Kredi ve Finans Portalı

Kambiyo Senedi

Kıymetleri evrakların bir diğer çeşidi olarak bulunan kambiyo senetleri, değerli kağıtların bütün özelliklerini barındırır. Ödeme aracı olan senetler; Ticaret Hukuku’na bağlı olarak işlem görür ve çek, bono, poliçe kambiyo senetlerinin alt çeşididir. Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi Mahsus haiz yoluyla takiplerde borçlu, ödeme emrinin kendine ulaşmasının ardından 5 gün içinde takipte bulunan icra...