Devlet Memurları

Vergi Nedir? Vergi, her vatandaşın ödemesi gereken, devletin doğrudan doğruya veya kimi maddelerin , hizmetlerin fiyatları üstüne eklenerek topladığı paradır.Vergi anayasada yer alan yerine getirilmesi zorunlu bir vatandaşlık görevidir.Verginin anayasada yer alması sebebiyle kimsenin vergi ödememe , vergi ödememede direnme tercihi olamaz.Çalışanların maaşlarına her yıl düzenlenen Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kesinti uygulanmaktadır.Ülkemizde ikamet eden ( 1 yılda 6 aydan fazla) kişiler kanunların belirlediği ölçüde gelir vergisi öderler. Vergi Dilimi Nedir? Vergi dilimleri çalışanların...
Memur maaşları her geçen yıl artmasına rağmen enflasyon karşısında adeta eriyor. Yaşanan geçim sıkıntısı sebebiyle bir çok memur ek iş yapıyor ya da ek iş yapmak istiyor.      Devlet memurlarının ek iş yapmasında yasal engel var mı? Kamuda çalışan tüm devlet memurlarının hak ve hükümlülükleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir.İlgili kanunun 28. maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre Tacir  veya Esnaf  sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi...
657 Sayılı Kanunun 4. kısımının ilk bölümü olarak hazırlanan Görevde Yükselme sınavına göre hazırlanmış sorular Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır.657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar kimin teklifi ile asli memurluğu atanırlar.(Madde-58)Sicil Amirinin Disiplin Amirinin Daire Amiri Atamaya Yetkili...
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavlara göre 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2016 KPSS3 sınavında 70 ve daha yukarı puan alanların başvuru yapabileceği personel alımında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Liseleri yada dengi okullardan mezun olunma şartı bulunuyor. Tarım işletmelerinde sözleşmeli personel olarak atanmak isteyenlerin sınavı Ankara Üniversitesinde 28 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Tek oturumlu sınavda 80 soru sorulurken, sınav süresi de 100...
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun III. bölümüne göre sorular ve cevapları Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır. 657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı DMK’ya göre Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların aşağıdakilerden hangisi Devlet Personel Başkanlığına bildirilmez.(Madde-46)Sayılarını ...
Resmi Gazetede Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından taşra teşkilatına 123 ve merkez teşkilatına 426 memur alımı yapacak. Alımı yapılacak kadrolar arasında mühendis, programcı, teknisyen, çözümleyici, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni gibi GİH kadroları ile bekçi, hizmetli ve dağıtıcı olarak Yardımcı Hizmetler Personeli de alınacak.Başvurular YSK alacağı personelin başvuruları 7 Mart ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar www.ysk.gov.tr adresine girerek buradaki...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi Genel Kadro Kanununda gösterilmez. (Madde-33)Kanunlarla kurulan fonlar, Kefalet sandıkları Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdaki kadroların hangisinin hazırlanmasında İçişleri Bakanının onayı aranmaz. (Madde-33)İl Özel...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları 657 Sayılı Kanun Kısa NotlarıKurumların yurt içi ve yurt dışı eğitim programının hazırlanmasını Devlet Personel Başkanlığı yapar. 657 ye göre derece yükselmesi yapılabilmesi içinÜst derecede boş kadro olması Derecede 3 yıl çalışmak ve 3. Kademede bir yıl çalışmak Kadronun niteliklerini elde etmiş...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları ile Aday Memurların yetiştirilmesi sonrasında yapılan sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilk kısmı ile ilgili hazırladığımız soruları sizinle paylaşmak istedik.657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir....
Haftalık 40 saat çalışma süresi bulunan memurun kurumu ve hizmetleri dolayısıyla farklı çalışma saatleri olabiliyor. Tatil hafta sonları olurken yurt dışı görevlerde hafta tatilini Bakanlar Kurulu farklı günlerde tespit edebiliyor. Memurun günlük çalışma saatleri bölgelere göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) teklifi ile Bakanlar Kurulunca, illerde valiliklerce belirleniyor. Bu durum engelliler için merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirce farklı belirlenebilir. Tespit edilen çalışma saatleri DPB teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanırken 24 saat çalışma...
Aday memur disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla adaylığı kalkar ve asil memurluğu atanır. Asaleten atanma tarihi adaylık süresini geçmez.İstisnai Memurluğa Atanma Cumhurbaşkanı Genel Sekterliğinden, Valiliklere kadar 59. Maddede belirtilen görevlere KPSS şartı olmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Daha sonra bu atamalarda 48 nci maddedeki şartları taşıyanlar asil memurluğa geçiş yapabilmektedir. Burada atananlara sınav, kademe ilerleme, derece yükselme dışındaki bütün hükümler uygulanır. Devlet sanatçıları da istisnai kadrolar içerisindedir. Sanatçıların atanmasında ayrı...
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı haricindeki Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları ihtiyaç duydukları kadro sayısı, sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Devlet Personel Başkanlığı alımı yapılacak kadroları ve özelliklerini başvurma süresinin bitimine en az 15 gün önce Resmi Gazetede, TV ve gazetelerde duyurur.Memur Olma ŞartlarıTürk Vatandaşı Olma 18 yaşını doldurmuş olmak, meslek liselerini bitiren 15 yaşındakiler kazai rüşt kararı almak şartıyla olabilir. Ortaokul mezunu bitirenler memur olabilirken kanunun 41....
Devlet memurları kanunu içerisinde 12 hizmet sınıfı bulunur. Bu sınıflardan ikisi 2016 yılında yeni kurulmuştur. Bu Kurulan hizmet sınıfları Jandarma Hizmetleri ile Sahil Güvenlik Hizmetleridir. Kadrosuz memurun çalıştırılması mümkün değildir. İl Özel İdare, Belediye ve bunlara bağlı birliklerin kadro oluşumları ve kaldırılması İçişleri Bakanlığınca onay verilmesi gerekir. Devlet memurlarınca da belirlenen kadroların kurumca yapılan teklif sonrası Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. 1,2,3,4 derece kadro için Bakanlar Kurulu...
- Bu yönetmelik Atamaları merkezce yapılan İl müdürleri ile Bakanlığın merkez ve taşrada görev yapan daire başkanı, müdürler ve alt görevlerdeki personeli kapsar. - Mülki İdare amiri, Özel İdareler, Belediyeler ve Birlikleri, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Dernek denetçileri bu yönetmelik kapsamaz. - Bakanlık Encümeni Müsteşar Başkanlığında, Emniyet Gen. Müdürü, Ana Hizmet Birim Gn.Müdürleri, Teftiş Kuruluş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü oluşturur. - Yer Değiştirme Suretiyle Atananlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü,...
Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip 4982 Bilgi Edinme Kanunu’na ait bilgileri sizler için maddeler halinde açıklamaya çalıştık. Görevde Yükselme Sınavına ve Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam eden devlet memurlarına büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz Bilgi Edinme Kanununda satır başları şu şekilde:4982 Sayılı Kanun Mahkemelere uygulanamaz. Türkiye’de ikamet eden yancı kişi ve kişilikler kendi faaliyet alanları hakkındaki bilgiyi karşılıklık esasına göre isteyebilirler. ...
Kepez Bekçi Alım Sınavını Kazananlar Yapılan Yazılı sınav sonrası yedek ve asil kazananların listesi için tıklayınız. kepez-bekci-sinavini-kazananlar Bilindiği üzere yurt genelinde İl ve ilçelere binlerce çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilmek üzere başvurular alınmaya başlanmasının ardından 30 Kasım tarihi itibariyle başvuru alımlarının süresi bitmişti. Şartları uyan personeller mülakat sınavına tutulduktan sonra yazılı sınav ile bekçi alım süreci tamamlanmış olacak. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürlüklerinin emrine görevlendirilmesi planlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için aday...
Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki vereceği kimseler tarafından verilebilir askeri bilgiler yetkili kılınan görevli dışında kimse tarafından açıklanamamaktadır.Devlet Memurlarında Araç ve Gereç Yetkisi Memur kendisine sorumlu olarak yüklenen devlete ait resmi belgelerde dahil olmak üzere araç ve gereçleri bulunduğu bölge dışına çıkaramaz ve kendi hususi işlerinde kullanamazlar.Devlet Memurları Kanundaki Hususların Uygulanması Memur 657 sayılı kanunda belirtilen bütün hususların kendileri için uygunlanmasını...
Memur olarak görev yapan herkes kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocukları için taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borç miktarlarını bildirmek zorundadır. Mal Bildiriminin şekli, biçimi, düzenleme dönemleri, teslimi düzenlenen bir yönetmelik ile açıklanmıştır.Kimler Mal Bildiriminde Bulunmak ZorundaSeçimle iş başına gelenler (Muhtar ve ihtiyar üyeleri hariç) Noterler Türk Hava Kurumunu yönetim, denetim kurul üyeleri Türk Kızılayı'nda görev alanlar ve şube başkanları Genel ve Katma bütçeli daireler, özel idare...
Göreve atanan memur gerekli Temel ve Hazırlayıcı eğitimi aldıktan sonra Asli Devlet Memurluğuna atanmaktadır. Atamanın gerçekleşmesine müteakip bir ay içerisinde merasimle yemin eden memur, yine yemin belgesi imzalar ve bu belge özlük dosyasında saklanır. Atanan memurlar T.C. Anayasasına ve kanunlarına bağlı kalmak ve sadakatla uymak zorundadır.Devlet Memurları ve Tarafsız ve Devlete Bağlı Kalır Devlet memuru olarak kamu kurumlarında görev yapanlar hiçbir şekilde dil, din, ırkı, inanç, mezhep gibi ayrımlar yapamazlar ve siyasi...
1965 yılında kabul edilmesine rağmen zaman zaman düzenleme yoluna gidilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürütme kurumlarınca değişikliklere gidilmiş olmasına rağmen hâlâ yürürlükte bulunmaktadır.657 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar ve Olmayanlar Türkiye’de faaliyette bulunan Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar başta olmak üzere Özel İdare Müdürlükleri, Belediyeler ve Belediyelere bağlı döner sermaye kuruluşlarında görev yapan memurları kapsıyor olsa da; Anayasa Mahkemesi dahil yargıda görev yapanlar, Üniversiteler, Güzel Sanatlar Akademileri, Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri,...
Ülkemizde görev yapan yaklaşık 850 bin resmi kadrolu öğretmen aylık olarak ek ders ücreti alabilmektedir.  Bunların yanında yapılan son düzenlemeler sonrasında görev yapan binlerce cami imamı ve İmam Hatip görevlisi de ek ders ücreti alabilmeye hak kazanmıştır. Her ay’ın başında tanzim edilen ek ders ücretlerine istinaden ödeme yapılan öğretmen ve Diyanet İşleri personelinin zaman içerisinde meydana gelen haciz işlemleri ile karşı karşıya gelmektedir. Gelen haciz işlemi sonrasında maaşlarından ¼ oranında kesinti...
İlkokulda görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan memurların üye olabildikleri ve maaşlarından üyelik aidatı kesintisi uygulanan Milli Eğitim çalışanları  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN) belli başlı bazı kalemlerde para yardımı alabiliyorlar.Sosyal Yardımlar Nasıl Belli Oluyor? Öğretmenlere ve üyelerine yapılacak olan yardım miktarları ise  yıllık olarak belirlenmekte ve Milli Eğitim Bakanlığının Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Bu anlamda Ekim 2017 yılı 2721 sayılı dergi’de yapılacak yardımlar...
Her ne kadar toplumumuzda eşinden ayrılan ya da eşi ölen kadınlara hitap için söyleniyor olsa da, aslında bu durum cinsiyet farketmeksizin kadın ya da erkeğe söylenen bir kelimedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında dul kelimesini her iki cins için kullanarak aynı hakları sağlama yoluna gitmiş durumdadır. SGK eşi vefat eden kişilere maaş ödemesi yapabilmesi için mevzuatta belirtilen hususların oluşması gerekiyor. Bu mevzuata göre belirli prim gününü doldurması ise ilk önemli...
Devletin desteklediği sosyal politikaların içerisinde çocuk sahibi olan ailelere çocuk parası verilmesi bütçeye eklenmiş durumdadır. Bu anlamda çocuk parası sigortalı çalışanların 0 ile 18 yaş arasındaki çocuklarına verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan bireylerin düzenli olarak aylık maaşları düzenlenir. Bu düzenlemeler içerisinde çalışanın gelir sütunları bulunduğu gibi aynı şekilde kesinti sütunları da bulunur ve kişi talep ettiği sürece bu bordroyu alarak inceleme fırsatına sahiptir. Gelir sütunlarının içerisinde bulunan çocuk parası...
Temmuz ayının yaklaşmasıyla mevcut çalışan ve emeklilerin alacakları maaş zamları konusunda merak içine girildi. Herkes ne kadar zam alabileceğinin hesabını yapmaya çalışıyor. Peki yapılacak zam oranları ne kadar? Bunları sizlere açıklamaya çalışalım.Temmuz 2017 Memur Maaşları Ne Kadar Olacak? Bilindiği üzere memurlar ile yapılan 2015 yılındaki toplu sözleşme ile Temmuz ay’ında yüzde 4 oranında artış sağlanacaktı. Ancak bu yılın ilk aylarına ilişkin enflasyon rakamları fazla çıkması durumunda bu yüzde dörtlük kısma eklenecek....
İnsanların yıllarca çalışarak, emek vermesinden sonra emeklilik hakkını kazanabilmek ve yaşamlarının son demini huzur içinde geçirebilmek için çaba göstermektedir. İnsanların en büyük dileklerinden ve hayallerinden biri olan emekliliğin erken hak edilebilmesi için devletin yapmış olduğu düzenlemeler ve haklar vardır. Peki erken emekli olabilmek için şartlar ne? Hangi adımlar sonucunda erken emekli olabiliriz? Sizler için araştırma yaptık.Erken Emekli Olmanın Yolları Gençlik dönemi sonrası yaşam içerisindeki telaşı iş olan insanların meslek edinip buldukları...
Sayfa başına git