29 yaş altı genç girişimci desteği şartları
29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği Şartları

Sıfırdan iş kurmak son derece maliyetli bir girişimdir. Bu nedenle yeni iş kuracak olan kişilerin devlet destekli olan kurum ve kuruluşlara başvurarak bu maliyeti azaltmaya çalıştığı görülür. Söz konusu girişimcilik desteklerinden en çok rağbet görenlerden biri de 29 yaş altı genç girişimci desteği. Bu destek programı ile yeni iş kuracak olan 18-29 yaş arasındaki girişimcilerin Bağkur primlerinin, gelir ve stopaj vergileri ve muhasebe ücretlerinin belli bir seviyeye kadar karşılanması mümkündür.

Verilecek olan destek kalemlerinin büyüklüğü dikkate alındığında henüz iş başında iken ağır bir mali yükümlülük getiren bu giderlerin girişimciye yansıması da azaltılmış olur. Belli şartların sağlanması durumunda söz konusu desteğin genç girişimci desteği kapsamında tüm girişimcilere verilmesi mümkündür. 29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanmanın ilk şartı ise önceden herhangi bir vergi levhası, şirket, ticari faaliyete sahip olmamak.

Yani gerçekten kişinin hayattaki ilk ticari faaliyetine destek verilmektedir. Kişi 29 yaş altı genç girişimci desteğini birçok yerde arayabilir. Devlet vergi ve sigorta kalemlerinin ilk yılda alınmaması ile girişimciyi rahatlatır. Diğer destekler ve şartlar hakkındaki bilgiye sahip olmak için yazımızın devamını okumalısınız.

Genç Girişimci Desteği Şartları

29 yaş altı genç girişimci desteği, yeni iş kuracak olan gençlere bazı kolaylık ve avantajlar içerir. Yeni iş kuran girişimcilerin yasal otoriteye karşı bazı mali yükümlülükleri vardır. Yeni kurulan bir işletmenin bu tür mali yükümlülükleri karşılaması da ilk etapta zor olacaktır. Aylık olarak yatırılması gereken Bağkur primi ve belli bir orana kadar olan gelir vergisi muafiyeti, işletmenin kuruluş yılında işletme sahibinin yükünü azaltacaktır. İşletmeci henüz yolun başında iken bu tür mali zorluklarla karşılaşmaz ve sermaye birikimini artırmada çok yardımcı olur.

29 yaş altı genç girişimci desteği, TBMM tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilen 30425 sayılı torba yasa içinde yer almış bir uygulamadır. Söz konusu yasaya göre girişimcinin 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulması, ayrıca 1 yıl boyunca da Bağkur primlerinin desteklenmesi esastır.

  • Gelir vergisinden 3 yıl boyunca muaf sayılan girişimcinin muaf olarak kalabilmesi için yıllık işletme kârının 75.000TL’yi geçmemesi esastır. Bu kâr oranını aşan bir işletmenin sektörüne uygun olarak gelir vergisini ödemesi de esastır. Bir işletmenin kâr oranı belirli sınırları aşıyorsa zaten artık o işletmeye bilanço defteri kaydı muhasebeci tarafından açılacaktır.
  • Bağkur desteği ise 1 yıl boyunca kişi adına tamamen devlet tarafından yatırılmaktadır. 1 yıl bitişinden itibaren kişi artık hiçbir destek almadan Bağkur primini yatırmak zorundadır.

Fakat girişimcinin bu desteklerden yararlanması için bir kısım şartları taşıması gerekir. Genç girişimci desteğinden yararlanmak için her şeyden önce girişimcinin 18-29 yaş arasında olması gerekir. Ayrıca girişimcinin, destek başvurularına erişebilmesi için yasa yürürlüğe girdikten sonra ki süreçte işini kurmuş olması gerekir. Yaş şartını sağlayan ve ilk defa iş kuracak olan girişimciler bu destekten yararlanabilir.

Genç girişimci desteğinden yararlanmak için hangi alanlarda destek verildiğinin de bilinmesi gerekir. İlgili yasa kapsamında ticaret, zirai ve mesleki faaliyetler alanında faaliyet gösterecek olan girişimciler bu destekten yararlanabilir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse,

  • Serbest meslek,
  • Tarım ve hayvancılık,
  • Ticaret alanında faaliyet gösterecek olan girişimcilerin bu destekten yararlanması mümkündür.

Kosgeb Genç Girişimci Desteği

Genç girişimci desteği ülkemizde KOSGEB tarafından verilen bir destek kalemidir. E-devlet üzerinden KOSGEB’e yapacağınız başvuru ile bu destekten yararlanmanız mümkündür. Destekten yararlanacak olan kişilerin şahıs şirketi kurması gerekir. Limited ya da anonim şirket adı altında faaliyet gösterecek olan girişimciler desteklemenin dışında tutulmuştur.

29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanmak için kişinin daha önceden herhangi bir şekilde şirket kurmamış ya da şirketin ortağı olmamış olması gerekir. Burada dikkate alınması gereken husus, girişimcinin ilk defa gelir vergisi mükellefi olmasının baz alınmasıdır. Daha önceden gelir vergisi mükellefi olmuş olan girişimciler yasa kapsamının dışında tutulmuştur.

KOSGEB 29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanmak için aranan en önemli şart KOSGEB girişimcilik eğitiminin tamamlanmasıdır. E-devlet üzerinden küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu destekten faydalanması için eğitim başvurusuna buradan ulaşması gerekmektedir. KOSGEB web sayfası üzerinden konuya dair bilgi sahibi olmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Genç Girişimci Bağkur Desteği

29 yaş altı genç girişimci desteği kapsamında girişimciye verilecek olan önemli destek kalemlerinden biri de Bağkur desteğidir. Söz konusu destek, ilk 1 yıllık süre boyunca girişimcinin Bağkur ödemelerinin devlet tarafından karşılanmasını kapsar. Bu desteğin alınması için girişimcinin yukarıda belirtilen şartları sağlaması yeterlidir.

Yasa kapsamında verilen desteklerde adi ortaklıklar için belirtilen küçük bir ayrıntı vardır. Bu kapsamda adi ortaklık kuranların da Bağkur desteğinden yararlanması mümkündür. Yasanın belirttiği ayrıntılar incelendiğinde adi ortaklardan en küçük paydaya/ hisseye sahip olanın Bağkur desteğinden faydalanmasının önü açılmıştır. Diğer ortakların bu destekten faydalanması söz konusu değildir.

Bağkur desteğinde de yasa gereği alt sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı için belirlenen Bağkur primi alt sınırı 1251 TL’dir. 1 yıllık verilecek toplam Bağkur desteği ise 15.012 TL’dir. Bu rakam aynı zamanda verilecek olan desteğin üst sınırını da ifade eder. Bağkur primlerinin her yıl artması ile birlikte verilecek olan üst sınır da aynı oranda değişir.

Bağkur desteğinden yararlanmanız için vergi levhanız ile birlikte SGK’ya başvuru yapmanız gerekir. Gerekli incelemelerden sonra 29 yaş altı genç girişimci desteği kapsamında girişimcinin Bağkur muafiyeti sisteme otomatik olarak yansıyacaktır. Aldığınız destek sayesinde işletmenizin ilk döneminde önemli oranda maddi avantajlar elde edebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru gerçekleştirmeden evvel kişinin şahıs şirketini kurması veya adi ortaklıktaki en küçük hisseye sahip olması gerekmektedir. Yani girişimi gerçekleştirmiş olması gerekir. Ardından vergi sicil kaydı açılacaktır. Bu işlemleri muhasebeciniz de tamamlayabilir sizler de tamamlayabilirsiniz. Ancak mevzuat ve belge işlemlerinin tamamlanmasını en iyi muhasebeci bilecektir. Kaldı ki bir şahıs şirketi de olsa mutlaka bir muhasebeci ile çalışmak zorunluluğunuz olacaktır.

Vergi dairesine yapılan sicil kaydı başvurusunun ardından maliyeden bir memur şirketinizi ve içeriğini kontrol etmek üzere teftişe gelecektir. Bu süreçte işiniz ve çalışma sürecinizle ilgili birkaç soru yönelterek prosedür işlemlerini gerçekleştirir ve vergi kaydınızı açar. Vergi levhanızın çıkmasının ardından genç girişimci desteği şartlarını sağlamış olursunuz.

Ardından bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne 29 yaş altı genç girişimci desteği başvuru dilekçesi yazılır. Dilekçe ve başvuru sürecinizi muhasebecinize emanet etme seçeneğine sahipsinizdir. Genç girişimci desteği başvurunuz neredeyse birkaç hafta içerisinde değerlendirilmiş olacaktır. Bu süreçte e-devlet üzerinde vergi borcu ve Bağkur prim borcuna sahip olmanız çok doğaldır. Kabul gören desteğinizin ardından borçlarınız devlet tarafından kapatılacaktır.

Şahıs şirketi kurulumunda başlangıçta ve devamında yapılacak muhasebe giderleri maalesef destek görmemektedir. Sizin adınıza vergi sicil kaydı ve genç girişimci desteği başvurunuzu profesyonelce gerçekleştirecek muhasebeciniz tek sefere mahsus olmak üzere bir ücret talep edecektir. Bu ücret çok fahiş olmamakla birlikte muhasebeci tarafından belirlenir ve tarafınıza teklif edilir. Devamında ise yalnızca aylık muhasebe ücretini anlaştığınız sabit fiyat üzerinden ödemeye devam edersiniz. Aylık muhasebe ücreti ise ufak meblağlardır.

Genç girişimciliğe dair devlet destekleri ve diğer destekler hakkında bilgi sahibi olmak için diğer yazılarımıza göz atmak isteyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir