerini düzenli olarak Ali’nin hesabına yatırsın ve 12 aylık süre sona ersin. Bu süre sonunda herhangi bir işlem yapılmaz ve Ahmet taksitlerini ödeyerek o ürünü kullanmaya devam ederse bu durumda sözleşme süresiz sözleşmeye döner.

Başka bir deyiş ile süreli sözleşmenin süresi sona erdiğinde sözleşme feshedilmeyecekse, bu sefer bu sözleşme süresiz olarak uzayacaktır. Yalnız bu durum kira sözleşmeleri için geçerli olmamaktadır. Bu durumu bu şekilde örneklendirmemizin en önemli nedeni ise internette dolaşan bilgi kirliliğidir.

Genellikle internette yer alana bilgilerde sözleşmeler süresi uyarınca uzamaz ve süresiz olur. Şeklinde açıklamalar çok sık yapılıyor. Oysaki kira sözleşmesi bu konuda bir istisna olarak ön plana çıkarılmıştır.

Buraya tıklayarak kiracı veya ev sahibi olarak haklarınızı öğrenebileceğiniz içeriğe ulaşabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

Normal bir sözleşme ile kira sözleşmesi arasındaki farkı net bir şekilde anlattığımıza göre, kira sözleşmesinin nasıl feshedileceğini açıklayalım. Kira sözleşmesinin ev sahibi tarafından sona erdirilebilmesi mümkün değildir. Kira sözleşmesinin sona ermesine 15 gün kala, kiracı tarafından (ev sahibi değil) ev sahibine bildirim yapılmazsa sözleşme bir sene daha uzayacaktır.

Normal koşullar altında, bir kiracı kirasını düzenli olarak ödüyorsa o kiracıyı tahliye etmek mümkün olmamaktadır. Bazı istisnaları vardır ki, o da ev sahibinin gereksinimleri nedeniyle tahliyedir.

Hangi Şartlar Altında Ev Sahibi Kiracıyı Tahliye Edebilir?

Ev sahibinin sözleşmeyi sona erdirebilmesinin de bazı istisnai durumları olabilir. Bunlar arasında hiç şüphesiz ilk sırada ev sahibinin evi, eşi – evlatları – anne – babası ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konaklaması için kullanması gerekiyorsa ya da binanın yeniden inşa edilmesi büyütülmesi – onarılması yada değiştirilmesi nedeniyle kullanılması gerekiyorsa bu durumlarda da tahliye edilebilir.

Yukarıda bahsettiğimiz iki şartın oluşması durumunda kiracının kiralarını düzenli olarak ödeyip ödememesine bakılmadan tahliye etmesi istenir.

Kiracı İhtarname Örneği

Aşağıda örnek bir ihtarname bulunmaktadır. Burada söz konusu ihtarname açıklanmıştır.

İhtar eden: (EV SAHİBİ)

Adres: (EV SAHİBİNİN ADRESİ)

Vekili: (EV SAHİBİNİN AVUKATI YAZILACAK)

Muhatap: (Kiracı)

Kiraya Konu Taşınmazın Adresi: (TAHLİYESİ İSTENEN TAŞINMAZIN ADRESİ)

Kira Başlangıç Tarihi:

Kira Bitiş Tarihi:

Sayın muhatap, xx/xx/xxxx başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca ……………………………… adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Müvekkilin halihazırda kiracı olması ve Nevşehir’de başka herhangi bir konutunun bulunmaması, sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle işbu belirtilen konutu kullanım zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan xx/xx/xxxx tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan 01/ 05/ 202x/xx/xxxx tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. Xx/xx/xxxx

İhtar Eden Vekili

Avukat İsim Soy isim

Kiracı Tahliye  Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davasının nasıl açıldığına bağlı olarak süreçte değişkenlik gösterebilir. Öncelikle kiracının ev sahibi ile yaşadığı anlaşmazlığa göre kiranın zamanında ödenmemesi ve geciktirilmesi gibi durumlarda iki ihtar hakkı bulunur. Bu sebeple açılan tahliye davası ile yukarıda yazdığımız ihtarnamede ki sebepten dolayı dava açılırsa süreçler farklılık gösterecektir.

Genel olarak mahkemenin yoğunluğuna ve anlaşmaya bağlı olarak tahliye davasının süresi değişir. Eğer kiracı ile ev sahibi anlaşır ya da kiracı evi boşaltırsa doğal olarak daha kısa sürer. Bir de mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak bu süreç değişkenlik gösterebilir. Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak tahliye davası süresi ortalama 3 ay ile 18 ay arasında sürebilir.

YouTube video
Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Bu süreç içerisinde mahkeme devam ederken tarafların ortaya koyduğu kanıtlar, haklı sebepler sürecin uzayıp kısalmasına neden olabilir.

Halk arasında tahliye davasının çok uzun sürdüğüne dair genel bir kanı bulunur. Bu eski zamanlarda mahkemelerin daha da uzun sürdüğü doğrudur. Yalnız günümüzde doğru şekilde tamamlanan işlemler neticesinde bu süreç kısalabilir.

Güncel olarak gündemi meşgul eden kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarını önlemek için yeni uygulama devreye girmektedir.

Kira zammi
Kira zammı

Tahliye Kararı Sonrası Kiracı Evi Ne Kadar Sürede Boşaltır?

Mahkeme ve yasal süreçler sona erdikten sonra kiracının evi boşaltması için bir süre verilmektedir. Bu süre genel olarak 15 gündür. Bu 15 günlük süreç sonunda kiracının evi tahliye etmemesi durumunda bu sefer zor kullanılarak tahliye edeceğinin bildirimi yapılır.

Eğer kiracı bu on beş günlük süreç sonunda hala evi tahliye etmemişse en az bir polis memurunun katılımı ile tahliyesi zor kullanılarak yapılır.

Genel olarak süreç bu şekilde devam edip tamamlanıyor olsa da istisnalar haricinde tahliye işlemlerinin mahkemeyi takip eden on beş günlük sürece pek sarkmadığı görülmektedir. Yine de yasal olarak tahliye seçeneği söz konusu olduğunda sürecin bu şekilde işlediğini de bilmeniz faydanıza olacaktır. Orta – uzun vadede kiracı ile ev sahibi arasında bu şekilde sorunların oluşması pek istenmese de bazen buna benzer sorunlar yaşanabilmektedir.

Kiracı Ev Sahibini Kime Şikayet Edebilir?

Şu ana kadar hep ev sahiplerinin hakları üzerinden örnekler verdik. Bazı durumlarda kiracıların da ev sahiplerini şikayet etmeleri gerekebilmektedir. Bu şekilde haklı sebepler ortaya çıktığında nasıl bir yol izlenmelidir?

Bu sorunun cevabının net bir şekilde verilebilmesi için öncelikli olarak sorunun kaynağının bilinmesi gerekir. Tam olarak şikayet edeceğiniz mercii hakkında bilgi sahibi olmak için şikayetinizle birlikte bir avukata başvurmanız daha yerinde bir karar olacaktır. Çünkü her şikayet için farklı mahkemelerin yolu tutulabilir.

Genel olarak ev sahipleri ve tüketiciler arasındaki ilişki kanunen kiracıları tüketici olarak niteler. Bu sebeple arada bir anlaşmazlık oluşmuşsa Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ev sahiplerinin kiracılar ile ilgili bir sorunları olduğunda, tahliye davası açabilmek için sulh mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerekir.

Yine kiracı ile ev sahibi arasındaki kira maddi olarak mı oluşuyor yoksa kişisel bir sorundan dolayı mı oluşuyor? Bu soruyu tam olarak bilmeden cevabı vermek pek mümkün olmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir