Devlet Memurları

Devlet memurları kanunu içerisinde 12 hizmet sınıfı bulunur. Bu sınıflardan ikisi 2016 yılında yeni kurulmuştur. Bu Kurulan hizmet sınıfları Jandarma Hizmetleri ile Sahil Güvenlik Hizmetleridir. Kadrosuz memurun çalıştırılması mümkün değildir. İl Özel İdare, Belediye ve bunlara bağlı birliklerin kadro oluşumları ve kaldırılması İçişleri Bakanlığınca onay verilmesi gerekir. Devlet memurlarınca da belirlenen kadroların kurumca yapılan teklif sonrası Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. 1,2,3,4 derece kadro için Bakanlar Kurulu...
- Bu yönetmelik Atamaları merkezce yapılan İl müdürleri ile Bakanlığın merkez ve taşrada görev yapan daire başkanı, müdürler ve alt görevlerdeki personeli kapsar. - Mülki İdare amiri, Özel İdareler, Belediyeler ve Birlikleri, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Dernek denetçileri bu yönetmelik kapsamaz. - Bakanlık Encümeni Müsteşar Başkanlığında, Emniyet Gen. Müdürü, Ana Hizmet Birim Gn.Müdürleri, Teftiş Kuruluş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü oluşturur. - Yer Değiştirme Suretiyle Atananlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü,...
Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip 4982 Bilgi Edinme Kanunu’na ait bilgileri sizler için maddeler halinde açıklamaya çalıştık. Görevde Yükselme Sınavına ve Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam eden devlet memurlarına büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz Bilgi Edinme Kanununda satır başları şu şekilde: 4982 Sayılı Kanun Mahkemelere uygulanamaz. Türkiye’de ikamet eden yancı kişi ve kişilikler kendi faaliyet alanları hakkındaki bilgiyi karşılıklık esasına göre isteyebilirler. ...
Bilindiği üzere yurt genelinde İl ve ilçelere binlerce çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilmek üzere başvurular alınmaya başlanmasının ardından 30 Kasım tarihi itibariyle başvuru alımlarının süresi bitmişti. Şartları uyan personeller mülakat sınavına tutulduktan sonra yazılı sınav ile bekçi alım süreci tamamlanmış olacak. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürlüklerinin emrine görevlendirilmesi planlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için aday adayları ilçelerde teker teker belirlenmiş durumda. Belli periyodlarda yapılacak mülakatlar sonucu sınava girmeye hak...
Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki vereceği kimseler tarafından verilebilir askeri bilgiler yetkili kılınan görevli dışında kimse tarafından açıklanamamaktadır. Devlet Memurlarında Araç ve Gereç Yetkisi Memur kendisine sorumlu olarak yüklenen devlete ait resmi belgelerde dahil olmak üzere araç ve gereçleri bulunduğu bölge dışına çıkaramaz ve kendi hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet Memurları Kanundaki Hususların Uygulanması Memur 657 sayılı kanunda belirtilen bütün hususların kendileri için uygunlanmasını...
Memur olarak görev yapan herkes kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları için taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borç miktarlarını bildirmek zorundadır. Mal Bildiriminin şekli, biçimi, düzenleme dönemleri, teslimi düzenlenen bir yönetmelik ile açıklanmıştır. Kimler Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda Seçimle iş başına gelenler (Muhtar ve ihtiyar üyeleri hariç) Noterler Türk Hava Kurumunu yönetim, denetim kurul üyeleri Türk Kızılayı'nda görev alanlar ve şube başkanları Genel ve Katma bütçeli daireler, özel idare...
Göreve atanan memur gerekli Temel ve Hazırlayıcı eğitimi aldıktan sonra Asli Devlet Memurluğuna atanmaktadır. Atamanın gerçekleşmesine müteakip bir ay içerisinde merasimle yemin eden memur, yine yemin belgesi imzalar ve bu belge özlük dosyasında saklanır. Atanan memurlar T.C. Anayasasına ve kanunlarına bağlı kalmak ve sadakatla uymak zorundadır. Devlet Memurları ve Tarafsız ve Devlete Bağlı Kalır Devlet memuru olarak kamu kurumlarında görev yapanlar hiçbir şekilde dil, din, ırkı, inanç, mezhep gibi ayrımlar yapamazlar ve siyasi...
1965 yılında kabul edilmesine rağmen zaman zaman düzenleme yoluna gidilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürütme kurumlarınca değişikliklere gidilmiş olmasına rağmen hâlâ yürürlükte bulunmaktadır. 657 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar ve Olmayanlar Türkiye’de faaliyette bulunan Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar başta olmak üzere Özel İdare Müdürlükleri, Belediyeler ve Belediyelere bağlı döner sermaye kuruluşlarında görev yapan memurları kapsıyor olsa da; Anayasa Mahkemesi dahil yargıda görev yapanlar, Üniversiteler, Güzel Sanatlar Akademileri, Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri,...
Ülkemizde görev yapan yaklaşık 850 bin resmi kadrolu öğretmen aylık olarak ek ders ücreti alabilmektedir.  Bunların yanında yapılan son düzenlemeler sonrasında görev yapan binlerce cami imamı ve İmam Hatip görevlisi de ek ders ücreti alabilmeye hak kazanmıştır. Her ay’ın başında tanzim edilen ek ders ücretlerine istinaden ödeme yapılan öğretmen ve Diyanet İşleri personelinin zaman içerisinde meydana gelen haciz işlemleri ile karşı karşıya gelmektedir. Gelen haciz işlemi sonrasında maaşlarından ¼ oranında kesinti...
İlkokulda görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan memurların üye olabildikleri ve maaşlarından üyelik aidatı kesintisi uygulanan Milli Eğitim çalışanları  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN) belli başlı bazı kalemlerde para yardımı alabiliyorlar. Sosyal Yardımlar Nasıl Belli Oluyor? Öğretmenlere ve üyelerine yapılacak olan yardım miktarları ise  yıllık olarak belirlenmekte ve Milli Eğitim Bakanlığının Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Bu anlamda Ekim 2017 yılı 2721 sayılı dergi’de yapılacak yardımlar...
Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123
Sayfa başına git
error: Content is protected !!