Kredi ve Finans Portalı

görevde yükselme 657 soruları

657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi Genel Kadro Kanununda gösterilmez. (Madde-33)Kanunlarla kurulan fonlar, Kefalet sandıkları Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla Milli Güvenliğe...