Denizbank hesap isletim ucreti karari
denizbank hesap isletim ucreti karari

Hesap İşletim Ücreti Tüketici Kararı Nedir?

Bilindiği gibi Tüketici Hakem Heyetleri; tüketicilerden kesilen dosya masrafı, kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, istihbarat ücreti gibi kalemleri tüketicinin başvurması halinde bir takım işlemlerden geçirilerek karar çıkarmaktadır.

Hakem Heyetleri Bürosunda çalışanlar gelen tüketici dilekçesini bir üst yazıya bağlayarak İlgili Banka ya da kuruluşa gönderirler ve konu hakkında 30 gün içerisinde Heyete sunulmak üzere cevap verilmesini isterler.

Banka veya kuruluşlar bu yazıya cevap verse de vermese de Tüketici Hakem Heyeti bir karar alır ve taraflara bunu tebliğ eder. Aşağıda tüketicinin başvurmuş olduğu Hesap İşletim Ücreti ile ilgili Tüketici Hakem Heyetince verilmiş gerçek bir karar bulunmaktadır.

Denizbank Hesap İşletim Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Şikayet Konusu          : Hesap İşletim Ücreti
Şikayet Tarihi             : 19.09.2014
Karar Tarihi                : 10.04.2015

Olayın Özeti: : Tüketici, DENİZBANK A.Ş.’nin 6400013 No’lu hesabının kullanıcısı olduğunu, hesabından 2008-2012 tarihlerinde hesap işletim ücreti adı altında toplam 307,00TL bedel tahsil edildiğini haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 02.10.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firmaya  PTT kanalıyla iş yerinde daimi çalışana tebligat yapılmış ancak savunma isteğine yasal süresi içerisinde cevap verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası incelenmiş ve bankanın, Hesap İşletim Ücreti adı altında tüketiciden ücret talep etme hakkı olmadığı, bankanın vadesiz hesap açarak para akışından ve komisyon ücretlerinden zaten menfaat temin ettiği, ayrıca 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir.Kaldı ki alınan ücretin verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır.Ayrıca 6502 Sayılı Yasanın 6/1 maddesi, tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir. Yine Kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. Maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” Hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda, tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten yada tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir. Denildiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM:Tüketicinin talebinin KABULÜNE;“ Hesap İşletim Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 307,00 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

3 Comments

    1. Cihan bey 3 ekim 2014 tarihinden itibaren hesap işletim ücretleri yasal hale getirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir