Denizbankodemesayisi
denizbankodemesayisi

“Müşteri yetersiz ödeme sayısı aşıldı” şeklinde hata adlıysanız kartınız kullanıma ödemeyi yapana kadar kapatılmış diyebiliriz. Ödemeler konusunda da oldukça titiz davranan Denizbank, düzenli ödeme yapmayan müşterilerine dair farklı önlemler alarak gerekli titizliği göstermektedir. Ödemeler konusunda aldığı tedbirler arasında yer alan Denizbank yetersiz ödeme sayısı uygulaması ile müşteriler tarafından şikayet alsa da banka tarafından uygulamaya devam eden ve sözleşmelerinde de yer alan bir uygulamadır.

Denizbank yetersiz ödeme sayısı ile ilgili olarak da kredi kartları sözleşmesinde bulunan ‘’Bir takvim yılı içerisinde minimum ödenmesi gereken tutarın toplam üç kez ödenmediği durumlarda kredi kartını nakit çekimlere kapatabilir ve üst üste üç kez ödenmemesi durumunda ise nakit çekim ile birlikte mal ve hizmet alımı içinde kapatılır. Kredi kartının kullanıma açılması da dönem borcunun tümüyle ödenmesi sonucu gerçekleştirilir. Ayrıca tüm borç ödenmeden de kart limit artımı artırımı da söz konusu olamaz.’’ maddesine bağlı olarak uygulama yapmaktır.

Denizbank yetersiz ödeme sorunu

Denizbank Yetersiz Ödeme Ne Demek?

Denizbank kredi kartı son ödeme tarihi, kart hesap kesim tarihine göre belirlenir ve kesim tarihinden itibaren 9- 10 gün sonra ödenme yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar en azından asgari ödeme miktarı mutlaka yatırılmalıdır ki geç ödeme durumunda ödeme tarihinize kadar gecikme faizi işlemektedir.

Ayrıca Kredi Kartları Kanunu ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere bir takvim yılı içerisinde üç kez asgari tutar geç ödenirse diğer yıla kadar kredi kartı nakit kullanım için kapatılmaktadır. Geç ödeme durumu üç kez üst üste gerçekleşirse bu sefer de Denizbank yetersiz ödeme nedeniyle kredi kartını nakit çekim dışında mal alımı için de kullanıma kapatır ve kartın kullanıma açılması içinde kartın dönem borcunun ödenmesi gerekmektedir. Tabi ki bu geç ödeme durumu kart kullanıcısının kredi puanını olumsuz etkiler ve kredi puanının azalmasına neden olur.

Denizbank kredi kartı kullanıcısının dikkat etmesi gereken iki dönem üst üste ödeme yapılmaması durumunda tüm inisiyatif Denizbank’a ait olduğunu unutmamasıdır ve yetersiz ödeme bahanesi ile karta ait olan tüm dönem borcunu banka isteyebileceği gibi, üç dönem ödeme olmaması durumunda 7 günlük ödeme süresi vererek, bu sürede de ödeme yapılmaması durumunda yasal işlemlere başlamaktadır.

Denizbank Müşteri Yetersiz Ödeme Sayısı Aşıldı Ne Demek?

Denizbank müşteri yetersiz ödeme sayısı aşıldı demek, kredi kartına yapılması gereken ödemelerin zamanında yapılmaması ve en azından asgari tutarın son ödeme tarihinden önce yapılmış olmaması durumunda yıl içinde olayın üç kez tekrar etmesi durumunda banka tarafından nakit çekim işlemine bloke konulmasıdır. Bu olay üst üste üç kez tekrar ederse ve gerekli ödeme yapılmazsa da Denizbank tarafından yasal işlemlere başlanır. Bu durumda kredi notunuz çok olumsuz etkileneceği için kara liste olarak bilinen ve 5 yıl süre ile banka sicilinde yansıyacak olan olumsuz banka sicili nedeniyle kredi ya da kredi kartı gibi taleplerinize olumsuz cevap verilecektir.

Denizbank yetersiz ödeme sorunu

Denizbank Kredi Kartı Yetersiz Ödeme

Genel olarak asgari ödeme tutarı; kredi kartı limitinin 15 bin TL’ye kadar olması durumunda dönem borcunun %30’dan aşağı olarak hesaplanamaz. Yani en kötü durumda asgari tutar, dönem borcunun %30’u oranında hesaplanarak, hesap özetinde belirtilir ve asgari ödemenin altında yapılan ya da yapılmayan ödemeler, yetersiz ödeme olarak değerlendirilir. Aynı zamanda bu durumda kredi notu da olumsuz etkileneceği için kredi ihtiyacı durumunda başvuruya banka tarafından ret cevabı da verilebilir.

Denizbank kredi kartı yetersiz ödeme yapmamak adına kredi kartı ödemeleri sırasında banka ile ilişkilerinizin bozulmaması için en azından asgari tutarın son ödeme tarihine kadar düzenli yatırılması gerekmektedir. Asgari ödeme tutarı, banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelik tarafından belirlenmiş olup, asgari ödeme tutarı hesap özetinde belirtilmek üzere istenirse Denizbank tarafından artırılabilir.

Müşteri Yetersiz Ödeme Sayısı Aşıldı Nasıl Düzeltilir ?

İşlemlerinizde çıkan bu sorun , bir hatadan kaynaklı değildir. 3 kere üst üste borcunuzun tamamını ödemediğiniz için , borcunuzu ödeyene kadar bankanın kartınıza koyduğu blokedir. Bunun düzeltilmesi için borcunuzu kapatmanız gerekmektedir. Borcunuzu ödedikten sonra kartınız tekrar açılır. Sürekli bu duruma düşmeniz kredi notunuzu da kötü etkileyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir