Istimlak ile kamulastirma arasindaki fark 0e319
istimlak ile kamulastirma arasindaki fark 0e319

İstimlak, mülkiyeti  bir şahsa ait gayrimenkullerin mülkiyetinin kamu yararı olduğu durumlarda devlet yada kamu tüzel kişilerce satın alınmasıdır.Devlet yol , köprü , hastane , metro hattı vb gibi yapıların yapılacak olduğu arazileri satın alarak kamulaştırır.2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince özel şahıslara ait geyrimenkuller istimlak kararı ile kamulaştırılabilir. İstimlak kararı ile kamulaştırılan arazin bedeli peşin ödenir.

İstimlak işlemini Belediyeler,  Üniversiteler, Dsi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü yapabilir.

İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İstimlak kararı alınan gayrimenkul için üç kişiden az olmamak kaydıyla tespit komisyonu oluşturulur. Oluşturulan bu komisyonun görevi emlak değerini belirlemektir.Emlak bedeli hesaplanırken taşınmazın yeri , yüz ölçümü ,vergi kayıtları , çevredeki emsal satışlar, emlak ofislerinin belirlediği fiyat göz önüne alınır. Komisyon tarafından fiyat belirlendikten sonra tespit edilen tutar uzlaşma komisyonuna gönderilir.Uzlaşma komisyonu istimlak işlemi için mülk sahibi ile pazarlık masasına oturur.Uzlaşma sağlanırsa tapu ve devir işlemleri yapılır, istimlak bedeli emlak sahibine peşinen ödenir.

İstimlak Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sahibi istimlak için tebliğin kendisine ulaşmasının ardından istimlak kararına yada istimlak  bedeline itiraz edebilir.İstimlak kararına itiraz 30 gün içerisinde idare mahkemelerine yapılır.İstimlak bedeline itiraz yapılmak istenirse 30 gün içerisinde asliye hukuk  mahkemelerine müracaat etmek gerekir.

İstimlak Bedeli Nasıl Ödenir?

İstimlak bedelinde ödeme mülk sahibine peşin olarak yapılır.Ancak Kamulaştırma Kanunu 3. maddesine göre yapılan büyük projelerde istimlak bedelinin en az 1/6 ‘i peşin olmak şartıyla kalan tutar 5 yıllık vadeyle taksitler halinde ödenebilir.Taksit ile ödenecek tutar için devletin ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.

Taşınmazın İstimlak Durumu Nasıl Sorgulanır?

Taşınmaz üzerinde istimlak kararının olup olmadığı tapu senedi ile birlikte şahsen İstimlak Müdürlüğüne başvurarak, taşınmazın aşık adresi ,ada, parsel pafta nosunu gösteren bir dilekçe ile İstimlak Müdürlüğüne başvurarak öğrenilebilir. Taşınmazın imar durumu hakkında bağlı bulunan ilçenin İmar Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir