Finansbank dekont masrafi
finansbank dekont masrafi

Finansbank’tan yapmış olduğunuz kredilere istinaden hesabınızdan kesilen dosya masrafı, istihbarat ücreti gibi ücretleri geri alabilmeniz adına Tüketici Hakem Heyetleri ücretin kesildiğine dair dayanak belge istemektedir. Ancak diğer bankalar gibi Finansbank’ta bu durumu gelir kapısı haline getirmiş olup, tüketicilerden çıkartılan dekontlar için ücret talep etmektedir.

Talep edilen dekont ücretini nasıl alabiliriz?

Geriye dönük olarak yapılan işlemlerin ibrazı amacıyla tüketiciye banka tarafından çıkarılan dekontlardan, hatırı sayılır bir meblağ alan bankalar hakem heyetlerinin verdiği kararlar ile kasalarından para çıksa bile bunu da gelir haline getirmiş durumdalar.

Bankadan dekont karşılığı ile dekont ücreti alan bankalar ücretin kesildiğine dair sizlere başka bir belge daha vermek zorundadır. Bu belge ile 3 Ekim 2014 tarihinden önceki son 10 yıl içerisinde sizlerden alınan dekont ücretleri için Tüketici Hakem Heyetine Başvurabilirsiniz. Ancak Ekim 2014 tarihinden sonra çıkarılan yasa ile dekont ücreti yasal hale getirilmiştir.

Aşağıda Hakem Heyetince verilen Dekont Ücreti Kararını inceleyebilirsiniz.

Finansbank Dekont Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Bankacılık Denetleme Kurulu,  3 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değişiklik yapıldığından bu tarihten sonraki dekont ücreti masrafları yasal bir çerçeveye bürünmüştür. Bu tarihten önceki son 10 yıllık dekont ücretlerinizi ikametinizin bulunduğu Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyeti Bürolarına başvurabilirsiniz.

Konu hakkındaki sorularınızı aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız kısa zamanda cevaplandırılacaktır.

Şikayet Konusu              : Dekont Ücreti
Şikayet Tarihi                 : 27.05.2014
Karar Tarihi                    : 16.01.2015

Olayın Özeti: Tüketici, FİNANSBANK A.Ş.’den daha önce kullanmış olduğu kredilerin dosya masrafını gösterir belge istediğinde bankanın kendisinden dekont ücreti adı altında 100,00 TL bedel tahsil edildiğini,  haksız yere kesilen bu bedelin tarafına iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 19.06.2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında Müşteriden alınan masraflar müşterimizle müzakere edilmiş ve belgelerde bu durum tevsik edilerek imza altına alınmıştır. Müşterimizden alınmış bulunan bu masraflar yasal düzenlemeler çerçevesinde alınmaktadır. “Bankaların kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması T.C. Merkez bankasınca yayınlanacak tebliğler ile düzenlenir.” Denilerek bankaların faiz ve diğer menfaatlerin sağlanacağı oranları Merkez Bankasının yayınladığı tebliğler uyarınca bankaların serbestçe tayin edebileceği ve ayrıca bu sayede menfaat elde etmesinin de mümkün olabileceği ifade edilmiştir denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri incelenmiştir. Evrensel Tüketici haklarından bildirisinde Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkıdır. Banka tarafından tüketicinin faydalandığı hizmetin içeriğini öğrenmek amacıyla ücret istenmiştir. Bankanın aldığı paranın haklı , makul ve belgelendirilebilir olması gereklidir. Tüketiciden istenen bedel ise haksız ve fahiş olduğu tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM: Tüketicinin talebinin  KABULÜNE; “Dekont Ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 100,00 TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikayet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikayet edilen tarafından ödenmesine, şikayet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikayet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin …. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine,itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir