Devlet Memurları

Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları ile Aday Memurların yetiştirilmesi sonrasında yapılan sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilk kısmı ile ilgili hazırladığımız soruları sizinle paylaşmak istedik. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir. (Madde-1) Emniyet Teşkilatında Çalışanlar Sayıştay Meslek Mensupları Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar Anayasa Mahkemesi üyeleri 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir. (Madde-1) İl...
Haftalık 40 saat çalışma süresi bulunan memurun kurumu ve hizmetleri dolayısıyla farklı çalışma saatleri olabiliyor. Tatil hafta sonları olurken yurt dışı görevlerde hafta tatilini Bakanlar Kurulu farklı günlerde tespit edebiliyor. Memurun günlük çalışma saatleri bölgelere göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) teklifi ile Bakanlar Kurulunca, illerde valiliklerce belirleniyor. Bu durum engelliler için merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirce farklı belirlenebilir. Tespit edilen çalışma saatleri DPB teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanırken 24 saat çalışma...
Aday memur disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla adaylığı kalkar ve asil memurluğu atanır. Asaleten atanma tarihi adaylık süresini geçmez. İstisnai Memurluğa Atanma Cumhurbaşkanı Genel Sekterliğinden, Valiliklere kadar 59. Maddede belirtilen görevlere KPSS şartı olmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Daha sonra bu atamalarda 48 nci maddedeki şartları taşıyanlar asil memurluğa geçiş yapabilmektedir. Burada atananlara sınav, kademe ilerleme, derece yükselme dışındaki bütün hükümler uygulanır. Devlet sanatçıları da istisnai kadrolar içerisindedir. Sanatçıların atanmasında ayrı...
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı haricindeki Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları ihtiyaç duydukları kadro sayısı, sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Devlet Personel Başkanlığı alımı yapılacak kadroları ve özelliklerini başvurma süresinin bitimine en az 15 gün önce Resmi Gazetede, TV ve gazetelerde duyurur. Memur Olma Şartları Türk Vatandaşı Olma 18 yaşını doldurmuş olmak, meslek liselerini bitiren 15 yaşındakiler kazai rüşt kararı almak şartıyla olabilir. Ortaokul mezunu bitirenler memur olabilirken kanunun 41....
Devlet memurları kanunu içerisinde 12 hizmet sınıfı bulunur. Bu sınıflardan ikisi 2016 yılında yeni kurulmuştur. Bu Kurulan hizmet sınıfları Jandarma Hizmetleri ile Sahil Güvenlik Hizmetleridir. Kadrosuz memurun çalıştırılması mümkün değildir. İl Özel İdare, Belediye ve bunlara bağlı birliklerin kadro oluşumları ve kaldırılması İçişleri Bakanlığınca onay verilmesi gerekir. Devlet memurlarınca da belirlenen kadroların kurumca yapılan teklif sonrası Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. 1,2,3,4 derece kadro için Bakanlar Kurulu...
- Bu yönetmelik Atamaları merkezce yapılan İl müdürleri ile Bakanlığın merkez ve taşrada görev yapan daire başkanı, müdürler ve alt görevlerdeki personeli kapsar. - Mülki İdare amiri, Özel İdareler, Belediyeler ve Birlikleri, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Dernek denetçileri bu yönetmelik kapsamaz. - Bakanlık Encümeni Müsteşar Başkanlığında, Emniyet Gen. Müdürü, Ana Hizmet Birim Gn.Müdürleri, Teftiş Kuruluş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü oluşturur. - Yer Değiştirme Suretiyle Atananlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü,...
Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip 4982 Bilgi Edinme Kanunu’na ait bilgileri sizler için maddeler halinde açıklamaya çalıştık. Görevde Yükselme Sınavına ve Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam eden devlet memurlarına büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz Bilgi Edinme Kanununda satır başları şu şekilde: 4982 Sayılı Kanun Mahkemelere uygulanamaz. Türkiye’de ikamet eden yancı kişi ve kişilikler kendi faaliyet alanları hakkındaki bilgiyi karşılıklık esasına göre isteyebilirler. ...
Kepez Bekçi Alım Sınavını Kazananlar Yapılan Yazılı sınav sonrası yedek ve asil kazananların listesi için tıklayınız. kepez-bekci-sinavini-kazananlar Bilindiği üzere yurt genelinde İl ve ilçelere binlerce çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilmek üzere başvurular alınmaya başlanmasının ardından 30 Kasım tarihi itibariyle başvuru alımlarının süresi bitmişti. Şartları uyan personeller mülakat sınavına tutulduktan sonra yazılı sınav ile bekçi alım süreci tamamlanmış olacak. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürlüklerinin emrine görevlendirilmesi planlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için aday...
Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki vereceği kimseler tarafından verilebilir askeri bilgiler yetkili kılınan görevli dışında kimse tarafından açıklanamamaktadır. Devlet Memurlarında Araç ve Gereç Yetkisi Memur kendisine sorumlu olarak yüklenen devlete ait resmi belgelerde dahil olmak üzere araç ve gereçleri bulunduğu bölge dışına çıkaramaz ve kendi hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet Memurları Kanundaki Hususların Uygulanması Memur 657 sayılı kanunda belirtilen bütün hususların kendileri için uygunlanmasını...
Memur olarak görev yapan herkes kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları için taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borç miktarlarını bildirmek zorundadır. Mal Bildiriminin şekli, biçimi, düzenleme dönemleri, teslimi düzenlenen bir yönetmelik ile açıklanmıştır. Kimler Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda Seçimle iş başına gelenler (Muhtar ve ihtiyar üyeleri hariç) Noterler Türk Hava Kurumunu yönetim, denetim kurul üyeleri Türk Kızılayı'nda görev alanlar ve şube başkanları Genel ve Katma bütçeli daireler, özel idare...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123
Sayfa başına git