Golge bankacilik
golge bankacilik

Gölge bankacılık sistemi kısmen geleneksel bankacılık sistemi ile ilişkilidir. Fakat geleneksel bankacılık sistemi ile gölge bankacılık sistemi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin geleneksel bankacılık yasal açıdan denetime tabii tutulurken gölge bankacılık sistemi yasal açıdan denetime tabii tutulmaz.

Gölge bankacılık sistemini kısaca tabir edecek olursak finans kuruluşu olmayan firmaların yasal olarak ve bankacılık düzenlemelerine tabi tutulmadan yapacağı bankacılık faaliyetlerini yürütmesi anlamına gelmektedir. Gölge bankacılık sistemi kullanıldığı zaman geleneksel bankaların farkı olarak mevduat toplanamadığı için farklı yollarla toplanan kaynaklar, geleneksel bankacılık sisteminde olduğu gibi belli bir faiz karşılığında halka sunuluyor.

Gölge bankacılık sisteminde müşterilere; varlığa dayalı ticari kâğıtlar ve ipotek karşılığında para piyasası fonları veya kredi vererek bununla beraber elde edilen faiz farklarıyla kar elde ediliyor.

Gölge piyasasının uğraş alanları türev araçlar, hedge fonları, döviz depo piyasası ve para piyasası fonlarıdır. Bu sistem birçok ülkede uygulanmaktadır ve genellikle geleneksel bankacılık sistemine tabii olmamaktadır. Bu sistemin bir diğer özelliği ise daha düşük faizli kredi sunmasıdır.

Hedge Fonu Nedir?

Sermaye Piyasa Kurulunun kendi mevzuatına göre yatırım fonu olarak geçer. Korunma amaçlı olarak yatırım olarak karşımıza çıkar.

Döviz Depo Piyasası Nedir?

Belli bir süreliğine döviz likidetine  ihtiyacı bulunan finans kuruluşları ile fazlalığı bulunan kuruluşlar arasında Merkez Bankası aracılığıyla belli orandaki faizler ve vadelerde yapılan işlemdir.

Para Piyasası Fonları Nedir?

Vadesi en fazla 184 gün kalan miktarı yüksek paranın sermaye piyasa araçlarına yatırılmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir