Engelli maasi nasil alinir
engelli maasi nasil alinir

Emekli Maaşı ve Gerekenler

Sosyal devlet anlayışını kabullenmiş olan ülkeler; engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların yaşamını kolaylaştırmak adına birçok kanun çıkarmaktadır. 2022 engelli maaşı da engelli bireylere yardımcı olmak adına yapılan, 3 ayda bir gerçekleşen yasal yardımdır. Birçok engelli bireyin bu haktan yararlanmaları gerektiği halde; başvuru işlemlerini bilmedikleri için yasal hakları olan bu yardımı kullanamamaktadırlar. Bu yüzden engelli maaşı nasıl alınır sorusu oldukça önem kazanmış bir soru olmaktadır.

2022 engelli maaşı alabilmek için kişinin engelli halinin %40 olması gerekir. Bu durumun bir hastane raporu ile ispatlanmış olması gereklidir. Hastane kurulu tarafından onaylanmayan bir rapor geçerli sayılmamaktadır.

Engelli maaşı alabilmek için aynı zamanda hane içi gelire de bakılmaktadır. Bir hane içinde yaşayan kişilerin her birine düşen payın asgari ücretin 3’te 1’i kadar olması gerekmektedir. Bu kısıtlamayı 16 yaşından küçük bireyler dâhil değildir.

Başvuruda Gerekli Evraklar

Engelli maaşına başvuracak kişiler için istenen evraklar;

 • Dilekçe
 • Mal bildirim beyanı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sağlık Kurul Raporu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Fakirlik Kâğıdı
 • Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan maaş almadığını gösteren belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan Defterdarlık, Mal müdürlükleri, Emekli Sandığı, Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurulur.

Aylıkların Ödenme Şekli

Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kişilerin aylığa hak Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde tek seferde ödeme yapılır.

Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenmiş olan zamanlarda yapılan ödemeler için kişinin velilerine, vasilerine, kayyumlarına da yapılabilmektedir.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

2022 sayılı kanun uyarınca ödenecek olan maaşlar bir hizmet veya ödül karşılığı olmayıp sosyal yardım adı altındadır. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üç aylık dönemler şeklinde ödenmektedir.

Ödeme zamanlamaları ise yoğunluğu engelleme amaçlı olarak günlere bölünmüştür. Bunlar;

 • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
 • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü ödeme alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir